تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

بررسي زهكشي سطحي و عمقي در راه 33 صشناسه محصول: 1014633
موجود

بررسي زهكشي سطحي و عمقي در راه 33 ص

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

بررسي زهكشي سطحي و عمقي در راه 33 ص

بررسي زهكشي سطحي و عمقي در راه 33 ص

نام فایل : بررسي زهكشي سطحي و عمقي در راه 33 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 29

حجم : 482 کیلوبایت


اهميت و ضرورت زهكشي راهها
مقدمه
روش برخورد با زهكشي آب هاي سطحي و سياست هاي حاصله در دهه گذشته تغيير جهت قابل توجهي داشته است. اقدامات دهه هاي گذشته معمولا شامل قطع ارتباط جريان، جمع آوري ، و دفع جريان هاي سطحي در سريع ترين زمان بوده است.اثرات تجمعي روش هاي برخورد گذشته را مي توان عامل اصلي افزايش سيل زدگي پائين دست دانست.اين پديده اغلب با كاهش ذخيره آب هاي زيرزميني همراه بوده است گاه نيز براي پرهيز از اين مشكل، اجراي طرح هاي بزرگ مهندسي در پائين دست در دستور كار قرار گرفته است. امروزه در برنامه ريزي طرح جامعه سيلاب مناطق شهري توجه فزاينده اي به نگهداري و ذخيره سازي باران در نزديك ترين محل بارش مي شود كه گاه ممكن است به صورت كوتاه مدت، ايجاد مزاحمت هاي موضعي نمايد.
كيفيت آب نيز در دهه گذشته به صورت يكي از نكات برجسته حاصل از اثرات فعاليت هاي انساني در محيط زيست مورد توجه بوده است. شواهد اجتناب پذيري وجود دارد كه حكايت از حضور مقدار قابل توجه آلاينده در روان آب هاي سطحي است. رواناب سطحي روكش خيابان سهم قابل توجهي در اين آلودگي ها دارند بنابراين در برنامه ريزي زهكشي آب هاي سطحي نمي توان از كنار حفظ كيفيت منابع آب پذيرنده بي تفاوت گذشت.هزينه سنگين تصفيه رواناب ، بررسي گزينه هاي مرتبط با ذخيره موقت سيلاب ها را ، به عنوان گزينه هاي قابل توجه، اجتناب نا پذير مي نمايد.
امروزه طرح جامع زهكشي شهري بايد شامل سيستم هاي جمع آوري ، ذخيره، احتمالا تصفيه و دفع باشد. تركيب مناسب مولفه هاي فوق بايد در يك سيستم مديريت آب هاي سطحي مورد بررسي قرار گيرد. يقينا براي هر پروژه خاص تركيب بهينه اين اجزاء متفاوت خواهد بود.
زمينه هاي هيدرولوژي و هيدروليك زهكشي راه ها به سرعت در حال تكامل است و در نظر گرفتن اصول جديد و منطبق بر يافته هاي جديد از مسئوليت هاي مهندس طراح است طراحي زهكشي راه ها فراتر از كاربرد اصول فني هيدرولوژي و هيدرولي در راه ها است. طرح مطلوب زهكشي بايد بتواند ضمن توجه به مسائل ايمني و اقتصادي ، توازن مناسبي بين اصول فني، داده ها و محيط به وجود آورد. چنين دستاوردي فقط با استخدام قضاوت هاي مهندسي معقول قابل دسترسي است.جمع آوري و هدايت رواناب سطحي از بستر ترافيكي و هدايت جريان حاصله از بالا دست راه به پائين دست يابد به گونه اي صورت گيرد كه با فرا آب و سرعت فزاينده همراه نبود و ضريب ايمني ترافيك را كاهش ندهد.
ظظ
ضرورت ، وظايف ، واهداف زهكشي
بدون شك ايمني آمد و رشد ( ترافيك) ارتباط نزديكي با زهكشي جاده ها دارد. دفع سريع سيلاب از سطح جاده ها از شدت شرايطي كه با بروز صدمات و خطرات آبي همراه است خواهد كاست.
يكي از وجوه بسيار مهم طراحي راهها، تامين امكانات حفاظتي آن ها در مقابل آب هاي سطحي و زير زميني است آب روي بستر مي تواند سبب كند شدت جريان ترافيك ، كاهش ديد به دليل پاشيده شدن آب ولجن ومهمتر از همه عامل تصادفات فراواني باشد كه در نتيجه وقوع پديده « آب پروازي» حاصل مي شود. اگر آب امكان ورود به سازه جاده را پيدا كند زير سازي و روسازي تضعيف شده و آسيب پذيري جاده افزايش مي يابد.
آب هم چنين مي تواند اثرات تخريبي و نامطلوب بر شانه ها،شيب ها ، آبراهه ها و ديگر اجزاء راه داشته باشد. سرعت زياد آب مي تواند با فرسايش همراه شود كه با آسيب هاي شناخته شده اي براي جاده همراه است. از طرف ديگر سرعت كم مي تواند سبب تر سيب گل ولاي شود كه در نهايت مي تواند به بسته شدن سيستم زهكشي منجر شود گرچه اغلب بسته شدن حاصل فرسايش شديد و يا سرريز كردن و شسته شدن تاسيسات و سازه هاي جنبي است.
تعريف و تبيين معيارهاي مشخص براي زهكشي راه ها از اصلي ترين الزامات طراحي و دفع جريان هاي سطحي از بسترهاي ترافيكي ممكن است. واقعيت اين است كه شكل گيري يك ورقه ( فيلم) آب بر روي بستر ترافيكي و عدم زهكشي و دفع آن با سرعت كافي تحت شرايط خاص ، مي تواند براي وسائط نقليه در حركت بسيار خطرناك باشد. به اين پديده كه آب پروازي گفته مي شود با خسارت جاني و مالي فراواني همراه بوده است. بافت و مشخصات فيزيكي سطح بستر ترافيكي و شرايط فيزيكي لاستيك وسائط نقليه از حيايي ترين عوامل موثر در شكل گيري اين پديده است واژگون شدن تعداد كثيري از وسائط نقليه در سطح ملي و بين المللي در نتيجه آب پروازي و خسارت جاني و مالي فراوان حاصله نشان از اهميت زهكشي راه ها و ضرورت كنترل خسارات و خطرات آن دارد .
براي بهينه كردن سيستم زهكشي راه ها بايد آب گرفتگي مجاز را تعريف و كنترل كرد . آب گرفتگي مجاز مي تواند بر حسب نوع بزرگراه متغير در نظر گرفته شود ، لكن ، اهميت آن در كنترل خسارات و خطرات جاني و مالي نبايد ناديده گرفته شود . از آنجا كه آب پاشيده شده بر روي ديد و كنترل وسائط نقليه اثرگذار است ، بزرگ راه هاي با ترافيك سنگين و سرعت بالا قدرت تحمل آب گرفتگي كمتري ، نسبت به راه هاي فرعي و خيابان هاي شهري ، دارند . البته حساسيت خيابان هاي شهري با ترافيك پياده سنگين نيز به آب گرفتگي بسيار زياد است و شايسته است كه در كمينه كردن آن نيز تلاش شود . توجه به اين نكته نيز ضروري است كه تجمع آب در يك سمت خط عبوري راه سبب اعمال نيروي نا همگن به وسيله نقليه مي شود. كه داراي خطرات بالقوه زيادي است. تز شيب عرضي، شيب طولي، تعداد خطوط، عرض شانه جاده، ارتفاع لبه پياده رو، و تعداد خطوط پاركينگ مي توان به عنوان عوامل اصلي موثر در سطح آب گرفتگي نام برد. جزرئيات بيشتر در فصل چهارم اين دستور العمل آمده است.
هدف سيستم زهكشي سطحي، حذف رواناب سطحي از جاده به منظور حركت روان، ايمن و موثر ترافيك است. علاوه بر آن، سازه هاي زهكشي عرضي شامل كالورت ها،پل ها،و

بايد در مجموعه سيستم زهكشي به گونه اي طراحي شوند كه مانع سيل زدگي و وارد شدن خسارت به جاده ها و زمين ها و مستغلات بالا دست گردد.
طراحي سازه هاي زهكشي بايد با توجه به هزينه هاي نگهداري، ريسك مجاور، و هزينه اجرائي سيستم زهكشي، كه اغلب سهم قابل توجهي در كل هزينه راهسازي دارد، صورت پذيرد.
يك سيستم زهكشي داراي چهار وظيفه اصلي است:
انتقال رواناب سطحي از بستر ترافيكي به سيستم پذيرنده يا ريزشگاه
كنترل سطح آب زير زميني در زير اساس بستر ترافيكي
قطع جريان آب هاي زير زميني و آب هاي سطحي كه مي توانند به سمت جاده جريان پيدا كند.
هدايت آب در عرض جاده با يك سيستم مناسب و روش كنترل شده
سه وظيفه اول را سيستم زهكشي طولي و مؤلفه ها و اجزاء آن به عهده دارند. حال آن كه وظيفه چهارم مستلزم پيش بيني و احداث سازه هاي زهكشي عرضي است كه پل ها،كالورت ها،و نمونه هائي از آ“ ها هستند.
در طراحي يك سيستم زهكشي مطلوب راه بايد موارد زير مورد بررسي قرار گيرد.
ايمني وسائط نقليه و موتوري
...

خرید آنلاین


سایر محصولات

بررسی زهكشی سطحی و عمقی در راه 33 صنام فایل : بررسی زهكشی سطحی و عمقی در راه 33 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 29
حجم : 482 کیلوبایت
اهمیت و ضرورت زهكشی راهها مقدمه روش برخورد با زهكشی آب های سطحی و سیاست های حاصله در دهه گذشته تغییر جهت قابل توجهی داشته است. اقدامات دهه های گذشته معمولا

ادامه مطلب  
پاورپوینت زهکشی


دانـلـود پاورپوینت کشاورزی بـا عـنـوان، زهکشیبخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :زهكشیفرآیند خارج كردن آب سطحی اضافی و مدیریت سفره آب زیرزمینی كم عمق از طریق نگه داشت و دفع آب و مدیریت كیفیت آب برای رسیدن به منافع دلخواه اقتصادی و اجتماعی است، در حالی كه محیط

ادامه مطلب  
پاورپوینت کاربرد GPS در آبیاری و زهکشی به همراه اسکن مطالب و فایل اصلی


دانـلـود پاورپوینت کشاورزی بـا عـنـوان، کاربرد GPS در آبیاری و زهکشیبخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :زهكشیفرآیند خارج كردن آب سطحی اضافی و مدیریت سفره آب زیرزمینی كم عمق از طریق نگه داشت و دفع آب و مدی

ادامه مطلب  
پاورپوینت زهکشی 23 اسلاید


23 اسلایدفرآیند خارج كردن آب سطحی اضافی و مدیریت سفره آب زیرزمینی كم عمق از طریق نگه داشت و دفع آب و مدیریت كیفیت آب برای رسیدن به منافع دلخواه اقتصادی و اجتماعی است، در حالی كه محیط زیست نیز حفظ شود.زهكشی كشاورزی،‌ بنا به عقیده سازمان خواربار و كش

ادامه مطلب  
سورس کامل یک برنامه شطرنج (ریفریجیتز) دارای هوش مصنوعی


دروداین برنامه در طی یک ماه نفر کار با مستندات خطا و تحلیل نرم افزاری در بالای هر فایل سی اس نوشته شده است.این برنامه را به صورت نسخه ی آزمایشی در پایین مشاهده می کنید.این برنامه از توابع آروین پیشرفته استفاده کرده و در نواح

ادامه مطلب  
تحقیق درباره آزمایشگاه مبانی زهكشی و لوله های زهکشی


فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 23 صفحه     لوله های زهکشی                      

ادامه مطلب  
فرآیند سختی کاری سطحی در جوشکاری 198 صفحه


فرآیند سختی کاری سطحی در جوشکاری 198 صفحه (فایل WORD قابل ویرایش می باشد)چکیدهفرآیند سختی کاری سطحی، یکی از روش های جوشکاری است که برای سطحی کاری فلزات بکار می رود و اصولاً لایه ای سخت و مقاوم به سایش تولید می کند، که گاهاً برخی خواص دیگ

ادامه مطلب  
گزارش کارآموزی پروژه مسکونی


29 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیقزهكشی محوطه به منظور انحراف و خارج نمودن آب‌های ناشی از بارندگی ، تثبیت و كنترل سطح آب زیرزمینی تا عمق و تراز معین ، مهار سیلاب در حین

ادامه مطلب  
کاربرد GPS در آبیاری و زهکشی


23 اسلایدفرآیند خارج كردن آب سطحی اضافی و مدیریت سفره آب زیرزمینی كم عمق از طریق نگه داشت و دفع آب و مدیریت كیفیت آب برای رسیدن به منافع دلخواه اقتصادی و اجتماعی است، در حالی كه محیط زیست نیز حفظ شود.زهكشی كشاورزی،‌ بنا به عقیده سازمان خواربار و

ادامه مطلب  
تحقیق درباره بررسی زهكشی سطحی و عمقی در راه


فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 40 صفحه    مقدمه روش برخورد با زهكشی آب های سطحی و سیاست های حاصله در دهه گذشته تغییر جهت قابل توجهی داشته است. اقدامات دهه های گذشته معمولا شامل قطع ارتبا

ادامه مطلب  
logo-samandehi