تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پارک تفریحیشناسه محصول: 1016068
موجود

پارک تفریحی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پارک تفریحی

پارک تفریحی

نام فایل : پارک تفریحی

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 147

حجم : 59048 کیلوبایت


وزارت علوم تحقيقات وفن آوري
جهاددانشگاهي يزد
واحداردكان
پايان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی
پارک تفریحی در گذر زمان
استادراهنما:
جناب آقاي مهندس زارع
دانشجو:
ابوالفضل زرينكلاه
تابستان86
چكيده :
يكي ازجدي ترين مسائلي كه ازديربازذهن بشري رابه خودمشغول كرده است مسئله بي نهايت غامض وپيچيده زمان است انسان همواره مي خواسته بداندزمان چيست وازچه جنس است ؟چراداراي تقدم وتأخراست؟ چراديروزپيش ازامروزوفردابعدازامروزاست؟
اين پايان نامه درچهارفصل تنظيم شده فصل اول به كليات اختصاص دارد در اين فصل به ضرورت اهميت موضوع طرح .دربخش دوم درموردفرهنگ وواژه تفريح مي پردازيم .درفصل سو م براي بيشترروشن ترشدن موضوع به نقدوتحليل چندنمونه موردي درداخل وخارج ازكشورپرداخته وايده طراحي آن بررسي مي گردد.ازآنجاكه هرطرحي دربستري شكل مي گيرد فصل چهارم به بيان ويژگي هاي استان فارس وشهرشيرازودرنهايت به بررسي پتانسيل هاي سايت موردنظرپرداخته مي شود .درفصل آخرعرصه بندي وبرنامه فيزيكي طرح بيان مي گردد.
مقدمه:
گذشت بي وقفه پس ثانيه ها نهايت اجتناب ناپذيرآدمي رارقم مي زندوبه رغم پيشرفتهاي شگرف دانش هنوز رؤياي ديرين سلطه براين بعد غريب فيزيكي جزء درعالم داستانهاي علمي تخيلي همچنان بعيدبه نظرمي رسد ازديدماوبراساس تجربيات روزمره زمان تنهادريك جهت حركت مي كند .
يابه عبارتي ديگربه يكسولختي داردولي به راستي زمان چيست؟آيازمان واقعيت دارد؟اين سوالات قرنهاتوجه عرفا،فلاسفه ودانشمندان رابه خودجلب كرده است.اقليدس مي گفت كه فضاهمگن وثابت است نيوتون فضارامطلق مي ديداماانيشتين دراوايل قرن اخيربامعرفي نظريه نسبيت جهان مكانيكي نيوتون راكه فضاوزمان مطلق بوددرهم شكست براساس اين نظريه فضاخاصيت ژله اي داردكه بسته به سرعت بيننده خودرابه اشكال مختلف نشان ميدهد.بابوجودآمدن اين تفكرهنرجديدي به وجودآمدكه اساس تصورفضايي آن به بيش ازسه بعدبودوباهندسه اقليدس تفاوت داشت.
هندسه جديدبه تدريج چنان پيش رفت وتوسعه يافت كه امروزه رياضيدانان باارقام وابعادي سروكاردارندكه فوق تصورانسان ازفضااست.باتغييراساس تصورفضايي درعلوم درعرصه هندسه تصورانسان ازفضاتغييريافت.هنرمندماننددانشمنددريافت كه تصورحجم وفضادرگذشته محدودويك جانبه بوده است معماري هنرساختن فضايي است كه درآن زندگي صورت مي گيرد.
رابطه انسان بامعماري پيچيده ترازنقاشي ومجسمه سازي است چون انسان فضاراازدرون تجربه مي كنديابه عبارت ديگردرمعماري اين بيننده است كه براي درك بهترفضاي معماري بايستي حركت كند وحركت نيزاحتياج به زمان داردبه اين ترتيب كه زمان اصلاحاًتبديل به بعدچهارم دراداراك فضامي شود پس يك ساختمان نه تنهاداراي بعدفضايي است بلكه داراي بعد زماني نيزهست فضابرخلاف حجم ثابت ومطلق نيست عامل اصلي تغييرفضاجايگاه انسان است تغييرجايگاه انسان دردرون حجم مي تواند شرايط مختلفي رابوجودآورددردرك معماري آنچه موردنظراست چيزي است ايستاوحداكثرفعاليت راازبيننده طلب مي كند .بنابراين طرح خوب چهارچوب زماني پرازامكانات رابوجودمي آوردكه درآن وقايع ديده شده وازآنهابراي آماده كردن بيننده براي تجربه هاي بعدي استفاده مي شود وكل سكانس به صورت تجربه طراحي عملي تردرخواهدآمد.ازطرف ديگراحتياج به فضاي سبزوچشم اندازهاي وسيع نيازهايي هستند كه درشهرهابه شدت احساس مي شوند واما ازآنجاكه قيمت زمين توان ارائه وساخت چنين فضاهايي رادردل شهرهاگرفته وباعث مي شود اين نيازهاراازطريق توسعه فضاي سبز وتفريحي برون شهري پاسخ گوييم مجتمع فرهنگي ،تفريحي كه ايده طراحي آن زمان است .
فهرست....................................
فصل اول
ضرورت واهمیت انتخاب موضوع
اهمیت و نیاز به تفریح وسیاحت در عصر حاضر
سیاحت ورابطه آن با فرهنگ
سیاحت و رابطه آن با جامعه شناسی
اهمیت معنوی طبیعت
...

خرید آنلاین


سایر محصولات

دانلود تحقیق بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها


انهدام و تخریب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران به ویژه پارک های ملی می بایست از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این تحقیق به بررسی موضوع

ادامه مطلب  
دانلود مقاله ارشد بررسی حقوقی زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها


       دانلود مقاله ارشد بررسی حقوقی زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها  فصل اولکلیات1ـ

ادامه مطلب  
طراحی محور فرهنگی – تفريحي با رویکرد رفع نیازهای هیجانی شهروندان، نمونه موردی محور غربی جاده گاوازنگ - زنجان


فصل اول: کلیات پژوهش.. 21-1) بیان مسأله. 21-2) سؤالات. 31-3) اهداف.. 31-3-1)کلی. 31-3-2)جزئی. 31-4)جنبه جدید بودن و نو آوری پژوهش.. 31-5)چارچوب و پیشینه پژوهش.. 31-5-1)م

ادامه مطلب  
دانلود گزارش کارآموزی در پارک جمشیدیه


دانلود گزارش کارآموزی در پارک جمشیدیهدانلود گزارش کارآموزی در پارک جمشیدیه  مقدمه1تاریخچه محل کارآموزی5موقعیت جغرافیایی7طرح و توسعه7مشکلات9 پیشنهادات10مراکز فرهنگی11منابع درآمد پارک11وضعیت روشنایی11منابع آب12سرویس و تجهیزات به

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق پارک جنگلی چیتگر


فضای سبز دریک شهر همچون ریه های تنفسی شهرنشینان بشمار می آید و به همین دلیل نیبود آن ، به معنی نبود سلامت و تندرستی در شهرهاست. عموماً مردم د رمورد تأثیرات فضای سبز درختان روی تندرستی و بهداشت به اندازه کافی آگاهند و در حقیقت به آنها همچون نشانه های

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق فضای سبز پارک ها


1-    مقدمهفضای سبز دریک شهر همچون ریه های تنفسی شهرنشینان بشمار می آید و به همین دلیل نیبود آن ، به معنی نبود سلامت و تندرستی در شهرهاست. عموماً مردم د رمورد تأثیرات فضای سبز درختان روی تندرستی و بهداشت به اندازه کافی آگاهند و در حقی

ادامه مطلب  
رساله بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران


دانلود رساله بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها 140 ص با فرمت WORD    فهرست مطالب:چکیدهپیشگفتار (هدف، پیشینة، روش کار و تحقیق)فصل اول : کلیات1ـ1 مفهوم پ

ادامه مطلب  
بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها - 142 صفحه - فایلword


فهرست مطالبعنوان                         &nbs

ادامه مطلب  
رساله و مطالعات پارک علم و فناوری با رویکرد صنعت ساختمان در شهر تهران


بیان مسالهپارک‌های علم و فناوری (Science park) به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه‌ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری، شکل گرفتند در تعریفی دیگر، پارک علم و فناوری سازمانی است که با هدف ا

ادامه مطلب  
دانلود رساله مجتمع تجاری تفريحي


دانلود رساله مجتمع تجاری تفريحي در 154 صفحه وورد .doc    فهرستچکیده...........................................14مقدمه ..........................................15فصل اول شناخت موضوع................................181- 1 کلیات..

ادامه مطلب  
logo-samandehi