تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

اهميت روسازي راهها 35 صشناسه محصول: 1014697
موجود

اهميت روسازي راهها 35 ص

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

اهميت روسازي راهها 35 ص

اهميت روسازي راهها 35 ص

نام فایل : اهميت روسازي راهها 35 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 33

حجم : 274 کیلوبایت


پيشگفتار
راهسازان از زمانهاي قديم برلزوم و اهميت روسازي راهها واقف بودند و برحسب مورد از انواع آن استفاده مي‌كردند. طرح، اجرا و نگهداري روسازي راهها از مهمترين و درعين حال از مشكل ترين قسمتهاي راهسازي است و غالب اشكالات بعدي زائيده طرح، اجرا ويا نگهداري غير اصولي اين قسمت پر اهميت راه مي‌باشد.
اگر روسازي راهي بطوراصولي و صحيح طرح، اجرا و نگهداري نشود، راه در برابر عوامل جوي و اثر فرساينده آمد و شد خود روها مقاومت نكرده و بسرعت خراب شده ودرنتيجه موجب ازدست رفتن سرمايه گذاري اوليه مي‌شود. علاوه براين، خرابي روسازي باعث افزايش سايرهزينه‌ها از قبيل هزينه مرمت و بهسازي و همچنين افزايش هزينه‌هاي غيرمستقيمي كه بعلت بدي روسازي به استفاده كنندگان از راه تحميل مي‌شود خواهد شد.
درچند دهه اخير بدنبال پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه اي كه درعلم مكانيك خاك، مصالح روسازي، انجام آزمايشات آزمايشگاهي و كارگاهي، مقاومت مصالح و تحليل سيستم‌هاي پيچيده روسازي با استفاده ازماشين‌هاي حسابگر الكتروني بوقوع پيوسته است، لازم است كه مهندسين راهساز ضمن اطلاع از شرايط خاص ايران ازآنچه كه دراين زمينه‌ها درسايركشورهاي ديگر رخ مي‌دهد آگاهي داشته باشد.
مقدمه
دراين مبحث انواع خرابي‌هاي متداول روسازي‌هاي آسفالتي و شني شرح داده شده،و علل بوجود آمدن اين خرابي‌ها و نحوه مرمت آنها ذكرگرديده است. بطوركلي انواع مختلف خرابي‌هاراميتوان به دوگروه تقسيم كرد:
الف_ خرابي‌هاي بنيادي (سازمان)
ب_ خرابي‌هاي سطحي (وظيفه اي)
خرابي‌هاي بنيادي وقتي به وقوع مي‌پيوندندكه سيستم روسازي بعلت ندانستن قدرت باربري كافي دراثربارهاي وارد صدمه ديده وديگرنتواند بدون افزايش بيشتر خرابي‌ها، بارگذاري بيشتري را تحمل نمايد. خرابي‌هاي سطحي وقتي اتفاق مي‌افتندكه بدون آنكه الزاماً سيستم روسازي از نظر سازه اي قدرت باربري خود را از دست داده باشد، بعلت ناهموار شدن بيش ازحد سطح روسازي، بهره برداري ازآن با اشكال صورت گيرد.
تشخيص نوع خرابي (بنيادي _ سطحي) ازنظرانتخاب نوع و نحوة مرمت و بهسازي روسازي داراي اهميت زيادي ميباشد. براي مرمت خرابي‌هاي بنيادي، سيستم روسازي بايدازنقطه نظرسازه اي تقويت گردد. درحالي كه براي مرمت خرابي‌هاي سطحي، بايد با انجام اقدامات لازم سطح رويه صاف و هموارشود.

تركها
تركهاي موزائيكي (پوست ماري _ سوسماري):
اين تركها بعلت داشتن شباهت به پوست بدن سوسمار،تركهاي سوسماري يا پوست ماري نيز ناميده ميشوند. اين نوع خرابي با ترك خوردن تمام و يا قسمتي از سطح رويه آسفالتي به شكل تكه‌هاي نسبتاً كوچك چند ضلعي ظاهر شده و معمولاً با تكراربارگذاري بر وسعت خرابي افزوده ميشود.
علت بوجود آمدن تركهاي موزائيكي تغييرشكل بيش ازحد لايه‌هاي روسازي دراثربارگذاري، ويا خستگي بيش ازحد لايه رويه دراثربارهاي وارد به آن است. روسازيهائي كه برروي خاكهاي با مقاومت كم و با قابليت تغييرشكل زياد ساخته ميشوند، معمولاً به اين صورت ترك مي‌خورند. همچنين اگرلايه‌هاي اساس و زيراساس هم بعلت عدم تراكم كافي مقاومت لازم را نداشته باشد، ممكن است باعث بوجود آمدن تراكهاي موزائيكي شود. در مواردي كه تراكهاي موزائيكي تمام ويا قسمت بزرگي از روسازي را فراگرفته باشد، معمولاً علت آن خستگي بيش ازحد رويه آسفالتي تحت اثر عبور وسائل نقليه سنگين است.
براي مرمت تركهاي موزائيكي، اگرخرابي موضعي بوده و درسطح به وسعت نسبتاً كمي بوجود آمده باشد، بايدبا استفاده از وصله عميق اقدام به مرمت قسمت خراب شده روسازي شود. درصورتي كه خرابي دروسعت وطول زيادي ازسطح رويه مشاهده شود، علت خرابي كافي نبودن قدرت باربري روسازي است وبراي تقويت آن بايدازيك لايه روكش آسفالتي با ضخامت كافي استفاده شود.
تركهاي برشي (كناري):
تركهاي برشي ياكناري به تركهائي اطلاق ميشودكه به موازات محور طولي راه و به فاصله كمي از لبه روسازي قرارگرفته باشد. تركهاي برشي ممكن است علاوه برتركهاي طولي داراي تركهاي عرضي نيز باشند. تركهاي عرضي معمولاً يك ياچند طولي را قطع كرده و به لبه روسازي منتهي مي‌شود.
علت بوجودآمدن تركهاي برشي فقدان پايداري واستقامت برشي خاك يامصالح كناره‌ها روسازي است. يك نمونه ازاين خرابي نشان داده شده است. دراين حالت عدم تراكم كافي خاك محل كنده كاري شده و عبور وسايل نقليه در فاصله كمي ازمحل كنده شده، سبب بوجود آمدن تراكهاي برشي گرديده شده است. زيرا خاك محل كنده كاري شده در برابر تغيير شكل جانبي خاك و مصالح كنار روسازي مقاومت نكرده ودرنتيجه تغيير شكل بيش ازحد روسازي سبب ترك خوردن و شكست رويه آسفالتي شده است.
نمونه‌هاي ديگر اين خرابي در مواردي كه راه برروي خاكريزهاي با شيب شيرواني زياد و ناپايدار ساخته ميشود مشاهده ميگردد. تركهاي برشي همچنين در مواردي كه شانه‌هاي راه به طرز صحيح طرح و ساخته نشده اند، و يا روسازي اساساً فاقد شانه باشد نيز بوجود مي‌آيد.
براي مرمت خرابي ناشي از تركهاي برشي بايد قبل از اقدام به تعمير رويه ترك خورده، مبادرت به رفع علت خرابي يعني تحكيم خاك و مصالح ناپايدار كناره‌هاي روسازي شود. اگر علت خرابي عدم تراكم كافي خاك كناره‌هاي روسازي باشد، بايد با متراكم كردن خاك وزن مخصوص آن را به حد لازم رساند. در مواردي كه تركهاي برشي در اثر عدم وجود شانه‌هاي راه بوجود آمده باشد، بايد با بكار بردن مصالح مناسب اقدام به ساختن شانه‌ها شود تا كناره‌هاي روسازي تقويت شوند. پس از رفع علت خرابي آنگاه بايد با برداشتن قسمتهاي ناپايدار روسازي و پركردن آن با بتن آسفالتي گرم، سطح قسمتهاي خراب شده و احتمالاً نشست كرده روسازي مجدداً به سطح اوليه قبل از خرابي آورده شود. اين عمل معمولاً با انجام وصله امكان پذير است
.
تركهاي انقباضي:
تركهائي كه در اثر تغيير حجم وجمع شدن رويه آسفالتي در اثر افت دماي محيط بوجود مي‌آيند، تركهاي انقباضي ناميده ميشوند. تركهاي انقباضي معمولاً عرضي بوده و گاهي هم به شكل مجموعه اي ازتركهاي به هم پيوسته كه تشكيل قطعات بزرگي را ميدهند ظاهر ميشوند. در حالت اخير، تفاوت ظاهري اين تركها با تركهاي موزائيكي در آن است كه تركهاي انقباضي سطح رويه را به قطعات بزرگتري تقسيم كرد و به علاوه گوشه‌هاي اين قطعات نيز تيزتر است.
علت بوجود آمدن تركهاي انقباضي بكاربردن قيري است كه براي آب و هواي منطقه مورد مصرف سفت ميباشد. براي مرمت اين نوع خرابي بايد ابتدا تركها باقير ياقيرحاوي ماسه ريز دانه وگردسنگ (بسته به گشادي تركها) پرشود وسپس در صورت لزوم با استفاده ازيك لايه نازك روسازي روكش شود.
...

خرید آنلاین


سایر محصولات

روسازی راهها 22 صنام فایل : روسازی راهها 22 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 19
حجم : 5018 کیلوبایت
تاریخچه روسازی راه‌هاراهسازان از زمان‌های قدیم بر لزومو اهمیت روسازی راه‌ها واقف بودند و بر حسب مورد از انواع روسازی‌ها استفاده می‌كردند. روسازی راه‌ها در مناطق كه

ادامه مطلب  
روسازی 28 صنام فایل : روسازی 28 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 20
حجم : 86 کیلوبایت
لایه‌های روسازی روسازی‌ها معمولاً از چندین لایه تشكیل می‌شوند. تعداد، ضخامت و جنس این لایه‌ها تابعی از مقاومت خاك بستر روسازی، خصوصیات آمد و شد وسائل نقلیه، شرایط جوی منطقه، مصالح موجود در

ادامه مطلب  
پروژه روسازی راهها


پروژه روسازی راهها در حجم 62 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:روش انستیتو آسفالت برای طرح روسازی راهروش سابق انستیتو آسفالت برای طرح روسازی های آسفالتی راه یك روش تجربی بود كه بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات اشتو و آزمایش راه واشو در ایال

ادامه مطلب  
دانلود پروژه تحلیل روسازی انعطاف پذیر


پروژه تحلیل روسازی انعطاف پذیر پژوهش کامل در زمینه عمران می باشد و در 7 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 82 صفحه برای رشته عمران در پایین همین صفح

ادامه مطلب  
دانلود مقاله عمران آسفالت


    دانلود مقاله عمران آسفالت 157 ص مقدمههدف از روسازی : ایجاد یک سطح صاف و هموار که قابلیت تحمل وزن چرخ های وسایل نقلیه را داشته باشد و در طول عمر روسازی در تمام شرایط آب و هوایی پایداری خود را حفط کند .روسازی راه مجموعه ای از

ادامه مطلب  
دانلود مقاله کامل درباره روشهای مختلف ارزیابی روسازی راه


       لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحه :31 بخشی از متن مقالهروشهای مختلف ارزیابی روسازی راهدر مدیریت و نگهداری روسازی را کیفیت

ادامه مطلب  
اهمیت روسازی راهها 35 صنام فایل : اهمیت روسازی راهها 35 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 33
حجم : 274 کیلوبایت
پیشگفتارراهسازان از زمانهای قدیم برلزوم و اهمیت روسازی راهها واقف بودند و برحسب مورد از انواع آن استفاده می‌كردند. طرح، اجرا و نگهداری روسازی راهها از مهمترین و درعین حال از مشك

ادامه مطلب  
پروژه رشته عمران با عنوان تحلیل روسازی انعطاف پذیر. doc


     نوع فایل: wordقابل ویرایش 115 صفحه چكیده:روسازی راه به دلیل قدمت دیرینه‌ای كه در جهان و نیز در ایران دارد. همواره از دیرباز مورد توجه مهندسین بوده است. به تدریج و با شكل‌گیری قال

ادامه مطلب  
روسازی راهها 62 صنام فایل : روسازی راهها 62 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 76
حجم : 367 کیلوبایت
عنوان : روسازی راه استاد : جناب آقای پازوكی دانشجو : محمدرضا مصطفی رشته : معماری تابستان 1384كلیاتتاریخچه روسازی راههاراهسازان از زمان های قدیم بر لزوم و اهمیت روسازی راهها واقف بودند و بر حسب

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق روسازی راهها


 تعداد صفحات :89 صفحه     -        قالب بندی :  word               كلیاتتاریخچه روسازی راههاراهسازان از زمان های قدیم

ادامه مطلب  
logo-samandehi