تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

نقش كار در زندگيشناسه محصول: 1014961
موجود

نقش كار در زندگي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

نقش كار در زندگي

نقش كار در زندگي

نام فایل : نقش كار در زندگي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 11

حجم : 46 کیلوبایت


نقش كار در جامعه
نقش نيروي انساني در اقتصاد جامعه
هزاران سال پيش وقتي که انسانهاي نخستين بر روي کره زمين پراکنده بودند براي ادامه زندگي غذاي خودر را بشکلي تامين ميکردند و هرچند که در ابتدا بطور غريضي از گوشت حيوانات و برگ درختان استفاده مينموند از آنجايي که انسانها فطرتا خدا جو و دانشدوست ميباشد کم کم بکمک تعقل و فکر اين دو موهبت خداد داي سعي کردند طبيعت را بشناسند و از آن بهره گيرند و براي اين کار به ساخت لوازم اوليه همت گماشتند و اولين لوازم و وسايل کار ساحته شد و نقش انسان در اينجا به اثبات رسيد و در نتيجه فرهنگ کار نيز شکل گرفت با پيشرفت بشر و تلاش و کوشش آنان طبيعت به تسخير آدمي در آمد اين روند ادامه پيدا کرد و تا به کشف و اختراعات مهمي از قبيل اختراع ماشين ، بخار ، کشتي ،لوکو مو تيو ، تلگراف،تلفن ، کشف واکسن ، ميکروب ،مبا رزه با انواع بيماري ها نقش انسان برجسه تر شد و روابط انساني ايجاد گرديد و نامي بر اين روابط نهاده شد که نظام فئودالي يکي از اين تشکل ها بود و در اين نظام فرهنگ کار و کارگر و کار فرما بوجود آمد که کافرمايان ارباب و کارگران دهقان و روابط آنها يک روابط ارباب و رعييتي و اين نظام هرچند که از بي نظامي بهتر بود ولي مطلوب انسانها نبود و استثمار و استعمار و بهرکشي از دهقانان و يا هرکسي که ابزار و وسايل کار نداشت فراوان و نظام دستمزد هم يک نظام عادلانه نبود و افراد زيادي کار ميکردند و عده اي محدوي نيز ار دست زنج آنها استفاده ميبردند اما جامعه انساني رو به پيشرفت بود و اين پيشرفت نياز هاي جديد را طلب ميکرد و همجنين فرهنگ جديد ؛ تا اينکه اختراعات و کشفيات بشر در گذشته زمينه ساز انقلاب صنعتي در اروپا گرديد و با شروع اين انقلاب کارخانجات عظيمي بوجود آمد و نظام فئودالي نيز کم کم از جامعه رخت بر بست و جاي خود را به نظام صنعتي داد و جامعه جديد شکل گرفت کار و فرهنگ کار نيز عوض شد و کار فرمايان و کار گر ان جا يگزين ارباب و رعييت گرديد ند و نظام کاري نيز شکلي جديد بخود گرفت و براي هماهنگي بين کار فرما و کارگران يک نظام حقوقي نوشته شد و اين نظام حقوقي قانون کار نام يده شد و همه اين مجموعه در زير چتر اين نظام حقوقي بکار پرداختند و با گشترش نيازها و همچنيين کار ها و کارخانه هاي جديد و پيچيده ميطلبيد که کارگران و هم کار فرمايان خود را به علم روز آشنا و هم از وسايل و تکنيکهاي جديد استفاده نمايند ،امروز چرخهاي عظيم توليد در سراسر دنيا بدست نيروي هاي انساني متخصص به گردش در ميآيد ميتوان اين عصر را عصر الکترونيک ، تکنولوپهاي پيشرفته ( بيو تکنولوژي ، نانو تکنولوژي ، کامپوزيت ها ، هسته اي ) ناميد تا جاييکه گسترش واحد هاي صنعتي را در جايجاي دنيا از جمله کشور عزيز مان ايران ميشود ديد و امروزه بر کسي پوشيده نيست که اين واحد ها بدست نيروي توانمند انساني اداره ميگردد و نقش اين نيروها بخوبي آشکار است
نقش تشكل هاي صنفي در تقويت فرهنگ كار
اشاره: <تحول نظام استاد -شاگردي>، <توسعه صنعتي و موانع آن>، <دولت در عصر پهلوي>، <فرهنگ، اخلاق كار و نخبه گرايي در ايران> و <اصلاح گري و ايران> از جمله تا ليفات دكتر ابراهيم فيوضات در حوزه جامعه شناسي صنعتي و سياسي است.
     فيوضات دكتري خود در جامعه شناسي را از كشور فرانسه گرفته است. اجراي طرح تحقيقاتي <نگرش ايرانيان به فرهنگ كار و سرمايه صنعتي در ايران> بهانه اي براي گفت وگو با اين عضو هيا ت علمي دانشگاه شهيد بهشتي فراهم ساخت تا درباره صنعتي شدن، فرهنگ كار و موانع آن به گفت وگو بنشينيم. با ما همراه باشيد:
    
آتيه: آقاي دكتر فيوضات! شما از جمله كساني هستيد كه از فرهنگ كار به عنوان پيش نياز صنعتي شدن جامعه ياد مي كنيد. به نظر شما مهم ترين دلايل نهادينه نشدن اين فرهنگ در جامعه ايراني چيست؟ اساساً شما <فرهنگ كار> را چگونه تعريف مي كنيد؟
     ابراهيم فيوضات: فرهنگ كار را مي توان مهم جلوه داد و برجسته كردن كار تعريف كرد. توجه به اين موضوع خود نتيجه صنعتي شدن جوامع است.
     اهميت دادن به تخصص و تقسيم كار يكي از نيازهاي اصلي صنعتي شدن جوامع و از مؤ لفه هاي تشكيل دهنده فرهنگ كار است.
     تخصصي شدن فعاليت ها و رعايت تقسيم كار نوعي مسئوليت پذيري را كه خود از جلوه هاي اصلي بالا بودن فرهنگ كار است در پي دارد.
     از سوي ديگر بدون رشد عقلانيت نمي توان در انتظار صنعتي شدن نشست.
     فراهم آوردن امكان تصميم گيري براساس عقل و درايت در تمام مراحل زندگي به ويژه از دوران كودكي از جمله بنيان هاي اصلي و تا ثيرگذار در ايجاد و تقويت فرهنگ كار محسوب مي شود.
     از سوي ديگر، توجه و اهتمام واقعي به علم عامل اصلي صنعتي شدن جوامع است. در مقابل عدم اهتمام به دستاوردهاي علمي و كارشناسي دليل اصلي نهادينه نشدن فرهنگ كار در جامعه ايراني است.
     اين در حالي است كه جامعه ايراني هنوز اهميت <شك علمي> را مورد توجه قرار نداده است.
     اساساً بدون شك علمي و بدون فراهم كردن امكان تا ثيرگذاري واقعي پژوهش، صنعتي شدن يك سراب است.
     بسياري از مسائل خرد و كلان ما در اين زمينه به سيستم آموزشي در تمامي مقاطع به ويژه مقاطع ابتدايي بازمي گردد. چرا كه كودكان ما از ابتدا بايد جستجوگر باشند يعني احساس كنند كه مي توانند تمامي مشكلات را از طريق پرسشگري و جست وجوي راه حل هاي منطقي و استدلالي حل كنند.
     واقعيت بسيار تلخ در مورد جامعه ايراني آن است كه ما به سختكوشي عادت نكرده ايم. وابسته بودن به درآمد عظيم نفت در دهه هاي اخير ايراني ها را به نوعي كاهلي عادت داده است. حال آنكه شايد بتوان از سختكوشي به عنوان اصلي ترين مؤ لفه تشكيل دهنده فرهنگ كار ياد كرد.
     مدل آموزشي -درسي ايراني بر حفظ و اتكاي بيش از اندازه بر هوش استوار است. نگاهي به نحوه طراحي سوا‡ لات درسي يا آزمون هاي تعيين كننده سرنوشت دانش آموزان نظير كنكور مؤ يد اين ادعاست.
     اين در حالي است كه صنعتي شدن تمامي جوامع غربي حاصل رياضت اقتصادي-اجتماعي مردم آن جوامع بوده حال آنكه مدرنيزه شدن جامعه ايراني در نتيجه ثروت بادآورده نفت بوده است.
    
آتيه: اين دلايل در عرصه اقتصادي چگونه قابل تحليل است؟
    -غلبه فرهنگ كاسب كارانه مبتني بر داد و ستد و شيوه دلالي باعث شده كه روحيه كار مبتني بر توليد تضعيف شود. چنين روحيه اي نه تنها مردم را نسبت به در پيش گرفتن شيوه هاي توليدي بي انگيزه مي سازد، بلكه مقدمات داد و ستد ربوي را نيز فراهم مي كند.
     اتكاي بيش از اندازه به درآمدهاي نفتي طي دهه هاي اخير نيز مزيد بر علت شد و ايراني ها را بيش از گذشته نسبت به فعاليت هاي مولد بي انگيزه ساخت.
    
...

خرید آنلاین


سایر محصولات

موضوع مقاله: نقش دین در سبک زندگی (word) 17 صفحه


عنوان : نقش دین و زندگی در سبک زندگیقالب بندی : wordتعداد صفحات:17 محتویات چکیدهمقدمهسبک زندگی ودین از دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی د

ادامه مطلب  
تحقیق تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد

مقدمـهروان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه رسیده اند كه بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش ، عدم احساس كنترل ، و كفایت شخصی جهت رویارویی با

ادامه مطلب  
دانلود مقاله تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد


 تعداد صفحات : 79 صفحه       -       قالب بندی :  word           مقدمـه روان شناسان در دهه های اخ

ادامه مطلب  
تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد


فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات82مقدمـه روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه رسیده اند كه بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش ،

ادامه مطلب  
بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان


فرمت ورد38 صفحه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل  نوجوانان خلاصهانسان با توجه به پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه‌های گون

ادامه مطلب  
مخزن الاسرار


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات29بند 10 در مدح فخرالدین بهرامشاه بن داودمن که درین دایــــره دهـــربنـد 1 چون گره نقطه شدم شــهربند دستـرس پـــای گشــاییم نیـســت سایه ولی فرّ هماییم نیست2پــــای فــرو ر فــــته بدیــن خــــاک در بافلکم دست به فتـراک در3 ف

ادامه مطلب  
بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر رشت - 159 ص فایل ورد word


         بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشی و

ادامه مطلب  
تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد


 فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات81 مقدمـه روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه رسیده اند كه بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موق

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد كنفرانس بین المللی كار


فورمت فایل:word(قابل ویرایش) تعداد35صحفه   سازمان بین المللی كار (Internation – Labour-Organiztion ) كه به اختصار (I.L.O ) نامیده می شود در سال 1919 میلادی به موجب معاهده ورسای به عنوان مؤسسه ای وابسته به جامعه ملل تأسیس

ادامه مطلب  
دانلود مقاله عزت نفس در دانش اموزان ( روش تحقیق )


 تعداد صفحات : 261 صفحه       -       قالب بندی :  word                  &

ادامه مطلب  
logo-samandehi