تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

آزمايش فشار سه محوري 8 صشناسه محصول: 1014775
موجود

آزمايش فشار سه محوري 8 ص

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

آزمايش فشار سه محوري 8 ص

آزمايش فشار سه محوري 8 ص

نام فایل : آزمايش فشار سه محوري 8 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 7

حجم : 397 کیلوبایت


آزمايش فشار سه محوري
اين آزمايش براي اندازه گيري استقامت برشي خاكها بكار مي رود . در اين آزمايش در حالي كه نمونه استوانه اي شكل خاك از اطراف تحت فشار جانبي
قرار مي گيرد و مقدار آن در طول آزمايش ثابت نگه داشته مي شود تحت فشار عمودي
قرار مي گيرد مقدار اين فشار عمودي كم كم اضافه مي شود تا اين كه نمونه خاك گسيخته شود . فشار جانبي با قرار دادن نمونه استوانه اي شكل خاك در داخل يك غشا لاستيكي و سپس قرار دادن آن در داخل مايع تحت فشاري به نمونه وارد مي شود . آزمايش سه محوري معمولا با چند فشار جانبي مختلف مثلا صفر ، 7/0و4/1 كيلوگرم بر سانتي متر مربع تكرار مي شود و هر دفعه فشار عمودي كه براي گسيختگي خاك لازم است اندازه گيري مي شود . با در دست داشتن فشارهاي جانبي و عمودي در هر آزمايش مي توان دايره مور مربوط به آن را رسم كرده و سپس با رسم منحني مماس بر اين دواير منحني پوش مور را بدست آوريد . با استفاده از منحني گسيختگي پارامترهاي مقاومت برشي خاك كه عبارتند از زاويه اصطكاك داخلي (
) و چسبندگي (
c
) خاك بدست مي آيند . در مواردي كه پوش دواير مور كه به منحني گسيختگي مور نيز موسوم است يك خط مستقيم باشد مقاومت برشي خاك از رابطه كولمب بدست مي آيد .
در اين رابطه
تنش عمودي و
s
مقاومت برشي خاك است .
مقدار زاويه اصطكاك داخلي خاكها تابعي از جنس و ميزان رطوبت آنها است . مقدار متوسط زاويه اصطكاك داخلي ماسه خشك حدود 29 تا 30 درجه ، لاي و ماسه لاي دار بين 15 تا 25 درجه . خاك رس نرم اشباع شده صفر ، خاك رس غير اشباع بين صفر تا 30 درجه و خاكهاي شني بين 40 تا 60 درجه است . خاكهاي رسي نرم اشباع شده معمولا داراي اصطكاك داخلي نبوده و استقامت برشي اين گونه خاكها فقط از چسبندگي آنها ناشي مي شود . استقامت برشسي خاكهاي غيرچسبنده بعلت وجود اصطكاك بين دانه ها آن است .
فشار جانبي
فشار قائم اضافي =
فشار قائم=
براي تعيين مقاومت خاكها با استفاده از آزمايش فشاري سه محوري بايد ابتدا نمونه دست نخورده اي از خاك مورد نظر بدست آيد و سپس تحت بحراني ترين حالتي كه ممكن است خاك در حالت طبيعي داشته باشد تحت آزمايش قرار گيرد . با انجام آزمايش فشاري سه محوري كه گاهي آنرا آزمايش برشي سه محوري نيز مي نامند ميتوان دواير و منحني گسيختگي مور را براي خاك مورد آزمايش بدست آورد . چون هر اندازه چسبندگي ويا زاويه اصطكاك داخلي خاك بيشتر باشد مقامت برشي خاك بيشتر خواهد بود. لذا مي توان با مقايسه منحني گسيختگي خاك موردآزمايش با منحني هاي گسيختگي خاكهايي كه عملكرد آنها بعنوان بستر روسازي راه قبلا تعيين شده است ارزش و كيفيت خاك مورد آزمايش را بدست آورد. يك نمونه از اين منحني ها در شكل نشان داده شده است . منحني هاي نشان داده شده در اين شكل با استفاده از نتايج حاصل از آزمايشات زيادي بر انواع خاكها و مصالح سنگي و بررسي عملكرد آنها بعنوان خاك بستر و لايه هاي مختلف روسازي تهيه و ارائه شده اند .
چون خاك بستر روسازيها تحت اثرعبور مداوم وسائل نقليه قرا ردارند از اين جهت در سالهاي اخير ارزيابي مقاومت خاكهاي ريزدانه با استفاده از آزمايش هايي بدست مي آيد كه در آنها خاك تحت اثر تكرار بار گذاري وباربرداري قرار مي گيرد . يكي از اين آزمايش ها آزمايش تعيين ضريب برجهندگي خاك است . طبق تعريف ضريب برجهندگي نسبت فشار قائم اضافي (تنش انحرافي ) (
) به تغيير شكل نسبي قائم (
) نمونه خاك مورد نظر پس از يك تعداد معين بارگذاري و باربرداري كه مقدار ، تناوب و مدت هر بارگذاري معين است مي باشد . براي تعيين ضريب برجهندگي از وسيله اي مشابه وسيله انجام آزمايش سه محوري استفاده مي شود كه در آن فشار شكل 2 منحني هاي گسيختگي مر براي ارزيابي كيفيت خاكها ومصالح سنگي جانبي و فشار قائم اضافي وارد بر نمونه طوري اختيار مي شوند كه تا حتي الامكان تنش هايي كه بر نمونه خاك وارد مي شود مشابه تنش هايي باشد كه در محل و دراثر بارگذراي به آن وارد خواهد آمد . در ا غلب موارد بكار بردن فشار جانبي برابر با 4/1 كيلوگرم بر سانتي متر مربع و فشار قائم اضافي برابر با 2/4 كيلوگرم بر سانتي متر مربع مقادير مناسبي براي انجام آزمايش است .
نمونه خاكي كه در اين آزمايش بكار مي رود بشكل استوانه اي و معمولا داراي قطري برابر با 10 سانتي متر و ارتفاعي برابر با 20 سانتي متر است . آزمايش در مورد خاكهاي ريزدانه در درصدهاي مختلف رطوبت و پس از آنكه نمونه خاك با استفاده از آزمايش تراكم ، متراكم گرديده انجام مي شود .
آزمايش صفحه بارگذاري
آزمايش صفحه براي تعيين قدرت باربري خاك بستر روسازي ، لايه هاي اساس وزير اساس و در برخي موارد براي سيستم روسازي بكار مي رود . نتايج آزمايش صفحه براي طرح روسازي هاي انعطاف پذير و روسازي هاي سخت قابل استفاده است .
نحوه انجام اين آزمايش به اين ترتيب است كه تعدا 4 صفحه فلزي دايره اي شكل با اندازه هاي مختلف را بترتيب بر روي هم قرار مي دهند بطوريكه بزرگترين صفحه در زير و مستقيما بر روي خاكي كه تعيين قدرت باربري آن مورد نظر است قرار گيرد . علت استفاده از چندين صفحه فلزي براي اين منظور است كه خمش ناشي از بارگذاري در اين صفحات به حداقل مقدار برسد . نيروي لازم براي بارگذاري معمولا توسط يك جك هيدروليكي كه از يك طرف بر روي كوچكترين صفحه فلزي قرار داشته وازطرف ديگر به يك تكيه گاه ثابت نظير محور عقب يك كاميون سنگين تكيه مي نمايد تامين مي شود
افت و خيز خاك توسط سه خيزسنج معمولي كه بر روي پيرامون صفحه بزرگتر قرار
مي گيرد اندازه گيري مي شود . اگر تعيين شكل منخني افت و خيز سطح خاك بارگذاري شده مورد نظر باشد بايد از تعداد بيشتري افت و خيز سنج كه در فواصل
...

خرید آنلاین


سایر محصولات

دانلود مقاله آزمایشات عمران

  نام آزمایش : نمونه برداری از ماسه و شن ـ تعین درصد رطوبت كلقبل از اینكه روی ماسه و شن آزمایش به عمل آید (مثلاً آزمایش دانه بندی ، آزمایش تعین وزن مخصوص فضایی و غیره) باید نمونه أی تهیه شود كه نماینده آن ماسه و شن باشد ، بدین منظور از نقاط مختلف ماس

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد کربوهیدرات


فورمت فایل:word(قابل ویرایش) تعداد8صحفه    کربوهیدرات‌ها (هیدرات‌های کربن یا مواد قندی) یکی از انواع مولکول‌های زیستی هستند که از نظر شیمیایی آنها را پلی‌هیدروکسی‌آلدئید‌ یا پلی‌هیدروکسی‌کتون&zw

ادامه مطلب  
مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میكروآلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده


 فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات73 چكیده :در این پروژه مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میكروآلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده ارزیابی می شود . فولاد میكروآلیاژ محتوی غلظتی از كرم و

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلاید) مقاومت مصالح


 این پاور پوینت دارای 370 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ استفایل پاور پوینت مقاومت مصالح  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.در این پاور پوینت مب

ادامه مطلب  
آزمایش فشار سه محوری 8 صنام فایل : آزمایش فشار سه محوری 8 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 7
حجم : 397 کیلوبایت
آزمایش فشار سه محوری این آزمایش برای اندازه گیری استقامت برشی خاكها بكار می رود . در این آزمایش در حالی كه نمونه استوانه ای شكل خاك از اطراف تحت فشار جانبی قرار می گیرد و مقدار آن د

ادامه مطلب  
آزمایش سه محوری 5 صنام فایل : آزمایش سه محوری 5 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 4
حجم : 215 کیلوبایت
آزمایش سه محوری : آزمایش سه محوری یكی از روشهای قابل اعتماد موجود برای تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاك محسوب می شود. این آزمایش به طور وسیعی دركارهای تحقیقاتی و معمول استفاده و به كار برده می

ادامه مطلب  
پاورپوینت آزمایش های قیر و آسفالت (1)


پاورپوینت آزمایش های قیر و آسفالت پاورپوینت آزمایش های قیر و آسفالت شامل 40 اسلاید  (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمای

ادامه مطلب  
آز مقاومت مصالح


شامل عناوین زیر:1- آزمایشگاه مقاومت مصالحآزمایش (1):تنش - کرنشمقدمه:آزمایش کشش یکی از معمولی ترین آزمایشهای کاربردی در مقاومت مصالح بوده و هم چنین یکی از مهمترین آزمایش های مکانیکی است که جهت بدست آوردن  خواص مورد استفاده قرار می گیرد . برای طراحی قطعات

ادامه مطلب  
پروژه تاًثیرات تقویت تراكمی بر روی استحكام برشی تیرهای پل بتن مسلح. doc


     نوع فایل: wordقابل ویرایش 70 صفحه مقدمه: ظرفیت برشی پیش بینی شده از تیرهای بتن مسلح موجود یك موضوع مهمی است كه لازم است به تفصیل بیشتری ذكر شود. توجه در خصوص اینكه آیا كد ا

ادامه مطلب  
دانلود مقاله مکانیک خاک پیشرفته


       دانلود مکانیک خاک پیشرفته263 1 : معرفی مدل رفتاری هذلولی Duncan&Chang مورد استفاده برنامهFeadam      این مدل ابتدا توسط Kondner (1963) مطرح گردید و سپس توسط  Duncan وChang

ادامه مطلب  
logo-samandehi