تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

تغييرات اجتماعي 100شناسه محصول: 1015543
موجود

تغييرات اجتماعي 100

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

تغييرات اجتماعي 100

تغييرات اجتماعي 100

نام فایل : تغييرات اجتماعي 100

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 15

حجم : 57 کیلوبایت


تغيير قانون طبيعت است و بر آن اساس است که فردا با امروز متفاوت خواهد بود همان طور که امروز با ديروز فرق دارد. ساختار اجتماعي در معرض تغييرات بي‌وقفه است . گرچه افراد سعي در پايداري وثبات دارند و جوامع تخيل تداوم را در خود مي پرورانند ولي آن هرگر تحقق نمي يابد . اين خود يک حقيقت آشکار است که جوامع به عنوان يک پديده رو به تغيير در حال رشد انحطاط و تجديد هستند و طي گذشت زمان رنج مي‌برند. تغييرات اجتماعي گرچه در تمام جوامع و تمامي ادوار اتفاق افتاده و مي‌افتد اما ميزان آن از جامعه‌اي تا جامعه ديگر متفاوت است . در جامعه‌اي اين تغييرات تحت شرايط خاص ممکن است سريع ولي در جامعه ديگر کند باشد . شناخت پيدا کرد نسبت به اين تغييرات خود در گروه مطالعه جهات ظهور و علل آن تغييرات است.
تحولات اقتصادي و اجتماعي صورت گرفته در جوامع مختلف ساختار اجتماعي آنها را دگرگون کرده است . به همين خاطر مديريت مناسبي نيز جهت اداره اين جوامع مورد نياز است . در حالي که جوامع به ويژه نقاط شهري در عصر حاضر با سرعت اعجاب‌آوري گسترش مي يابند. دولت ها و نهادهاي برنامه ريزي اجتماعي نيز درتلاشند تا با اين نوع تغييرات اجتماعي و شرايط انفجاري جديد خود را تطبيق دهند انفجاري به اين معنا نيست که نسبت تقاضاها نيز در زمينه هاي مختلف در حال افزايش است . برنامه‌ريزان و مديران اجتماعي مي بايست خود را به گونه اي تکميل و به هنگام نمايند تا به راحتي پاسخگوي نيازها و تغييرات باشند.
در اين زمينه مراکز دانشگاهي نقش عمده اي مي توانند به عهده داشته باشند به اين معنا که بسياري از نيازهاي اجتماعي و پاسخ گويي به تغييرات اجتماعي تا جايي که به تحقيقات و تکميل مديران شهري مربوط مي‌شود اين‌گونه وظايف عمدتاٌ به عهده مراکز دانشگاهي است .کادرسازي و تربيت نيروي متخصص عمدتاٌ درون دانشگاه ها صورت مي‌گيرد. به همين خاطر با توجه به وسعت تغييرات اجتماعي درون شهرها مراکز دانشگاهي نيز مي‌بايست به لحاظ کمي و کيفي تغيير کرده و سرمايه‌گذاري هاي لازم نيز در آنها اعمال شود.
ميزان و نسبت تغييرات درون جوامع به گونه‌اي است که مدل ها و روش هاي قديمي مديريت اجتماعي پاسخ وي اين قبيل تغييرات نيست صرفاٌ به اين خاطر که بسياري از جوامع طي 40 ساله اخير شاهد بيش از 5 برابر تغييرات بوده اند.
در چنين شرايطي مديران و برنامه ريزان ديروز به راحتي نمي توانند پاسخگوي مسايل و نيازهاي ‌اجتماعي امروز باشند. در صورتي که مديريت مناسبي در جوامع عصر حاضراعمال نشود تنش ها و برخوردهاي اجتماعي ابعاد وسيع تري به خود مي‌گيرد . در صورتي‌که مديريت اجتماعي _ فرهنگي مناسبي در زمينه‌هايي چون بهداشت اشتغال توزيع مناسب امکانات، بي عدالتي هاي جنسي ( زن و مرد ) و ... صورت نگيرد زمينة بسياري از بي‌نظمي‌ها و اصطکاک‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فراهم مي‌آيد، از اين رو جهت احتراز چنين مخاطراتي، مديريت مناسب اجتماعي فرهنگي ضروري به نظر مي رسد.
تغيير يا به عبارتي دقيق تر تغييرات اجتماعي به عنوان يکي از موضوعات اساسي عصر جديد شناخته شده است. اين پديده خود پيچيدگي ها دارد ، توسعه، نوسازي، تغييرات فرهنگي و در مواردي تناقض ها و بن بست هاي اجتماعي فرهنگي يا روند فرهنگ سازي نيز صورت مي‌گيرد، يعني با دستيابي به زمينه هاي جديد فرهنگي، ابتکارات و نوآوري‌هاست که با بحران مي‌توان تطبيق و سازگاري پيدا کرد. در مسير تغييرات اجتماعي، از طريق فرهنگ و به وسيله فرهنگ است که بشر شانس ماندگاري و بقا پيدا کرده است با فرهنگ تکامل يافته است و برتري خود را نسبت به ساير موجودات از همين طريق به دست آورده است .
پيدايش و گسترش زمينه هاي مختلف فن آوري نيز اشکالي از روابط اجتماعي جديد و الگوهاي فرهنگي جديد را به دنبال آورده است . اما ظهور و گسترش فن آوري خود نيز بستگي به مجموعه‌اي از عوامل اجتماعي و فرهنگي دارد. بنابراين، سهم عظيمي از تغييرات اجتماعي در عصر حاضر به دنبال پيدايش و انتقال فن‌آوري به وقوع پيوسته است.
طي نيم قرن اخير علم جامعه‌شناسي خود را هرچه بيشتر به تحليل و توضيح پديده تغييرات اجتماعي و توسعه اقتصادي مربوط کرده است، جرياني که به طور عيني در بسياري از جوامع به ويژه نقاط شهري مشاهده مي شود بسياري از جامعه شناسان طي دهه هاي اخير به ارزيابي و تحليل تغييرات اجتماعي پديد آمده، پرداخته اند . همين طور با کمي شدن جامعه شناسي و ايجاد شاخص هاي اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي ، تغييرات اجتماعي پديد آمده قابل اندازه‌گيري شده است . از اين طريق ،آثار و پيامدهاي آتي نيز قابل پيش‌بيني شده است .
بر اساس يک فرضيه، پيشرفت و توسعه فرد تغييرات اجتماعي را به دنبال مي آورد. اينکلز (------) نيز عقيده دارد که پيشرفت و توسعه فرد ( مدرنيزاسيون)> پيشتاز نوسازي جامعه و تغييرات اجتماع است .اين بدان مفهوم است که مجموعه اي از نگرش ها> ارزش ها و احساسات جديد پديد آمده بين افراد و توسط آنها> خود تغييرات و الگوهاي جديد و گسترده اجتماعي را به دنبال مي آورد. اينکلز اشاره به رشد تعليم و تربيت ، محيط شهري و مسايل ارتباط جمعي > نظام بوروکراسي > موقعيت نظامي > صنعتي شدن و ... دارد> که مجموعاٌ تغييرات اجتماعي را به دنبال مي آورند. اين عوامل در قالب علم جامعه شناسي مطالعه و تجزيه و تحليل مي شود.
گستره تغيير
هر جامعه اي داراي تاريخچه مربوط به خود است و تقريبا هيچ جامعه اي نيست که از آلوده شدن به تغيير در امان مانده باشد. در حالي که بعضي از تغييرات از درون و در چارچوب فرهنگ خودي است . بعضي ديگر محصول ابتکارات بيروني و خارجي است و به طور مستقيم يا غيرمستقيم از عوامل و عناصر بيروني الهام ونشأت مي گيرد. همين طور بعضي از تغييرات برنامه ريزي شده و هدفدار و بعضي ديگر برنامه ريزي نشده و بدون هدف هستند> بعضي از تغييرات يک بار اتفاق مي افتد و بعضي ديگر به کرات اتفاق مي افتد . بعضي از تغييرات اگرچه در يک بعد از فرهنگ ظاهر مي شود ولي در اجزاء ديگر اشاعه مي يابد> در حالي که بعضي تغييرات ديگر قابل اشاعه نيست> از اين رو آشنايي با طبيعت و چگونگي> محتوا > ميزان و جهت تغيير يا تغييراتي که در جامعه در حال وقوع است ضروري مي نمايد و از ديدگاه جامعه شناسان داراي اهميت و ارزش مثبتي است
تحليل مفاهيم تغييرات اجتماعي :
مفاهيم اساسي جامعه شناسي هر يک به عنوان علت و همچنين معلول ( پيامد) تغييرات اجتماعي قابل بررسي هستند. مثلاٌ الگوهاي ساختار اجتماعي چون اندازه جمعيت استاني تغييراتي در زندگي اجتماعي از نوع تراکم جمعيت در مراکز شهري را باعث مي شود. اين در حالي است که تغييرات در زندگي اجتماعي خود معلول پيشرفت هاي پيشين از نوع کشف دارو> درمان بيماري و .. است از طرف ديگر> بسياري ازتغييرات اجماعي خود به دنبال کنش هاي اجتماعي صورت گرفته است . مثلاٌ اختراع داروهاي کنترل مواليد خود به دنبال تحققات علمي> ( کنش هاي اجتماعي ) مخترعين مربوطه صورت گرفته است . فرهنگ نيز به عنوان منبع مهم تغييرات اجتماعي مطرح است . مثلاً اعتقادات و ارزش هاي غالب بر تصميم به داشتن يک > دو يا ... فرزند > تغييراتي در اندازه جمعيت به وجود مي آورد که خود به تغييرات اجتماعي منجرمي شود. قدرت نيز به عنوان يک مفهوم اساسي در تغييرات اجتماعي نقش دارد. مثلاً افراد داراي قدرت بيشتر نقش بيشتري در ايجاد تغييرات اجتماعي دارند. بسياري از تغييرات اجتماعي ناشي از تلاش جهت دستيابي به قدرت است مثل حرکت هاي انقلابي در بسياري از جوامع رو به توسعه که طي آن بسياري از افراد به زمين براي کشاورزي و شرايط بهتر کاري دست مي يابند. يکپارچگي کارکردي نيز زمينه را براي تغييرات و وابستگي دروني اجزاء جامعه فراهم مي آورد.
نظريه هاي کلاسيک تغييرات اجتماعي
تغييرات اجتماعي در تمامي شئون زندگي اجتماعي اتفاق مي افتد و بر هر دو وضعيت يعني : کنش هاي اجتماعي متقابل ( روابط اجتماعي ) و ساختارهاي بزرگتر نهادهاي اجتماعي ما تأثير مي گذارند. مثلاً ملاحظه اين که پيشرفت هاي بنيادي و فن آوراند چه اندازه ساختار کار و اشتغال را تحت تأثير قرار داده است> خود به تغييرات اجتماعي برمي گردد. بعضي از ناظرين اجتماعي نيز عقيده دارند که در حال حاضر اغلب جوامع بشري در حال ورود به عصر جديدي از تاريخ هستند> و در آن جامعه به ساختارهاي جديدي دست مي يابد . همان طور که موتور محرکه و پيدايش ماشين> نيروي انساني وابسته به زمين و کشاورزي را کاهش دارد و آن را به کارخانه ها رهنمون ساخت> خودکار شدن ( اتوماسيون ) و الکترونيک ( راتيکس ) هم خود تغييري در تخصص ها به وجود آورد و طي آن نيروي انساني دوباره از کارخانه به دفتر و اداره و مراکز اطلاعاتي منتقل شد.
تغييرات اجتماعي و تغييرات فرهنگي
تغييرات اجتماعي
جامعه شناسان در خصوص تغييرات اجتماعي چهار سوال زير را مطرح مي نمايند:
1-نيروي محرکه عمده تغييرات اجتماعي چيست؟
2-آيا جهتي براي تغييرات اجتماعي وجود دارد
3-آيا علل و جهت تغييرات اجتماعي در تمامي جوامع بشري در همه جا و همه وقت يکسان است
4-پيامدهاي تغييرات اجتماعي چيست
5-به طور کلي تغييرات اجتماعي عبارت است از تحول و دگرگوني در الگوهاي رفتاري > فرهنگ و ساختار جامعه طي زمان .نظريه تکامل اجتماعي هربرت اسپنسر جامعه شناس انگليسي مبتني بر حرکت جوامع از ساده به پيچيده مويد تعريف فوق است.
جهاني شدن اقتصاد و سرعت تغييرات اجتماعي
از سه دهه پيش به اين سو بسياري از کشورهاي جهان موانع اقتصادي را از سر راه برداشته> ظرفيت هاي اقتصادي خود را گسترش داده و خود را به بازارهاي جهاني وارد کرده اند و اين خود به تغييرات وسيع در ابعاد مختلف اقتصاد منجر شده است . با جهاني شدن اقتصاد ( زمينه هاي مختلف اقتصاد مثل مواد اوليه > اطلاعات مربوط به نيروي انساني> حمل و نقل > وضعيت مربوط به ماليه> بازاريابي و ... ) جوامع جهاني همگي با يکديگر داراي يک نوعه يکپارچگي يا وابستگي دروني شده اند (1993 : ---) اين حرکت جامعه > جهاني را به يکديگر نزديک کرده و تغييرات سريع اجتماعي را به دنبال آورده است . انتقال و همه جايي شدن کالاهايي چون کوکاکولا> مک دونالدز> کداک و نظاير آن در جوامع مختلف جهان> زمينه هاي فرهنگي نزديک به يکديگر را به دنبال آورده است . اين جريان خود جهاني شدن فرهنگي را از طريق وسايل ارتباط جمعي> گردشگري > مهاجرت و پناهندگي و ... تقويت کرده است . گسترش سيستم هاي ماهواره اي و شبکه هاي تلويزيوني جهاني نظريه دهکده جهاني مارشال مک لوهان مربوط به دهه 1960 را به اثبات مي رساند جرياني که در آن نزديک شدن فرهنگ ها به يکديگر اجتناب ناپذير است
...

خرید آنلاین


سایر محصولات

تغییرات اجتماعی 100نام فایل : تغییرات اجتماعی 100
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 15
حجم : 57 کیلوبایت
تغییر قانون طبیعت است و بر آن اساس است که فردا با امروز متفاوت خواهد بود همان طور که امروز با دیروز فرق دارد. ساختار اجتماعی در معرض تغییرات بی‌وقفه است . گرچه افراد سعی در پایداری وثبات

ادامه مطلب  
تغییرات اجتماعینام فایل : تغییرات اجتماعی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 15
حجم : 55 کیلوبایت
تغییر قانون طبیعت است و بر آن اساس است که فردا با امروز متفاوت خواهد بود همان طور که امروز با دیروز فرق دارد. ساختار اجتماعی در معرض تغییرات بی‌وقفه است . گرچه افراد سعی در پایداری وثبات دارند و

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق كالری غذاها


دسته بندی : علوم پزشکی _ پزشکی ،فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) فروشگاه کتاب : مرجع فایل   قسمتی از محتوای متن ...تعداد صفحات : 20 صفحهكالری غذاها اسم ماده مقدار كالری موجود انجیر(تازه) 100 60 انجیر (

ادامه مطلب  
اقدام پژوهی با موضوع چگونه خصلت نیکوی احترام به شخصیت همدیگر و روابط مرسوم اجتماعی را در دانش آموزانم نهادینه کنم


تعداد صفحات: 30 صفحهقیمت: 3000 تومانمدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)مختصری از متن اقدام پژوهی:چکیده   از آغاز سال که دراین مدرسه مشغول تدری

ادامه مطلب  
69 - دانلود پروژه: بررسی رفتار لرزه ای سکوهای ثابت فلزی دریائی با استفاده از روش آنالیزدینامیکی افزایشی (IDA)


        فرمت فایل:   ورد – Word و قابل ویرایشتعداد صفحات:    299  فهرست مطالب عنوان مطا

ادامه مطلب  
دانلود مقاله توسعه اجتماعی چگونه به وجود می آید ؟

 فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشدتعداد صفحات این مقاله  47  صفحهپس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید  توسعه اجتماعی چیست؟ با سایر مفاهیم از جمله توسعه انسانی،

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلاید) جامعه شناسی عمومی


 با سلام
فایل جامعه شناسی عمومی یک پاورپوینت بسیار عالی در 114 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاو

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی


امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودكفا است و آموزش مسئولیت پذیری به كودكان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است.بایستی شرایطی فراهم كرد

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد سرمایه اجتماعی و توسعه


27 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیقسرمایه اجتماعی چیست ؟در دو دهه اخیر سرمایه اجتماعی در زمین و اشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونی ترین مفاهیم در علوم اجتماعی ظه

ادامه مطلب  
دانلود مقاله کامل درباره سرمایه اجتماعی


      لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحه :33 بخشی از متن مقاله مقدمه: گزارش« جهان در حال شهری شدن، از« مرکز سکونتگاههای انسانی سا

ادامه مطلب  
logo-samandehi