تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

حمله به پنتاگون وسازمان مركزي تجارتـي دنيا 17 صشناسه محصول: 1014533
موجود

حمله به پنتاگون وسازمان مركزي تجارتـي دنيا 17 ص

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3900تومان

برچسب ها :

حمله به پنتاگون وسازمان مركزي تجارتـي دنيا 17 ص

حمله به پنتاگون وسازمان مركزي تجارتـي دنيا 17 ص

نام فایل : حمله به پنتاگون وسازمان مركزي تجارتـي دنيا 17 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 42

حجم : 130 کیلوبایت


1ـ مقدمه :
حمله به پنتاگون وسازمان مركزي تجارتـي دنيا
WTC )
) درنيويورك كه درتاريـخ 11 سپتامبرسال 2001 رخ داد ، سبب شدكه مهندسان ساختمان بدنبال راهـهايي براي پيشـرفت كارآيي ساختمان ها بدهنـد كه شايد در آينده هم مورد حملات واقع شود . از زماني كه اين واقعه رخ داد بسياري از سازمان هاي مهم در آمريكا و كشورهاي ديگر دنيا شروع به بررسـي كار ساختمان
WTC
و پنتاگون كردند كه اين كار با جمع آوري و بررسي داده ها صورت گرفت . طبق نتايج بررســي مي توان ثابت كرد ، پيشنهادي براي اصلاح و تغييـرات ساختماني ارائه شد كه نياز به زمان زياد براي تخليـه دارد يا احتمال فروريختـن ( متلاشي شدن ) درحمـلات مشابه در آينـده دارد . طي وقايع انفجـار اخيـر در داخل و اطراف ساختمان ها ، سؤالي مطرح شدكه چطوربايد طراحي شود كه مقاومت ساختمـان در برابر انفجاري كه ممكن است مجدداً رخ دهد ، زيـاد شود . به عبارت ديگر ، تعداد ساختمانهاي زيادي هستند كه طراحي شده اند ، تا نه تنها در برابر نيروهاي ديناميك ناشي شده از وقايع طبيعي از قبيل طوفان ، زلزله مقاومت مي كنند بلكه بايد دربرابر وقايع غير مترقبه و مخرب از قبيل انفجـار پايدار باشد . مهمترين شكل مقاومت ساختمانها در برابر انفجار اين است كه قابليت تحليل و از بين بردن ضربات شديد و انرژي انفجار را داشته باشد ، بدون اينكه سبب ويراني ساختمانها به كلي شود. شماري مطالب مربوط به اين منتشر شد ، مداركي درآمريكاي شمالي كه مهندسان بتوانند اطلاعات لازم درباره طـراحي ساختمان هاي شهر براي اينكه مقاومت فيزيـكي را در برابر ضـربات و صدمات بالقوه و انفجـار بالا ببرد ، موجود نبود . بنابراين طـراحان ساختمـان و آرشيتكت ها به رهنمودهايي نياز دارند كه درباره چگونگي طراحـي ساختمان هاي بلند كه مقاوم باشد در برابر حمـلات گوناگون دشمن و ميزان صدمـه و جراحات ساكنين اين ساختمان ها را كاهش دهد . اين متن مروري كلــي مربوط به وقايع انفجاركه درساختمانها رخ داده است ميپردازد كه خرابي برجهاي
WTC
ذكر خواهـد شد . دو نظريه موجود است يكي ازديدگاه معماري ساختمان و ديگري از ديدگاه مهندسي ساختمان براي ساختمان هاي بلنـدي است كه مي خواهد ميزان امنيت بشــر و افرادي كه درآنجا هستند را بالاببرد . ديدگاه آرشيتكتي شامل طرح ريزي وطرح بندي وعملكردساختمان است .ديدگاه مهندسي ساختمـان به بررسي محـاسبـات وطـراحي بخش هاي ساختمـان كه مربوط به ايجاد امنيت اسـتمي باشد . استراتژيهاي ارزيابي ساختمان و افزايش امكانات در ساختمان هاي بلند كه در برابر وقايع انفجارمناسب نبود كه در بعد به آن خواهيم پرداخت . متن شامل نظريات مهم براي طراحي مؤثر و كارآمد سيستمهاي ساختماني است تا ميزان امنيت بشر بالا رود .
2ـ مروري بر مطبوعات :
مطالب بسياري مربوط به اين واقعه منتشر شد ، مدارك زيادي در كانادا موجود نبود تا مهندسـان بتوانند اطلاعات لازم را براي طراحي ساختمانهاي شهري ارائه دهند تا ميزان مقاومت فيزيكــي در برابر اين حملات بالقوه و انفجار زياد شود و ميزان امنيت مطابق با اين بيشتر . استانداردهاي عمده ثابت در آمريكا وجود داشت كه براي ساختمـان سفارت خانه هاي خارجي و ساختمان هاي ارتـش ايالت متحـده بود . مقررات موجود در ايالت متحــده مربوط به طراحـي امكانات در برابر حـملات هسته اي ( اتمي ) دشمن (
ASCE
) 42 ، سال 1985 و همچـنين طراحـي مقاومت در برابر انفجـار پتروشيمي (
ASCE
رهنمودهايي برابر مقاومت ساختمان در برابر انفجار در پتروشيمي ، سال 1997 بود ) ، است . درس هاي زيادي از اين وقايـع بمب گذاري اخير گرفتـه شد كه براي روشن ساختن وقايع حملات صورت گرفته و حملات بعدي بسيار با ارزش است ، كه براي بررسي اين رويدادها به كار برده شده است . چندين نويسنده به بررسي و رسيدگي درباره ساختمان هايي كه تحت واقعـه انفجـار قرار گرفته بود پرداختند . هرچند ، برخي از نويسندگان به ساختمان هاي محكم و فولادي اشاره كردند . آزمايشگاه مهندسي كشتيراني در كاليفرنيا در سال 1987 تلاشهاي بسياري را براي توسعه « مدل ارزيابي آسيب در اثر انفجـار » پرداختند . بخش مهندسـي ارتش ايالت
متحــده و مركزش براي ارائه ديدگاه فني در امنيت فيزيكي اشاره كردكه كار با توسعه « بررسي مقررات » و ارائه مدارك و اسناد در باره اين « رويه ارزيابي آسيب » صورت مي گيرد . موريس ات ال در سال 1991 بررسيهاي مربوط به آن و ارزيابي هزينه براي ارتش ايالت متحده پرداخت تا امكاناتي را در ساختمان ها در برابر انفجارات خارجي ايجاد كند . مذاكرات پارلماني درباره برقراري امنيت بيشتر صورت گرفت كه نياز به تقويت بيشتر قابليت زيستي دارد . انهــدام
WTC
سبب شد كه به ساخـت ساختمانهاي بلند پايان بخشند . مهمتر اينكه سؤالي در باره چگونگي برخي ساختمان هاي ساخته شده مطرح شد . ساختمان هاي بلند و كوتاه به سيستم هاي جديدي نياز دارند تا از آنهـا در برابر حملات دشمن حمايت كنند .
3 ـ انهدام برجهاي مركز بازرگاني جهان :
پيش از واقعـه سپتامبر ، بيشتر ساختمان هاي مهندسـي حرفه اي ، طرح ، ساخت و كارفرمايــي ساختمان هاي بلند مورد بحث قرار گرفت چون حتي تصور نمي شد كه دوتا از بلندترين ساختمان
هاي دنيا در اثر حمله منهـدم شوند . تحقيقي صورت گرفت براي اينكه مكانيسم اين انهـدام بهتر درك شود ، رسانـه هاي گروهي گزارشاتــي را توسط مهـندسان ساختمان دو آرشيتكت ها درباره برج هاي
WTC
ارائه كردند. در اين قسمت انهـدام اين دو برج بررسـي شد و از ديدگاه مهندسـي ساختمان مورد بحث قرار گرفت .
1ـ 3 ـ ساختار برجها :
در تمام ساختمان هاي بلند ، طراحي اصلي مهندسي ساختمان معيارهايي دارد كه براي ساختمان بلند 415 متري كه در جنوب برج بود و ساختمـان بلند 417 متري در شـمال بر اساس دو آيتـم متمركز شده بود كه مقاومت آن را تضمين مي كند ، 1 ) نيروي جاذبه خود ساختمان ها ، 2 ) نيروهاي جانبي كه در اثر طوفان و زمين لرزه است كه مي تواند نيروهاي بزرگي در زمينه آن براي واژگوني ايجاد كند . آيتم قبلي بستگي به ستونهاي عمودي قوي معين داشت كه مي تواند به طور مؤثري به گروهي از ساختمان هاي زمين سرايت كند . آيتم آخري متمركز شده نه تنها به درستي ساختمان بلكه ميزان راحتي قابل قبول توسعه يافته كه براي افراد مستقر در آنجا هست . مقاومت در برابر تكانهاي جانبي توسط طرح گروه ساختماني كنترل مي شود ، استحكام بخشهاي جانبي و ميزان تعديل ساختماني كه به كار رفته را تحت نظارت قرار ميدهند . هركدام از برجها ديوارهايي به طول 62 متر داشتند كه سطح وسيعي از زمين را گرفته بود . حداكثر نيروي باد كه مي توانست در برابر آن مقاومت كند تقريباً 49000
KN
...

خرید آنلاین


سایر محصولات

دانلود تحقیق حمله به پنتاگون وسازمان مركزی تجارتـی دنیا و واکنش ساختمان.word


حمله به پنتاگون وسازمان مركزی تجارتـی دنیا WTC )  ) درنیویورك كه درتاریـخ 11 سپتامبرسال 2001 رخ داد ، سبب شدكه مهندسان ساختمان بدنبال راهـهایی برای پیشـرفت كارآیی ساختمان ها بدهنـد كه  شاید در

ادامه مطلب  
حمله به پنتاگون وسازمان مركزی تجارتـی دنیا 17 صنام فایل : حمله به پنتاگون وسازمان مركزی تجارتـی دنیا 17 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 42
حجم : 130 کیلوبایت
1ـ مقدمه :حمله به پنتاگون وسازمان مركزی تجارتـی دنیا WTC ) ) درنیویورك كه درتاریـخ 11 سپتامبرسال 2001 رخ داد ، سبب شدكه مهندسان ساختما

ادامه مطلب  
تحقیق درباره معرفی و ارزیابی معیارهای بانك مركزی


فرمت فایل:word(لینک دانلود پایین صحفه)تعداد49صحفه   در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملكرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و كارا به اهداف ، یك دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح

ادامه مطلب  
تحقیق پاسخگویی به حمله ها


پاسخگویی به حمله ها 2كاووس پاسخگویی -حوادث 3خلاصه حمله ها از داخل 8متمركز شدن روی پیشگیری 9فكر نكنید این نمی تواند برای من رخ دهد 9بشناسید زمانی كه شما تحت حمله هستید 10آماده شوید برای بدترین حالت 11دریافت كنید یا تامین كنید آموزش لازم را 12نقطه تماس ر

ادامه مطلب  
دانلود مقاله تاریخچه بیمه در ایران


 تعداد صفحات : 63 صفحه        -         قالب بندی : word                  مقدم

ادامه مطلب  
تاریخچه بیمه در ایران


72 صفحهتاریخچه بیمه در ایران در سال 1310 خورشیدی ، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد . در این سال بود كه قانون و نظامنامه ثبت شركتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شركتها بیمه خارجی از جمله گستراخ ، آلیانس ، ایگل استار ، یوركشایر ، رویال

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی


چكیده :این پژوهش به روش پیمایشی توصیفی و با هدف شناخت زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است . جامعه پژوهش

ادامه مطلب  
تحقیق درباره بازار های مالی (word) 10 صفحه


عنوان :  بازارهای مالی قالب بندی :wordتعداد صفحات: 10 محتویات 1ـ بازارهای سرمایه2ـ بازارهای پولی و بانكها    ابزارهای سیاست پولی 1-  ابزارهای مستقیم1-1- کنترل نرخ‌های سود بانکی1-2- سقف اعتباری2-

ادامه مطلب  
دانلود مقاله معرفی و ارزیابی معیارهای بانك مركزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل


فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 30 صفحه می باشد. در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملكرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و كارا به اهداف ، یك دلیل عمده ای ب

ادامه مطلب  
دانلود گزارش کارآموزی مدیریت اکتشاف


تاریخچه اكتشاف در ایران با واگذاری امتیازات در اواخر دوره قاجاریه همراه است. اما اقدامات عملی اكتشاف نفت از سال 1280 با عقد قراداد" دارسی" آغاز و در خرداد ماه سال 1287 با اكتشاف میدان نفتی مسجد سلیمان وارد مرحله عملی گردید. از آن زمان تا پیروز

ادامه مطلب  
logo-samandehi