تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

اصول دموكراسي و نظام انتخاباتي ايرانشناسه محصول: 1015814
موجود

اصول دموكراسي و نظام انتخاباتي ايران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

اصول دموكراسي و نظام انتخاباتي ايران

اصول دموكراسي و نظام انتخاباتي ايران

نام فایل : اصول دموكراسي و نظام انتخاباتي ايران

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 48

حجم : 222 کیلوبایت


پيشگفتار
نوشتار
در اين نوشتار تلاش شده است ضمن تحليل اصول اساسي دموكراسي و نظام انتخاباتي ايران به بررسي اين دو پرداخته شود. طرح سوال هايي چون؛ اصول دموكراسي كدامند و چگونه در جوامع ظهور مي يابند؛ نظام انتخاباتي ايران بر پايه ي كدام اصول بنا شده است: و آيا اين نظام با شاخص هاي دموكراسي همخواني دارد يا نه و تلاش براي يافتن پاسخ آنها محوريت بحث را تشكيل مي دهد با توجه به باز خورد اجتماعي قواعد ناهمگون نظام سياسي ايران- كه تحليل و توصيف و ارزيابي پديده ها به مراتب مشكل تر مي كند. موشكافي و روشن كردن زواياي تاريك و مبهم اين نظام ضروري مي نمايد. و از آنجايي كه نظام انتخابات به عنوان يكي از موثرترين ابزارهاي مردم سالاري شناخته شده است مفيد واقع شود.
اميد است كه اين نوشتار بتواند با نگاهي منطقي و غيرمغرضانه به ارائه ي تحليلي درست و واقع بينانه از واقعيات و پديده هاي مورد بحث نايل آيد.
انتخابات دموكراتيك
نقش بسيار زيادي در اتخاذ تصميم صلح آميز و ايجاد ثبات در جامعه ي سياسي را دارد تصدي قدرت سياسي بدون رضايت يا اراده ي آزاد مردم خارج از رويه هاي مردمي و دموكراتيك، بي ثباتي و تعارض منافع و مشكلات عديده اي براي اداره ي نظام سياسي به وجود مي آورد.
انتخابات دموكراتيك، انتخاباتي است كه در يك فضاي دموكراتيك با رعايت حقوق و آزاديهاي سياسي شهروندان، برگزار شود. حكومت و نهادهاي انتخاباتي برآمده از چنين فضايي كه براساس رضايت و راي آزاد شهروندان باشد، داراي مشروعيت است پس انتخابات دموكراتيك مشروعيت بخش نظام سياسي است. البته انتخابات دموكراتيك صرفا مشروعيت بخش نيست بلكه داراي خصيصه ي رقابتي بودن نيز هست كه موجب مشاركت موثر و كارآمد تمام گروهها و اضراب مخالف و موافق مي شود. همچنين مي توان به فراگير بودن و قطعي بودن انتخابات دموكراتيك اشاره كرد. فراگير بودن موجب حضور همه ي افراد واجد صلاحيت بدون توجه به فاكتورهاي تبعيض آميز مي گردد و قطعي بودن آن، پذيرش نتايج انتخابات توسط تمام بازنگران انتخابات را به همراه
مي آورد.
در نتيجه حكومت زماني مشروعيت دارد كه اولا با رضايت مردم طي انتخاباتي با خصيصه هاي فوق الذكر شكل گرفته و ثانيا پس از انتخاب شدن، عملي كننده ي نيازهاي مردم در چهارچوب قانون باشند. در حقيقت انتخابات دموكراتيك، « انتخاباتي است كه نهادها و مقامات انتخاباتي را ايجاد مي نمايد و منتخب مردم و پاسخگو در برابر راي دهندگان مي باشد» از اين نوع انتخابات گزينش هاي مردم واقعي است و راي آنها صرفا يك عمل تشريفاتي نيست بلكه شهروندان در حال مشاركت فعال در يك رويه ي تصميم گيري هستند كه تصميمات بعدي حكومت را شكل خواهند داد. از جمله ويژگي هاي انتخابات دموكراتيك. مشاركت فعال همگاني، وجود آزاديهاي سياسي، آزاد و منصفانه بودن آن، پذيرش نتيجه ي انتخابات و رعايت كليه ي اصول حاكم بر نظام دموكراتيك
منظور از اصول حاكم بر نظام دموكراتيك اصولي است كه متشكل از سه نوع: ارزشي و ماهوي، رويه اي و فرآيندي، سازماني و ساختاري است كه در پرتو آنها، تفكر دموكراتيك بهبود مي يابد و تضمين مي شود.
است.
در جهت تبيين و تشريح انتخابات آزاد و منصفانه و دموكراتيك بايد به اصولي اشاره كنيم كه تثبيت و تقويت كننده ي نظام انتخابات دموكراتيك مي باشند هر چند ممكن است هر نظامي با هر محتوايي براي خود اصولي پايه اي براي اداره ي امور عمومي داشته باشد.
اصول ارزشي و ماهوي
نظام هاي دموكراتيك و مردمي بر مبناي تحقق اهداف و ارزش هايي شكل گرفته اند، كه ماهيت و سرنوشت جمعي و مشترك دارند و تحقق اراده ي مشترك مردم آرمان عالي نظام سياسي و ساختار و تشكيلات سياسي و اجرايي آن محسوب مي شود اهم اصول ارزشي عبارتند از:
1- اصل آزادي سياسي
اهميت آزادي سياسي به عنوان يكي از اصول ارزشي و ماهوي، از آن جهت است كه هنگامي كه آزادي سياسي در جامعه ريشه مي نمايد، بالطبع اين امكان براي همه ي شهروندان به طور يكسان ايجاد مي شود تا در سرنوشت سياسي و اجتماعي خويش و تصدي قدرت سياسي و نظارت بر آن مشاركت فعال داشته باشند. همچنين در صورت نبود چنين آزادي نمي توان انتظار انتخابات دموكراتيك را داشت، چرا كه اعمال حق راي و انتخاب كردن و مشاركت آگاهانه نيازمند داشتن امكان و فضاي مقتضي ابراز ايده ها و تمايلات و اعتقادات است.
آزادي سياسي به اين معناست كه فرد بتواند در زندگي سياسي و اجتماعي كشور خود، از راه انتخاب زمام داران و مقام هاي سياسي شركت جويد و يا به تصدي مشاغل عمومي و سياسي و اجتماعي كشور خود نايل آيد، و يا در جامع آزادانه عقايد و افكار خود را به نحو مقتضي ابراز نمايد.
با وجود آزادي سياسي است كه مردم رغبت مي كنند و زمينه هاي گوناگون مشاركت جويند، به امور حكومتي نظارت كنند و در صورت لزوم انتقاد و اعتراض كنند و به مخالفت برخيزند يا با آزادي تمام دست به انتخاب زنند و با راي و گزينش آزاد خود، سرنوشت در زندگي سياسي و نظام سياسي مطلوب خود را تعيين نمايند.
انواع آزاديهاي سياسي
با توجه به منابع مختلف حقوقي و سياسي مي توان به انواع متعددي از آزادي هاي سياسي اشاره كرد كه وجود آنها براي برگزاري يك انتخابات سالم و دموكراتيك ضروري است چرا كه به هر ميزان كاستي و نقص در آنها ايجاد شود به همان ميزان هم از مشروعيت انتخابات و دموكراتيك بودن آن كاسته مي شود.
1) آزادي عقيده:
عبارت از اين است كه افراد بتوانند به انتخاب خود در هر زمينه اي اشتغال ذهني داشته باشند، خود اين اشتغال امري باطني و دروني و خواه به صورت موضع گيري عمومي باشد يعني آن كه هر كس بتواند به دور از هر تحميل و فشاري بينديشد و بدون ترس، با در خود ايمان نمايد. اين آزادي مورد توجه جدي معاهدات و اسناد بين المللي از جمله 183 اعلاميه ي حقوق بشر 18 تا 20 ميثاق بين المللي مدني و سياسي، اعلاميه ي امحاء تمامي اشكال نابردباري و تبعيض مذهبي قرار گرفته است.
2) آزادي بيان:
از آنجايي كه مردم دنيا و حتي مردمي كه در يك جامعه ي سياسي زندگي مي كنند داراي عقايد و ايده هاي متنوعي مي باشند امكان پذير نمي باشد كه همه در يك مسير يا يك جهت حركت كنند لذا پذيرش تنوع عقايد امري اجتناب ناپذير است و لازمه ي داشتن عقيده ي آزاد، توانايي ابراز آن عقايد است. از اين رو آزادي بيان لازمه ي آزادي عقيده است. آزادي بيان نيز همچون آزادي عقيده در اسناد مختلف بين المللي م19 از جمله اعلاميه ي جهاني حقوق بشر،م 19 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مورد اشاره واقع شده است.
3) آزادي گروهي و اجتماعات:
...

خرید آنلاین


سایر محصولات

دانلود تحقیق جایگاه دموكراسی در ایران


پیشگفتار:امروزه در آغاز سده ی بیست و یكم میلادی چنین به نظر می رسد كه دموكراسی به عنوان نظام سیاسی بلامنازع در حال گسترش در سراسر جهان باشد. امروزه مبحث نظری گذار به دموكراسی و زمینه های اجتماعی آن مهمترین مبحث در جامعه شناسی سیاسی به شمار م

ادامه مطلب  
‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران


‎      دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران  فهرست مطالبعنوان        

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد مفهوم مشارکت انتخاباتی در جامعه


37 صفحه word|فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیقبینش ابزاری از دهة 70 میلادی توجه بسیاری از پژوهشگران علم سیاست را به خود جلب كرد و بویژه در تحلیل رفتار سیاسی شهروندان مو

ادامه مطلب  
اصول دموكراسی و نظام انتخاباتی ایراننام فایل : اصول دموكراسی و نظام انتخاباتی ایران
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 48
حجم : 222 کیلوبایت
پیشگفتارنوشتاردر این نوشتار تلاش شده است ضمن تحلیل اصول اساسی دموكراسی و نظام انتخاباتی ایران به بررسی این دو پرداخته شود. طرح سوال هایی چون؛ اصول دموكراسی ك

ادامه مطلب  
پایان نامه نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران 160 صفهرست :
ایران و آمریكا 1945-1941
اشغال ایران
حضور آمریكایی ها در ایران
شكل گیری سیاست آمریكا در ایران
آمریكا و نفت ایران
ایران و آمریكا 1950 -1945 (1329 -1324ش)
تخلیة ایران از نیروهای اشغالگر
نشست شمال - دكترین ترومن
سیاست جدید آمریكا در ایران
نق

ادامه مطلب  
دانلود مقاله فرهنگ و دموكراسی


برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.
فرهنگ و دموكراسی
پسوند : word (..doc) - صفحه : 25
بخشی از فایل :
 
‏فرهنگ و دموكراسی
1
‏تیر و مرداد 84‏
‏مقدمه:
‏هرگاه كه بشر جامعه ای تشكیل داده، فرهنگ نیز به وجود آمده.

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد دارایی های بلوکه شده ایران در جهان


فرمت فایل:WORD(قابل ویرایش) تعدا 11 صحفه    دارایی های بلوکه شده ایران در جهانآمریكا یكی از ملكهای ایران را تخریب و به پاركینگ تبدیل نموده است و بقیه ملكها را اجاره داده و درآمدهای ناشی از اجاره را به حساب مشخص

ادامه مطلب  
دانلود مقاله جایگاه دموكراسی در ایران


امروزه در آغاز سده ی بیست و یكم میلادی چنین به نظر می رسد كه دموكراسی به عنوان نظام سیاسی بلامنازع در حال گسترش در سراسر جهان باشد. امروزه مبحث نظری گذار به دموكراسی و زمینه های اجتماعی آن مهمترین مبحث در جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود و ح

ادامه مطلب  
جایگاه دموكراسی در ایران


 فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات127 فهرست مطالبعنوان صفحهپیشگفتار 1دموكراسی چیست؟ 3الگوهای دموكراسی 6ابعاد نو و كهنه ی دموكراسی 11انواع دموكراسی از دیدگاه سی. بی. مك فرسون 22دموكراسی غیرلیبرالی: نوع كمونیستی 22دموكراسی غیرلیبرالی: نوع

ادامه مطلب  
پایان نامه جایگاه ایران در رقابتهای دول اروپایی عصر فتحعلیشاه 250 صفهرست
عنوان .................................. صفحه
1ـ مقدمه................................... 2
2ـ مسأله اصلی.............................. 3
3ـ سوالات و فرضیات پژوهش.................... 3
4ـ روش تحقیق.........................

ادامه مطلب  
logo-samandehi