تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

تاثير پرسش هاي مستمر و يا پرسشهاي تدريجي را بر ميزان افزايششناسه محصول: 1015629
موجود

تاثير پرسش هاي مستمر و يا پرسشهاي تدريجي را بر ميزان افزايش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

تاثير پرسش هاي مستمر و يا پرسشهاي تدريجي را بر ميزان افزايش

تاثير پرسش هاي مستمر و يا پرسشهاي تدريجي را بر ميزان افزايش

نام فایل : تاثير پرسش هاي مستمر و يا پرسشهاي تدريجي را بر ميزان افزايش

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 49

حجم : 244 کیلوبایت


فصل اول
مقدمه:
زندگي اجتماع موثر، مستلزم مشاركت فعال و مفيد تمامي اعضاي جامعه در زمينه هاي مختلف اجتماعي است در شرايط موجود با توجه به رشد سريع دانش و تكنولوژي، افراد بايد بصورت گسترده شرايط اجتماعي شدن و كسب دانش و مهارت ها و فنون را در دوران كودكي و نوجواني بياموزند و در بزرگسالي به پيگيري آموزشهاي قبلي توسعه و گسترش دانش، توانائي ها و مهارت بپردازند تا از اين طريق در جامعه و سامان هاي مختلف حضور جدي و موثر داشت باشند و علاوه بر رفع نيازها و اميال خود به صورت منطقي به اجزاي نقش اجتماعي و سازماني خويش بپردازند زيرا حياط موثر سازمان ها از طريق كارايي مسئولان و كاركنان آگاه و ماهر خلاق و توانا ميسر مي گردد كه اين مسئولان و كاركنان در آينده كساني به غير از دانش آموزان فعلي مملكت نمي باشند. اين امر آموزش هاي مستمر و تدريجي و يا به عبارتي آموزش همراه با يادگيري عميق را اجتناب ناپذير مي سازد و لزوم سرمايه گذاري در آموزش نيروي انساني را بعنوان ركن اساسي توسعه كشور گوشزد مي نمايد. در اين راستا پرسشهاي مستمر يا تدريجي دانش آموزان فعلي و مسئولان آينده در واحدهاي آموزشي در آموزش و پرورش يكي از گامهاي مهم و ارزشمند است كه چنانچه با برنامه ريزي علمي و اجراي تحقيق اعمال شود، منجر به ارتقاي سطح علمي دانش آموزان شده و در نتيجه قدم مثبت و موثري در جهت ارتقاء كمي و كيفي آموزش و پرورش و در نهايت توسعه جامعه برداشته مي شود. هدف پرسشهاي مستمر و تدريجي افزايش دانش و مهارت و ايجاد زمينه هاي لازم جهت بروز خلاقيت ها و نوآوري و تقويت اعتماد به نفس و رحيه هم فكري و مشورت با ديگران و رفع اشكال در برنامه ريزي و خلاصه ارتقاء سطح كارايي دانش آموزان متناسب با تحولات و نيازهاي جامعه امروزي مي باشد. بنارباين دراين تحقيق محقق بر اين است تا تاثير پرسش هاي مستمر و يا پرسشهاي تدريجي را بر ميزان افزايش موفقيت و كارايي دانش آموزان از منظر و ديدگاه خود آنان بررسي نمايد و چون نگارنده مطالب فوق اين عقيده را قبول دارد كه اگر انسان بتواند آنچه را كه درباره اش مي تواند مدعي باشد كه درباره آن چيزي مي داند و گرنه دانش انسان درباره آن مطلب اندك و نارسا است. پس پژوهشگر در اين پژوهش كوشيده است اطلاعاتي را كه به آگاهي خوانندگان مي رساند از طريق آمار و ارقام دقيق باشد كه اين اطلاعات بوسيله آمارگيري با شركت خود دانش آموزان در برخي از مدارس راهنمايي و دبيرستان خمين كه بعنوان نمونه انتخاب گرديده اند جمع آوري شده و پس از تجزيه و تحليل اطلاعات نتيجه آمارگيري به كل جامعه تهيه داده شده و شايد اين موضوع كمتر از ديدگاه خود دانش آموزان مورد نقد و بررسي قرار گرفته شده باشد لذا مي تواند اطلاعاتي جديد اختيار مسئولين و برنامه ريزان آموزش قرار دهد.
بيان مسئله:
مدارس بعنوان پرجمعيت ترين مراكز آموزش در آموزش و پرورش رسمي كشور به حساب مي آيند در نتيجه دانش آموزان و كادر آموزشي و كادر اداري بايد در كنار امكانات عادي وسايل و تجهيزات در تعامل با يكديگر زمينه دستيابي به اهداف كلي و جزئي تعليم و تربيت را فراهم سازند.
با گسترش روز افزون علوم و فنون و پيچيده تر شدن شرايط اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي جامعه اين ضرورت بيش از پيش احساس مي شود كه دانش آموزان براي برخورد موثر با مشكلات آموزشي و تلاش براي حل آنها بايد با استفاده از روشهاي جديد و بديع و فعال و بهره برداري از حداكثر توانايي هاي علمي، شيوه يادگيري و آموزش خويش را تكامل و توسعه بخشند در اين راستا آموزشهاي مستمر و پرسشهاي تدريجي ضمن سال دانش آموزان يكي از سريعترين و مفيد ترين اقدامات آموزشي است كه عهده دار ارتقاي سطح علمي، كاربردي و كيفي دانش آموزاناست و اصولا آموزش افراد نوعي سرمايه گذاري مفيد محسوب مي شود و تخصيص منابع بيشتر به اين بخش سبب رشد اقتصادي مي گردد از اين رو سرمايه گذاري براي آموزش يك عامل كليدي در فرايند توسعه است. بنابراين در اين تحقيق سعي بر آن است كه ميزان تاثير آموزشهاي مستمر يا تدريجي براي افزايش موفقيت و كارايي دانش آموزان از نظر و ديدگاه خود آنها مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد.
فرضيه هاي تحقيق:
1- آيا بنظر مي رسد بين پرسش هاي تدريجي در كلاس و جلوگيري از افت تحصيلي رابطه وجود دارد؟
2- آيا بنظر مي رسد بين پرسشهاي تدريجي از دانش آموزان و موفقيت و كارايي در تمام سطوح بخصوص در مسابقات علمي رابطه وجود دارد؟
3- آيا بنظر مي رسد بين پرسش هاي تدريجي از دانش آموزان و ابتكار و نوآوري و خلاقيت و روحيه اعتماد به نفش دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
4- آيا بنظر مي رسد بين پرسش هاي تدريجي از دانش آموزان و روحيه انتقاد پذيري و قدرت بيان و استدلال و تصميم گيري و ميزان يادگيري دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
اهداف تحقيق:
هدف از اجراي اين تحقيق شناخت و پي بردن به اهميت و تاثير ارزشيابي مستمر و يا پرسشهاي تدريجي بر ميزان موفقيت وكارايي دانش آموزان مدارس راهنمايي و دبيرستان منطقه خمين مي باشد. يا به عبارت ديگر هدف اصلي مقايسه عملكرد دانش آموزاني كه از طريق ارزشيابي مستمر پرسش تدريجي داشته اند با دانش آموزاني كه پرسش تدريجي را نداشته اند و يا بسيار اندك داشته اند. قابل ذكر است كه اين مقايسه از منظر و ديدگاه خود دانش انجام گرفته يعني نگارنده مطلب خواسته از زبان و بيان خود دانش آموزان به اهميت پرسشهاي تدريجي بپردازد كه شايد اين موضوع كمتر از ديدگاه خود دانش آموزان مورد نقد و بررسي قرار گرفته باشد در ضمن بيان اين نوع مقايسه از طريق آمار و ارقام و تبديل يك صفت به كميت انجام شده است.
اهميت و ضرورت تحقيق:
با توجه به تحولات سريع علوم و تكنولوژي و دانش و اطلاعات افراد براي پاسخگويي به اين پيشرفت سريع ناتوان و ناقص است. از اين رو در دنياي متحول امروز هيچ كس نمي تواند فقط با تكيه بر آموخته هاي خود در نظام آموزش و پرورش سازگاري مناسب با محيط خود داشته باشد. بنابراين براساس فلسفه آموزش و ارزشيابي مستمر اطلاعات و دانش انسان بايد همواره پويا و در حل تكامل باشد در هر مرحله از زندگي بايد در جريان جديدترين يافته ها و اطلاعات مربوط به حرفه و شغل زندگي اش قرار گيرد. ارزشيابي مستمر يا پرسشهاي تدريجي بر پايه فلسفه آموزش مستمر از حقايقي چون پويايي انسان و طبيعت قابليت و نيازهاي تكامل بهينه شدن و فلسفه حيات انسان استوار است يا به عبارت ديگر پرش تدريجي با ارزش هايي مستمر يكي از بازوهاي آموزش مستمر را تشكيل مي دهند و رابطه مستقيم با آموزش مستمر در جامعه دارد از طرفي مثلث آموزش 3 ضلع دارد چه آموزش دهيم و نتيجه را چگونه ارزشيابي كنيم در بسياري از موارد بيشترين توجه بر دو ضلع آموزش متمركز است چه آموزش دهيم كه همان برنامه درسي است و چگونه آموزش دهيم كه همان شيوه تدريس است اما از نظر كيفي به ضلع سوم كه ارزش يابي است كمتر توجه شده است.
امروزه بنا به گفته مسئولين آموزش و پرورش علل افت تحصيلي با فرض سيستمي بودن بايد مجموعه عوامل را در نظر قرار دارد مقرراتي كه حاكم است مي تواند علل افت تحصيلي باشد روش تدريس معلم و شيوه ارزشيابي از جمله ديگر عوامل هستند بنابراين يكي از علل افت تحصيلي عدم استفاده صحيح از پرسشهاي تدريجي يا ارزشيابي مستمر است. و با توجه به فعاليتهاي مستمر دانش آموزان در قالب سنجش مستمر عملكرد و نحوه كوشيدن دانش آوزان ضمن آشكار كردن سرمايه منحصر به فرد فطري هر كدام از آنها امكان توليد دانش و نوآوري و خلاقيت را فراهم مي كند. بنابراين نتيجه مي گيريم كه ارزشيابي مستمر يا پرسشهاي تدريجي در فرايند آموزش نقش مهمي ايفا مي كند در هر مرحله معلم بايد آموزش را از جايي شروع كند كه دانش آموز از نظر مهارت، نگرش در آنجا قرار دارد. اگر معلم اين نكته مهم در آموزش را قبول داشته باشد بايد فرصتهايي ايجاد كند كه از طريق آن بتواند وضعيت فعلي دانش آموزان را از نظر مهارت نگرش و دانش به درستي شناسايي كند فرايند جمع آوري اطلاعات و استفاده از آن در آموزش و ارزشيابي مستمر براي معلمان تازگي ندارد آنها از اين فرايند در آموزش خواندن و نوشتن بخوبي استفاده مي كنند اما در محدوده آموزش فعال و نوين آن را چندان نمي شناسند موارد زير اهميت پرسش تدريجي يا ارزشيابي مستمر را به خوبي روشن ميكند.
1- اين نوع ارزشيابي بازخورد مناسبي به معلم مي دهد تا بتواند فعاليتهايي طراحي كند كه با سطح دانش، نگرش و مهارت هاي شاگردان تناسب داشته باشند.
2- بطور طبيعي نوع عملكرد دانش آموزان در فعاليتهاي گوناگون يكسان نيست بنابراين معلم بايد به طور منظم دانش آموزان را در فعاليتهاي گوناگون زير نظر بگيرد تا عواملي را كه مانع پيشرفت آنان است شناسايي كند.
3- معلم خود در يك فرايند تجربه اندوزي قرار مي گيرد كه از طريق اين نوع ارزشيابي فعال معلم مي تواند علايق دانش آموزان را شناسايي كند و سطح فعاليتها يعني سادگي و دشواري آنها و نيز ميزان درك مفاهيم را به درستي بسنجد.
4- از طريق ارزشيابي هاي متناوبي كه معلم انجام مي دهد و يادداشت هايي كه بر مي دارد اطلاعات كافي براي سنجش يك دانش آموز را جمع آوري مي كند. به همين دليل در اين تحقيق سعي شده است اطلاعاتي درباره ارزشيابي مستمر در اختيار همكاران قرار دهد زيرا پرسشهاي تدريجي از سه منظر قابل اهميت هستند از منظر و ديدگاه معلم و دانش اموز كه ما بيشتر به اين منظور پرداخته ايم و از منظر برنامه ريزان بنابراين پرسشهاي مستمر مي تواند كمك كند كه معلم تفاوتهاي فردي دانش آموزان را تشخيص دهد و درصد جبران عقب افتادگي آنها برآيد تا انگيزه دانش آموز از بين نرود به دليل اينكه نااميد شدن از يادگيري باعث از بين رفتن انگيزه مي شود چرا كه انگيزه موتور تلاش و حركت است پس بايد سعي كنيم دانش آموزان به مرحله ياس و نااميدي در يادگيري نرسند از نظر دانش آموزان نيز اگر ارزشيابي مستمر به طور صحيح انجام شود در يادگيري آنها موثر خواهد بود. دانش آموزان با بررسي نتايج ارزشيابي خود به جنبه هاي مثبت و نقاط ضعف خود پي مي برد. اگر معلم مرتب به دانش آموز بازخورد بدهد دانش آموز در جريان آن نقاط ضعف و قوت قرار مي گيرد از طرفي ديگر ارزشيابي مستمر باعث مي شود مطالب آموزشي براي دانش آموزان مرور و تكرار شود و به حفظ و نگهداري مطالب آموخته شده در ذهن آنان كمك كنند. همچنين ارزشيابي مستمر به برنامه ريزان نيز كمك مي كند تا بتواند در ميزان كارايي برنامه ها و تحقق اهداف آموزشي مطالعه كنند و كوشش در جهت انطباق برنامه هاي مواد آموزشي با امكانان مدارش و طول و مدت آموزش بدنبال خواهد داشت و موجب ارزشيابي بهتر از كارايي امكانات با تجهيزات آموزشي با مقررات و آيين نامه هاي مدارس و توانايي معلمان خواهد بود. بنابراين با توجه به اهميت ويژه و خاص ارزشيابي مستمر در فرايند ياددهي و يادگيري اهميت و ضرورت موضوع اين تحقيق را بخوبي روشن مي سازد.
تعريف واژه ها و اصطلاحات
1- ارزشيابي(ارزيابي- سنجش):
ارزشيابي عبارت است از سنجش عملكرد آموزندگان و مقايسه حاصل با هدفهاي آموزشي از پيش تعيين شده به منظور تصميم گيري درباره اينكه آيا فعاليتهاي آموزشي آموزشگر و كوشش يادگيري آموزندگان به بازده مطلوب انجاميده يا نه. و يا به عبارت ديگر اگر اطلاعات بدست آمده از طريق اندازه گيري را با ملاك معيني مقايسه و بر اين اساس درباره خود مورد مطالعه داوري كنيم عمل ارزشيابي يا ارزيابي يا سنجش را انجام داده ايم.
2- ارزشيابي مستمر يا تكويني يا مرحله اي:
ارزشيابي كه در پايان هر درس يا هر فصل بصورت روزانه يا هفتگي و يا ماهانه انجام مي گيرد اصطلاحا ارزشيابي مستمر يا مرحله اي يا تكويني گويند. كه هدف آن نظارت گام به گام معلم نسبت به تحقق هدفهاي رفتاري بخش مختلف هر مطلب آموزشي است و همچنين هدايت و يادگيري دانش آموزان را به طور مستمر و اصلاح و بهبود روش تدريس معلم را در بر دارد.
...

خرید آنلاین


سایر محصولات

تاثیر پرسش های مستمر و یا پرسشهای تدریجی را بر میزان افزایشنام فایل : تاثیر پرسش های مستمر و یا پرسشهای تدریجی را بر میزان افزایش
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 49
حجم : 244 کیلوبایت
فصل اولمقدمه:زندگی اجتماع موثر، مستلزم مشاركت فعال و مفید تمامی اعضای جامعه در زمینه های مختلف اجتماعی است در

ادامه مطلب  
196 - دانلود پروژه: بررسی تاثیر ارزشیابی مستمر و یا پرسشهای تدریجی بر میزان موفقیت وكارایی دانش آموزان


         فرمت فایل:   ورد – Word و قابل ویرایشتعداد صفحات:    76  فصل اولمقدمهبیان مسئلهف

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دانلود تحقیق بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزاندانلود تحقیق بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 1.عنوان: بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه 2 شهرستان اراک2.

ادامه مطلب  
تحقیق درباره بررسی و ارزیابی تورم و راه های مقابله با آن


فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 20 صفحه        اشاره:تورم از جمله متغیرهایی است كه نه تنها توجه اقتصاددانان را به خود جلب كرده، بلكه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی آن س

ادامه مطلب  
پکیج کامل کسب درامد با سرمایه و بدون سرمایه اولیه (دیگر پکیج نخرید)


بعد  از خواندن کامل مطالب دیگر به دنبال هیچ پکیج کسب درامد نگردیدتوجه: هیچ فایلی که برای گرد اوری ان زحمت کشیده شده و حاصل تجربیات نویسنده باشه به قیمت های کم فروخته نمی شودتوجه کنید: حجم هیچ پکیجی که به کا

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد تغذیه دامها و چراگاها


فورمت فایل:word(قابل ویرایش) تعداد31 صحفه   مقدمه :برنامه ریزی تغذیه به مرتع داران كمك می كند تا از طریق استفاده بهتر منابع غذایی میزان بازدهی را افزایش دهند . برنامه تغذیه دامها ، میزان جیره غذایی را با مقدار علوفه چراهگاه می س

ادامه مطلب  
بررسی رابطه بین برخی از ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری


128 صفحهکنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می

ادامه مطلب  
پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان


پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد ( M.A ) گرایش : جمعیت شناسی فهرست مطالب۶- مقدمه ۲۱-۱ بیان مسئله ۳۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق ۴۱-۳ علت انتخاب موضوع ۵۱-۴ تاریخچه مطالعات

ادامه مطلب  
گزارش تخصصی دبیر زیست شناسی : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی با استفاده ازپرسش شفاهی


بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش  صفحه    فهرست مطالب چکیده نکات کلیدی : مقدمه بیان مساله بیان وضع موجود اهد

ادامه مطلب  
تحقیق درباره معرفی و ارزیابی معیارهای بانك مركزی


فرمت فایل:word(لینک دانلود پایین صحفه)تعداد49صحفه   در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملكرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و كارا به اهداف ، یك دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح

ادامه مطلب  
logo-samandehi