تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

گزارش كارآموزي 5شناسه محصول: 1015944
موجود

گزارش كارآموزي 5

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

گزارش كارآموزي 5

گزارش كارآموزي 5

نام فایل : گزارش كارآموزي 5

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 140

حجم : 479 کیلوبایت


کلاسه پرونده : 83/ ج/ 2009
دادسراي ناحيه 6 (خارک)، شعبه 7
شاکي: مهدي
مشتکي عنه : يوسف
موضوع شکايت : قتل غير عمد
گردش کار
برگ بازجويي از متهم ضميمه پرونده است: ساعت 25/11 از مسير غرب به شرق زير پل سيدخندان در حرکت بودم ناگهان عابر پياده جلوي خودرومن ظاهر پس از ترمز کردن خودرو نامبرده به زمين افتاد سرعت خودرو بسيار کم بود بعد از تصادف خودم شخص مصدوم را به بيمارستان بني هاشم رساندم.
يکي از مأمورين جهت بازجويي از مصدوم به بيمارستان اعزام شدند برابر گزارش وي مصدوم که سرباز ناجا بوده قادر به بازجويي نبوده فقط دفترچه مرخصي سرباز وظيفه را به همراه داشته نام وي مهدي است از دايره تصادفات راهنمايي و رانندگي درخواست شد تا احدي از افسران کاردان فني علت تامه تصادف و مقصر حادثه را تعيين نمايند و چون مصدوم قادر به بازجوئي نبوده خلاصه پرونده باليني مصدوم نيز از بيمارستان قمر بني هاشم درخواست تا به پزشکي قانوني ارسال گردد. مجدداً مأموري به بيمارستان اعزام شده تا اگر مصدوم قادر به تکلم است از او تحقيق شود و متهم با ضامن معتبر مي تواند آزاد باشد. نظريه افسر کاردان فني اين است که بي احتياطي از سوي سواري پژو بوده. به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده 159 آئين نامه اين اتفاق افتاده است پاسخ ارائه شده از سوي دادگستري اين است که بيمار به علت ضربه مغزي وارد بيمارستان شده و تحت عمل براي مغز قرار گرفته است.
در حال حاضر در کماي کامل بوده و از دستگاه تنفس مصنوعي استفاده مي نمايد. پرونده جهت کسب دستور با توجه به اينکه مصدوم در کما است جهت کسب تکليف به نظر داديار رسيده است و داديار اظهار نظر نموده است که به محض اينکه مصدوم از حالت کما خارج شود يا ارسال تصوير پرونده باليني وي به پزشکي قانوني نظر به پزشکي قانوني در مورد وي اخذ و پرونده به اتفاق راننده مقصر ارسال شود و از والدين مصدوم چنانچه شناسائي شده اند تحقيق شوند در برگ تحقيق از شاکي از پدر بازجوئي شده است. ضارب جوان 18 ساله اي است که خود را با مشخصات پدرش معرفي نموده است.
در اين ميان مضروب فوت کرده است جسد به پزشکي قانوني ارسال شده از اولياي دم در اوراق جداگانه تحقيق به عمل آمد. داديار به کلانتري دستور داده است با قيد فوريت امر گزارش معاينه متوفي از پزشکي قانوني اخذ و ضميمه پرونده شود و متهم همين امشب به طريقي که به وي دسترسي باشد مي تواند آزاد باشد. از متهم بازجوئي شده است ولي اظهار مي دارد که خودم پشت فرمان بودم نه پسرم. درحالي که انتظامات بيمارستان اعلام کرده بود که پسري 18 ساله مصدوم را به بيمارستان آورده است.
مجدداً در بازجوئي که از انتظامات بيمارستان انجام شد خلاف اين اظهارات را بيان نموده است. دادسرا به استفاده مواد 714 و 294 و 302 و 297 قانون مجازات اسلامي کيفرخواست صادر شدهپاسخ پزشکي قانوني به کلانتري آمده و علت فوت را ضربه مغزي در اثر اصابت جسم به سر مي داند که آنها به دادسرا اعلام نموده اند در کالبد گشايي پوست سر باز شد در زير پوست خون مردگي وسيع در ناحيه آهيانه و گيجگاه راست و ناحيه پس سري مشهود بود و قسمتي از ناحيه آهيانه اي و گيجگاهي سمت راست فاقد جمجمه بود.
نسج مغز خارج شده بود. سند مالکيت براي آزاد بودن متهم گذاشته شده است. براي متهم قرار وثيقه صادر شده است که مبلغ آن دويست ميليون ريال است. براي متهم برگ بازداشت براي زندان قصر صادر شده است کپي سند ضميمه است نامه بازداشت ملک براي سازمان ثبت اسناد و املاک ضميمه است قرار قبولي وثيقه صادر شده است و برگ آزادي متهم براي زندان قصر صادر شده است. براي متهم و اولياي دم متوفي برگ احضاريه در پرونده وجود دارد که در دادگاه حاضر شوند در جلسه دادگاه پدر مادر مقتول حضور دارند متهم نيز حاضر است. اولياي دم اظهار مي دارند که از ضارب شکايت داريم و خواستار ديه شرعي هستيم نماينده دادستان حضور دارند و آخرين دفاع اخذ شده است.
ولي اتهام را قبول دارم رأي دادگاه ضميمه است با توجه به گزارش مأمورين انتظامي و نظريه کارشناس رسمي دادگستري به شرح منضم پرونده و نيز صورتجلسه معاينه جسد که در مورخ 3/5/82 توسط پزشکي قانوني تنظيم و طي آن علت مرگ متوفي فوت ضربه مغزي ناشي از اصابت جسمي سخت اعلام شده است و نيز با توجه به شکايت بعدي اولياي دم و اقارير صريح در مراحل مختلف رسيدگي از جمله به شرح صورت جلسه دادگاه و ساير مندرجات پرونده بزه انتسابي به متهم موصوف به نظر محرز بوده و مورد منطبق است با ماده 297 ق. م. ا و رعايت ماده 714 همان قانون دادگاه متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزيري و پرداخت يک فقره ديه کامل مرد مسلمان در حق اولياي دم محکوم مي نمايد اين رأي حضوري و ظرف بيست روز از رؤيت قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه هاي تجديد نظر استان است.
پرونده جهت اجرا به دادسرا برگشت شده است. از پرونده تجديد نظرخواهي شده دادگاه تجديد نظر اظهار داشته با توجه به اينکه دادنامه مذکور از حيث رسيدگي، رعايت تشريفات دادرسي و تطبيق موضوع با مقررات وفق موازين قانوني صادر شده است و تجديد نظرخواهي واصله با هيچ يک از شقوق ماده 240 ق.آ.د.ک انطباق ندارد.
ايراد و اعتراض موجه و مستدلي که موجبات فسخ را فراهم نمايد ارائه نشده است ضمن رد تجديد نظرخواهي واصله وفق بند الف ماده 257 قانون مذکور دادنامه بدلي صادره تاليه و استوار مي شود. رأي صادره حضوري و وفق بند 4 همان قانون قطعي مي باشد. النهايه در مورد هزينه هايي که تجديد نظرخواه متهم شده با ارائه اسناد مثبته به اجراي احکام از اصل محکوميت ديه کسر خواهد شد.
داديار خواسته است که يوسف تحت الحفظ به اجرا آورد شود. در محل حضور نداشت خودش سپس به دادسرا آمده است داديار نوشته است ملاحظه مي شود سهم ديه پدر و مادر متوفي پرداخت و رضايت اخذ شده است ليکن در پرونده اولياي دم مشخص نبوده و برگ انحصار وراثت ضميمه نمي باشد با توجه به اظهارات شفاهي محکوم عليه مبني بر الصاق برگ انحصار وراثت در پرونده شرکت بيمه طي شرحي تصوير مصدق برگ انحصار وراثت از اداره بيمه مطالبه و پرونده مقيد به وقت احتياطي باشد. داديار بيمه ايران نامه داده است در صورت ضميمه بودن برگ انحصار وراثت ر پرونده تصوير مصدق برگ انحصار وراثت را جهت بهره برداري قضائي به اين اجرا ارسال نمايد. گواهي حصر وراثت ضميمه است اولياي دم مفاصا حساب از بيمه آورده اند رأي دادگاه ضميمه است.
متقاضي اعمال مقررات ماده 277 نسبت به دادنامه ناظر به دادنامه بدوي.
با بررسي اوراق پرونده ملاحظه مي شود که موضوع مطروحه درخواست اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک از سوي محکوم عليه يوسف مي باشد که به موجب دادنامه صادره از دادگاه عمومي تهران از تمام قتل غير عمدي به تحمل 6 ماه حبس محکوميت يافته و به موجب دادنامه صادره از اين دادگاه مورد تأييد قرار گرفته است و پس از قطعيت رأي شاکي خصوصي اولياء دم پس از اخذ ديه قانوني از شکايت خود منصرف و رضايت بدون قيد و شرط خود را اعلام نموده است
با توجه به مراتب ضمن پذيرش تقاضاي واصله و استناداً به قانون مذکور مدت شش ماه حبس تعزيري تخفيفاً به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي به نفع صندوق دولت تبديل مي گردد. رأي صادره قطعي است ذيل آن رئيس دادگاه تجديد نظر استان و مستشار دادگاه امضا شده است داديار نوشته است با توجه به تخفيف مجاز است و تبديل مجازات حبس به سه ميليون ريال جزاي نقدي مقرر است دفتر محکوم عليه با قيد نتيجه عدم حضور جلب است جهت پرداخت جزاي نقدي احضار شود چون مراجعه ننموده مقرر شده جلب شود.
از وثيقه گذار خواسته شده او را معرفي نمايد که در غير اين صورت وثيقه ثبت مي شود پيش بانک بابت پرداخت جزاي نقدي ضميمه است. داديار نوشته است با توجه به پرداخت جزاي نقدي و اخذ رضايت با عنايت به اجراي کامل مفاد دادنامه مقرر مي دارد دفتر وثيقه توديعي رفع اثر مي کند به ثبت نامه اي نوشته شده تا از ملک رفع توقيف کند.
نظريه کارآموز
بنابر ماده 714 قانون مجازات اسلامي «هر گاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده(اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوائي) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتکب شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محکوم مي شود.»
موارد مندرج در اين ماده بايد بنابر اظهار نظر کارشناس باشد که البته کارشناس راهنمايي و رانندگي در اين پروند اظهار نظر نموده است حداقل مجازات اين جرم شش ماه حبس است ليکن به لحاظ اينکه شاکي خصوصي از شکايت خود صرف نظر نموده و اعلام رضايت نموده است دادگاه تجديدنظر در وقت فوق العاده وارد رسيدگي شده است و در حدود قانون در ميزان مجازات تجديد نظر نموده است و آن را تبديل به جزاي نقدي نموده است. قرار تأمين در اين پرونده وثيقه بوده است که چون در ابتدا اداره ثبت اسناد و املاک ملک را بازداشت نموده در مرحله اجراي حکم با توجه به موضوعيت نداشتن در بازداشت بودن ملک بنابر دستور اجراي احکام اداره ثبت و املاک از ملک رفع توقيف مي نمايد.
کلاسه پرونده : 83/ ج/ 1689
دادسراي ناحيه 6 (خارک)، شعبه 7
...

خرید آنلاین


سایر محصولات

دانلود گزارش كارآموزی كاشی مریم


دانلود گزارش كارآموزی كاشی مریمدانلود گزارش كارآموزی كاشی مریم تمدن کهن ایران زمین سهم بزرگی در تکامل فرهنگ و تمدن بشری داشته است. سفال های به دست آمده از کاوش های باستان شناسی بر قدمت چندین هزار ساله هنر و صنعت سرامیک در این مرز و بوم گواهی می ده

ادامه مطلب  
كارآموزی بررسی عملكرد و نگهداری از سد و شبكه


كارآموزی بررسی عملكرد و نگهداری از سد و شبكهكارآموزی بررسی عملكرد و نگهداری از سد و شبكه استان خوزستان با وسعت 67282 كیلومتر مربع دارای 5 رودخانه‎ كارون ، دز ، كرخه ، زهره و هندیجان با آورد سالانه جمعاً 6/31 میلیارد مترمكعب آب می&

ادامه مطلب  
دانلود كارآموزی ساختمان های بتنی شركت آرمان‌


كارآموزی ساختمان های بتنی شركت آرمان‌كارآموزی ساختمان های بتنی شركت آرمان‌ یقیناً قدیمی بودن استفاده از سرپناه یا مسكن معلوم است ولی تقریباً آن را می‌توان همزمان با پیدایش انسان دانست، بشر از همان ابتدا برای مصون ماندن

ادامه مطلب  
دانلود گزارش كارآموزی نصب و راه اندازی و طراحی آسانسور


فهرست مطالبخلاصه ی گزارش كارآموزی فصل اولتاریخچه‌ی شركت آسانسور و تاریخچة آنتاریخچه آسانسور در ایرانفصل دوماصول عملكرد آسانسورنیازها و سلایق کودکان در طراحی آسانسورسیستم محرکه آسانسورهای سریعآسانسور چی خاطره ا

ادامه مطلب  
دانلود گزارش كارآموزی احداث ساختمان مسکونی word (قابل ویرایش) شامل 39 صفحه با تخفیف ویژه 60 درصدی اورمیاباکس


      عنوان: دانلود گزارش كارآموزی احداث ساختمان مسکونی word (قابل ویرایش) شامل 39 صفحه با تخفیف ویژه 60 درصدی اورمیاباکستعداد صفحات: 39این

ادامه مطلب  
گزارش كارآموزی در کارگاه جوشکاری


دانـلـود تـحقیـق رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، گزارش كارآموزی در کارگاه جوشکاریبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :گزارش كارآموزی در کارگاه جوشکاریدر ابتدا در شروع به كار در كارگاه جوشكاری یك جوشكار باید از ایمنی كامل برخوردار باشد. تا آسیبی شامل حا

ادامه مطلب  
دانلود گزارش كارآموزی احداث ساختمان مسكونی


 فهرست مطالبمقدمهفصل اول                                   &n

ادامه مطلب  
دانلود گزارش كارآموزی رشته:عمران گرایش: کارهای عمومی ساختمان.word


بررسی بخشهای مرتبط بابخش علمی كارآموزی:   اولین نیازطبیعی انسان غذا می باشد زیرا انسان بدون خوراك قادربه ادامه     حیات نیست .دومین نیازانسان مسكن می باشد ومكانی كه در ان زندگی میكند&n

ادامه مطلب  
گزارش كارآموزی(احداث ساختمان مسكونی)


توضیحات:فایل ورد گزارش كارآموزی(احداث ساختمان مسكونی) ، در حجم 96 صفحه آماده پرینت جهت آشنایی دانشجویان رشته عمران و ساختمان.بخشی از متن:مقدمه:دانشجویان رشته عمران در دوره كاردانی كه دوسال به طول می انجامد با درسهای تئوری آشنا میشوند وتا حدود

ادامه مطلب  
گزارش کار آموزی در شركت دژ پل


گزارش کارآموزی در شركت دژ پل با فرمت قابل ویرایش ورد (word) و با پسوند Doc آماده شده و برای دانلود شما عزیزان بر روی سرورهای سایت قرار کرفته است. شما برای دانلود این گزارش کارآموزی/کارورزی لازم است ابتدا از طریق پایین صفحه پرداخت را انجام داده سپس ل

ادامه مطلب  
logo-samandehi