تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
دانلود مقاله حسابداري بررسي دايره حسابداري شعب بانكها


      دانلود مقاله حسابداري بررسي دايره حسابداري شعب بانكها فهرست مطالبعنوان                                                                                              صفحهمقدمه.............................................................................................. 1شرح و

ادامه مطلب  
مقاله تئوری حسابداري


      مقاله تئوری حسابداري مقدمه‌: تئوری حسابداري مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداري توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداري را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداري، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداري براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردها

ادامه مطلب  
بررسي عملكرد اعتباری بانكها و تسهیلات اعطایی سال 73


فرمت وورد78 صفحهدر سال 73 كه سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یكی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداكثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنكه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش كسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانك مركزی مجاز شد كه معادل این افزایش اوراق قرضه به بانكها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانكی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد كشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 3

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد بررسي دايره حسابداري شعب بانكها


       نوع فایل: wordقابل ویرایش 311 صفحه مقدمه:بر كسی پوشیده نیست كه بانك ها جز نهادهای مالی هر كشور می باشند. نهادهای مالی دو گونه اند:1          نهادهای مالی سیاست گذار: موسساتی كه مسئولیت پایه ریزی و تعیین خط مشی های اصلی مالی را عهده دارند و برنامه های كلی را در چهارچوب قوانین و مصوبات جاری دولت مشخص می‌كنند پس از تكمیل و تایید سیاست های مقرر توسط دولت این برنامه ها برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ می گردد. هدف این مؤسسات دستیابی به راههایی است كه گردش پولی و مالی را افزایش، نقدینگی را كاهش،‌ سرمایه گذاری ها را افزایش و در نهایت به پویایی اقتصاد كشور منجر گردد.2          نهادهای

ادامه مطلب  
پايان نامه بررسي دايره حسابداري شعب بانكها


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:205 فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه 1شرح وظایف دايره حسابداري شعب 3حسابداري شعب:عملیات حسابداري پرداخت حقوق كاركنان از طریق دايره حسابداري 7نحوه پرداخت مساعده به كاركنان 8چك:1- تعریف چك 92- اركان چك 91-2- تاریخ صدور چك 102-2- مبلغ چك 113-2- محلی كه چك در آنجا باید پرداخت گردد 114-2- نام گیرنده چك 115-2- امضاء صادر كننده چك 123- انواع چك 121-3- چكهای عادی 122-3- چك مسافرتی 133-3- چك بانكی 134-3- چك آزاد 13چكهای فی مابین:1- نكات قابل توجه جهت صدور چكهای بین بانكها 142- نحوه صدور و پرداخت چك بین بانكها 153- فقدان چك های بانكی 174- دستورهای متفرقه 215- عملیات حسابداري 22ظهرنویسی، پشت نویسی و انتقال چك 23مسئولیت صادر كننده چك 25مسئولیت بانك (نحوه كنترل و پرداخت چك)1- كنترل و پرداخت چك 272- ب

ادامه مطلب  
دانلود مقاله حسابداري پروژه مالی شرکت برق


     دانلود مقاله حسابداري پروژه مالی شرکت برق  مقدمه استانداردهای حسابداري بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداري با هدف تدوین استانداردهای حسابداري هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است .دامنه کاربرد استانداردهای حسابداري ، صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورتهای مالی نامیده می شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان تهیه می شود.استانداردهای حسابداري در مورد صورتهای مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی ) اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد دارد. اگرچه این استانداردها معطوف به واحدهایی است که با

ادامه مطلب  
تحقیق بررسي رشته حسابداري


دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداري بـا عـنـوان، حسابداريبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :مقدمه‌:تئوری حسابداري مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداري توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداري را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداري، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداري براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدو

ادامه مطلب  
83 دانلود تحقیق: بررسي جامع ویژگی های حسابداري دولتی و حسابداري بودجه ای


        فرمت فایل:   ورد – Word و قابل ویرایشتعداد صفحات:    147  فصل اول: حسابداري دولتیتعریف حسابداري:حسابداري به انحناء گوناگون تعریف شده است.  كامل ترین تعریف فن حسابداري به شرح زیر است:   حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های  مالی یك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسي این ارقام.  تعریف حسابداري سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذكور نیست. و در این سازمانها نیز باید كلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسي و تجزیه و تحلیل  ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله

ادامه مطلب  
بررسي دايره حسابداري شعب بانك‌ها (پروژه مالی – حسابداري)


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات205 فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه 1شرح وظایف دايره حسابداري شعب 3حسابداري شعب:عملیات حسابداري پرداخت حقوق كاركنان از طریق دايره حسابداري 7نحوه پرداخت مساعده به كاركنان 8چك:1- تعریف چك 92- اركان چك 91-2- تاریخ صدور چك 102-2- مبلغ چك 113-2- محلی كه چك در آنجا باید پرداخت گردد 114-2- نام گیرنده چك 115-2- امضاء صادر كننده چك 123- انواع چك 121-3- چكهای عادی 122-3- چك مسافرتی 133-3- چك بانكی 134-3- چك آزاد 13چكهای فی مابین:1- نكات قابل توجه جهت صدور چكهای بین بانكها 142- نحوه صدور و پرداخت چك بین بانكها 153- فقدان چك های بانكی 174- دستورهای متفرقه 215- عملیات حسابداري 22ظهرنویسی، پشت نویسی و انتقال چك 23مسئولیت صادر كننده چك 25مسئولیت بانك (نحوه كنترل و پرداخت چك)1- كنترل و پرد

ادامه مطلب  
دانلود پايان نامه/پروژه آماده درباره بررسي دايره حسابداري شعب بانكها با فرمت word-ورد 245 صفحه


فهرست مطالبعنوان                                              صفحهمقدمه........................................ 1شرح وظایف دايره حسابداري شعب................. 3حسابداري شعب:عملیات حسابداري پرداخت حقوق كاركنان از طریق دايره حسابداري   7نحوه پرداخت مساعده به كاركنان................ 8چك:1- تعریف چك.................................. 92- اركان چك.................................. 91-2- تاریخ صدور چك............................ 102-2- مبلغ چك..............

ادامه مطلب  
تحقیق تفاوت حسابداري عملی و حسابداري دولتی ،113 صفحه،docx


این تحقیق در مورد تفاوت حسابداري عملی و حسابداري دولتی  در 113صفحه و در قالب ورد و شامل تفاوت حسابداري عملی و حسابداري دولتی ،حسابداري دولتی،حسابداري عملی،تعریف حسابداري،حسابداري بازرگانی، اطلاعات حسابداري دولتی،حسابداري  دولتی و بازرگانی،علم حسابداري و حسابداري عملی با پارادایمهای گوناگون،مفهوم پارادایم در حسابداري علمی،پارادایم در حسابداري،Paradigm،علم حسابداري ،توسعه پارادایمهای مختلف حسابداري ،پارادایم چیست،تئوری و پارادیم ،پارادایم انسان شناختی-استقرا،انواع پارادایم ،پارادایم سودمندی در تصمیم گیری ها و غیره می باشد.فهرستتعریف حسابداري.. 6محیط کنترلی ترکیبی از موارد زیر است: 19استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري.. 20كار راهه حسابدار: 22آینده شغلی ، بازار كار ، درآمد. 22وضعیت نیاز كشور به این رشته د

ادامه مطلب  
دانلود مقاله حسابداري دولتی


       دانلود مقاله حسابداري دولتی  فصل اول: حسابداري دولتیتعریف حسابداري:حسابداري به انحناء گوناگون تعریف شده است.  كامل ترین تعریف فن حسابداري به شرح زیر است:   حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های  مالی یك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسي این ارقام.  تعریف حسابداري سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذكور نیست. و در این سازمانها نیز باید كلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسي و تجزیه و تحلیل  ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی  می باشد كه با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.بنابراین ح

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد حسابداري در گذر زمان


فورمت فایل:word(قابل ویرایش) تعداد17صحفه    حسابداري با تمدن بشر همزاد است و به اندازه آن قدمت دارد. تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداري به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد و همواره همراه با سایر دانشها ودر پاسخ به نیازهای فزاینده بشری رشد و تکامل یافته وبه صورت ابزاری کارآمد درخدمت پیشرفت وتوسعه اقتصادی– اجتماعی جوامع مختلف قرارگرفته و به زبان تجارت تبدیل گردیده است. در فرایند پیشرفت و توسعه تمدن ها در سطح جهان, تحولاتی بنیادی رخ داد که سبب پیشرفت دانش حسابداري شد از جمله می توان به تحولات دوران باستان, رنسانس, انقلاب صنعتی و تشکیل بازار سرمایه و شرکت های سهامی و تحولات دیگر اشاره کرد. در این مقاله سعی گردیده با نگاهی گذرا، مراحل تحول تاریخی حسابداري در دوره های فوق الاشاره بررسي گردد. تمدن از یک سو به رواج

ادامه مطلب  
مقاله انگلیسی حسابداري با ترجمه با عنوان: عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیر گذارند؟


مقاله انگلیسی حسابداري با ترجمه با عنوان: عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیر گذارند؟مقاله انگلیسی حسابداري و مالی سال 2016 با عنوان "مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران مالی و رشد شرکت تاثیر گذارند؟" به منظور استفاده در پژوهش ها و پايان نامه های حسابداري و مالی و انتخاب موضوع پايان نامه:ما با استفاده از نظریه های سلسله مراتبی و هزینه نمایندگی به ارزیابی این نکته خواهیم پرداخت که عدم تقارن اطلاعاتی تا چه میزان بعنوان عامل تعیین کنندۀ ارزش شرکت مطرح است و رابطه مذکور تا چه میزان مشروط به سطح اهرم مالی شرکت می‌باشد. ما همچنین اثر عدم تقارن اطلاعاتی را بر ارزش شرکت طی دوره پیش از بحران 20

ادامه مطلب  
گزارش کار آموزی حسابداري شهرداری


96 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از فایلتعریف حسابداريحسابداري بطور مختلفی بیان گردیده است ولی تعریفی كه در حال حاضر مورد قبول اكثر مولفان و متخصصان و اساتید این فن قرار گرفته است:آنرا عبارت از: فن ثبت ، طبقه بندی وتلخیص فعالیتهای مالی یك موسسه در قالب اعداد قابل سنجش بپول وتفسیر نتایج حاصل از بررسي این ارقام دانسته اند و دفترداری عبارت از فنی است كه بوسیله آن عملیات پولی و عملیاتی كه دارای ارزش پولی است در دفاتر مخصوص ثبت شده بطوریكه همواره نتایج مشروحه زیر از آن حاصل گردد. چه عملیاتی در یك موسسه انجام گرفته است.نتبجه این عملیات در یك سال مالی چه بوده است.وضع مالی موسسه دریك تاریخ و زمان معین چگونه است.تفسیر و تجربه و تحلیل گزارشها و صورتحسابهای مالیبطوریكه از تعریف

ادامه مطلب  
کتاب تئوری حسابداري رشته حسابداري


 کتاب تئوری حسابداري رشته حسابداريتوضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته حسابداري برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور95سعی شده مطالب این کتاب به گونه ای طرح ریزی و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیری مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند.   فصل اول: مقدمهای بر تئوری حسابداري    به صورتی گذرا، در 1949 زمانی که کتاب پاچیولی منتشر شد، تقریباً کل سیستم حسابداري بدان گونه کـه امـروز آن را میشناسیم مورد استفاده قرار میگرفت. زمانی که مجلس قانونگذاری ایالات متحـده آمریکـا، در 1934 مقـرر کـرد کـه «کمیسیون بورس و اوراق بهادار» برای تدوین مقررات حسابداري بـه وجـود آیـد، آن نمـیتوانسـت سیسـتم جدیـدی از حسابداري ارائه کند برعکس، این مج

ادامه مطلب  
مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت تحقیقات کیفی حسابداري مدیریت: ارزیابی ارائه و ارتباط


دانلود  مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت تحقیقات کیفی حسابداري مدیریت: ارزیابی ارائه و ارتباطQualitative management accounting research: Assessing deliverablesand relevance  فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 35برای دریافت رایگان اصل مقاله  اینجا کلیک کنید چکیده  این مقاله به بررسي موقعیت تحقیق کیفی به روز در زمینه حسابداري مدیریت پرداخته و تأمل انتقادی و ارزیابی مشخصات نسبی خود را به ادبیات غالب تحقیق کمی حسابداري مثبت گرا ارائه می دهد. به طورحتم در ادبیات حسابداري ، تحقیقات حسابداري مدیریت در استفاده از روش های پژوهش کیفی پیشرو است . این مقاله در راستای حسابداري مدیریت وادبیات روش شناختی پژوهش کیفی، عوامل اصلی سنت و مسیر آینده سهم پژوهش کیفی حسابداري مدیریت را ار

ادامه مطلب  
پروژه آماده استاندارهای حسابداري در ایران


استانداردهای حسابداري بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداري با هدف تدوین استانداردهای حسابداري هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است.دامنه کاربرد استانداردهای حسابداري، صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورتهای مالی نامیده می‌شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان تهیه می‌شود.استانداردهای حسابداري در مورد صورتهای مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی) اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد دارد. اگرچه این استانداردها معطوف به واحدهایی است که با هدف کسب سود فعالیت می‌کنند اما عمدتاً در مورد واحدهای غیر

ادامه مطلب  
دانلود مقاله حسابداري پروژه مالی حسابداري شركت كامپیوتری طاها


     دانلود مقاله حسابداري پروژه مالی حسابداري شركت كامپیوتری طاها مقدمه پروژه حسابداري حاضر حاصل تحقیق و پژوهش در شركت طاهاكه نمایندگی ماتریكس می باشد واقع در 30 متری سینما سعدی شیراز می باشد . ضمینه فعالیت این شركت برنامه نویسی و تولید نرم افزارهای حسابداري و سخت افزاركامپیوتری می باشد كه بصورت مستمر و تولید زیاد و پخش در بازار فعالیت دارد . این شركت دارای 3 بخش می باشد . 1 – بخش مدیریت : در این بخش مدیر عامل شركت می باشد كه با نظارت بر كارهای شركت امورات این شركت را اداره می كند . 2 – بخش كارگاه : در این بخش CD های خام توسط یك اپراتور درون دستگاه دبلیو كیتور قرار گرفته و پس از رایت توسط یكی از كارگران با دستگاه مخصوص لیبل گذاری و بسته بندی می شود . 3 – بخش ن

ادامه مطلب  
دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربری وحیدبار


       دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربری وحیدبار مقدمهدر چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداري در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشكار است كه حسابداري شركتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگانی و شركتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .از سوی دیگر استحكام مبانی مالی كه به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده كه باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم ب

ادامه مطلب  
پايان نامه حسابداري دولتی


 فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات109فصل اول: حسابداري دولتیتعریف حسابداري:حسابداري به انحناء گوناگون تعریف شده است. كامل ترین تعریف فن حسابداري به شرح زیر است: حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسي این ارقام. تعریف حسابداري سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذكور نیست. و در این سازمانها نیز باید كلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسي و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد كه با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.بنابراین حسابداري دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری

ادامه مطلب  
تحقیق درباره معرفی و ارزیابی معیارهای بانك مركزی


فرمت فایل:word(لینک دانلود پایین صحفه)تعداد49صحفه   در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملكرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و كارا به اهداف ، یك دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و كارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانك های مركزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است . در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانكی خود تجدید نظر كردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانك مركزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانك مركزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانك مركزی

ادامه مطلب  
دانلودپروژه مالی شركت باربری وحیدبار 87 ص


نام فایل : پروژه مالی شركت باربری وحیدبار 87 صفرمت : .docتعداد صفحه/اسلاید : 78حجم : 18 مگابایتمقدمهدر چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداري در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشكار است كه حسابداري شركتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگانی و شركتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .از سوی دیگر استحكام مبانی مالی كه به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده كه باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقر

ادامه مطلب  
پژوهش حسابداري بهای تمام شده


دانلود پژوهش حسابداري بهای تمام شدهاین فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پايانی می باشدقالب: Wordتعداد صفحات: 108توضیحات:مقدمهاصولاً حسابداري صنعتی به راه‌ها و روش‌های جمع‌آوری و تخصیص هزینه‌ها به واحد کالا و دوایر به منظور ارزشیابی موجودی‌ها و تعیین درامدهای حاصله اطلاق می‌شود.امروزه بدان خاطر حسابداري صنعتی از حسابداري مدیریت قابل تفكیك است كه می‌تواند هدف‌های متعددی را تأمین نماید. اینك حسابداري صنعتی، به مسئله جمع‌آوری و ارائه اطلاعات، به منظور اتخاذ انواع تصمیماتی اطلاق می‌گردد كه دامنه‌شان از اداره انجام عملیات روزمره تا اتخاذ تصمیمات استراتژیك غیر جاری و تعیین خط‌مشی‌های اصلی سازمان ادامه می‌یابد. حسابداري صنعتی همچون گذشته

ادامه مطلب  
دانلود پروژه حسابداري و حسابرسی دولتی


از آنجائیکه جوامع بشری همواره در حال پیشرفت و دستیابی به نا شناخته ها  میباشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر توسعه ای غیر قابل انکار است. نیاز به توسعه حسابداري روز به روز افزایش می یابد . در  قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری     می نمودند و آن را در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه کار املاک به مصرف می رساندند. از وظایف حسابداران دراین زمان یکی تهیه صورتی ازاموال افراد جهت خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات و دیگر تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشته اند بوده است. این گزارش در پايان هر سفر و به منظور تعیین سود و زیان مربوط به آن تهیه می گردید . درقرون۱۳ و۱۴ به دلیل رشد عملیات تجاری تحولاتی در سیستم نگهداری ح

ادامه مطلب  
دانلود مجموعه کامل استانداردهای حسابداري با فرمت Word


به نام یکتا خالق بی همتا دانلود مجموعه کامل استانداردهای حسابداري با فرمت Wordفرمت فایل :  word (قابل ویرایش و تغییر)تعداد فایل ها : 32 فایل کامل استاندارد حسابداري ایران به فرمت وردتعداد صفحات : مجموعا حدود 300 صفحه فایل word که  قابل ویرایش و تغییر می باشدکاربرد فایل :این فایل جهت تهیه مقاله،پروژه،سمینار ،تحقیق درس روش های ارائه مطالب علمی وفنی ،جزوه تدریس ،نمونه سوالات،مقاله، تحقیق، سمینار، پروپوزال، پايان نامه ،پروژه پايانی ، گزارش کارآموزی و کارورزی ، انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مانند تهیه مقالات،گزارش کار، طرح درس ، پروژه پايانی ، پايان نامه ، سمینار، پروپوزال و طرح پژوهشی در کلیه سطوح و مقاطع تحصیلی رشته های مختلف که با مباحث استانداردهای حسابداري ،حسابداري و پروژه های ما

ادامه مطلب  
دانلود مقاله حسابداري


 تعداد صفحات : 118 صفحه     -      قالب بندی :  word           مقدمه‌: تئوری حسابداري مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداري توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداري را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداري، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداري براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صو

ادامه مطلب  
دانلود پروژه میزان اثر بخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداري


خیلی از مردم عقیده دارند که آموزش حسابداري زمینه های بیشتری را برای تجارت و دوره های گزارش دهی آماده می کند و به همین دلیل یک رشد انفجاری در ثبت نام دانشجویان در رقابت های آموزش مجازی دیده می شود زیرا که وقت طلا و دارای ارزش است و ثبت نام در آموزش مجازی رشدی مشابه یک داستان دارد که هر روز بر تعداد رقابت های حسابداري فعلی برای آموزش مجازی افزوده می شود و تعداد آن روز به روز در حال افزایش است. مطابق با بررسي سلیمی(2007) از وقتی که رقابت های آموزش مجازی حسابداري پیشنهاد شده است  خیلی از قسمت ها و بخش های مختلف برنامه های آموزش حسابداري چندان خوب است که آموزش مجازی را پیشنهاد کرده است و در دوره لیسانس و سطوح عالی که در بالا ذکر شده است فارغ التحصیل نیز داشته است.مطابق چشم انداز حرفه

ادامه مطلب  
طرح پاداش افزایش تولید (آكورد)


طرح پاداش افزایش تولید (آكورد) معرفی كارخانه: كارخانه تولیدی ادوات كشاورزی قربان محمدزاده و پسران در كیلومتر 5 جاده قوچان- روبروی اكسیژن خوراكیان واقع می باشد. مالكیت این واحد متعلق به سه برادر می باشد.تولیدات این كارخانه به ساخت گاوآهن و قطعات یدكی آن محدود میشود كه در 12 نوع و سایز طراحی و تولید می شود و 60 نفر كارگر تولیدی و 7 نفر كارمند اداری در این واحد مشغول به فعالیت می باشند. دفتر فروش كارخانه مزبور در چهارراه ابوطالب واقع شده است و در تولید گاوآهن دارای پیشینه ای 80 ساله می باشند. فروش محصولات نیز بصورت داخلی و صادراتی (به كشورهای پاكستان- سوریه- افغانستان و ....) می باشد. فرآیند تولید: روند تولید بصورت انبوه و پیوسته می باشد و بدلیل وجود بازاری با ظرفیت كافی و مناسب- محصولات كارخانه معمولا پیش فروش شده و نگرانی از بابت عدم

ادامه مطلب  
جزوه سیستم اطلاعاتی حسابداري،102 صفحه،docx


این فایل شامل جزوه سیستم اطلاعاتی حسابداري در102 صفحه و در قالب ورد و شامل  سیستمهای اطلاعاتی حسابداري،تفاوت داده ها و اطلاعات در حسابداري،اطلاعات حسابداري،حسابداري،مستندات سیستمی،سیستم های اطلاعات حسابداري،فعالیتهای چرخه مخارج، و غیره می باشد.فهرستتعریف سیستم.. 2سیستم های اطلاعاتی حسابداري را بهتر بشناسیم.. 3پیشنهاد طرح بررسي و ایجاد سیستم جدید. 4فعالیتهای چرخه مخارج.. 7پنج فعالیت اساسی در چرخه مخارج : 7درخواست کالا: 8روشهای سنتی کنترل موجودی کالا : 8روشهای مختلف کنترل موجودی : 8روش دیگر  سیستم بهنگام موجودی کالا  است : 8اسناد، مدارک و روشها (درخواست کالا): 9فرصتهای استفاده از فن آوری اطلاعات (درخواست کالا): 9سفارش کالا: 9تصمیمات کلیدی(سفارش کالا): 10اسناد و مدارک وروشها(سفارش کالا): 10فرصتهای استفاده از فن اور

ادامه مطلب  
پايان نامه حسابداري صنعتی


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:74     وظایف حسابداري صنعتی 1- تعیین بهای تمام شده كالا یا خدمات تولید یا ارائه شده بمنظور قیمت گذاری 2- تعیین بهای تمام شده كالای ساخته شده جهت ارائه در صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان) 3- مشاركت در امر برنامه ریزی و بودجه بندی (اولین بودجه هر شركت، بودجه فروش است)4- مشاركت در امر كنترل:حسابداري صنعتی هم در تهیه برنامه و بودجه به مدیریت كمك می‎كند و هم درگزارش عملكرد به مدیریت. كار مهم دیگراین است كه عملكرد را با بودجه مقایسه می‎كند، مغایرتها (انحرافات) را محاسبه نموده و نتیجه را به مدیریت ارجاع می‎دهد لذا حسابداري صنعتی فقط اظهار نظر نموده و تصمیم گیری با مدیریت است.علت مغایرت یا برنامه بوده و یا عملكرد، كه حسابداري صنعتی اینها را مجدداً بررسي می نماید.5- تهیه اطلاعات مرب

ادامه مطلب  
دانلود مقاله بررسي سیستم حسابداري بانك كارآفرین


       دانلود مقاله بررسي سیستم حسابداري بانك كارآفرین فهرست مطالبعنوان                                                                         صفحهمقدمهچكیدهتصویب نامه هیأت وزیران و ضمائمتاریخچة تاسیس و حدود فعالیت بانك كارآفرینعناوین حسابهای دفتر كلزیر حسابهای دفتر كلمبنای تهیه و اهم رویه های حسابداري بانك كارآفرینصورتهای مالی:

ادامه مطلب  
تحقیق و پژوهش اصول حسابداري بازرگانی و حسابداري مدیریتی، 65 صفحه،docx


این تحقیق در مورد اصول حسابداري بازرگانی و حسابداري مدیریتی در 65 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش و شامل مقدمه،اصول حسابداري بازرگانی و حسابداري مدیریتی،حسابداري بازرگانی،اصول حسابداري مدیریت,حسابداري مالی ,حسابداري مدیریت,حسابداري مدیریت,مدیریت ,حسابداري,حسابداري مالی,تفاوت حسابداري مالی و حسابداري مدیریت و  ... و منابع می باشدو شامل عناوین زیر می باشد:فهرستمقدمه: 7موارد افتراق حسابداري دولتی و حسابداري بازرگانی.. 7خصوصیات سازمانهای دولتی: 8حسابرسان مستقل: 14تفاوتهای اصلی حسابداري بازرگانی با حسابداري دولتی.. 14توانمندی های دانش آموختگان رشته حسابداري بازرگانی: 16استفاده كنندگان حسابداري دولتی: 17استفاده كنندگان خارج از سازمان یا وزارتخانه : 18مبانی حسابداري.. 19اشکالات و نارسایی‌های روش نق

ادامه مطلب  
گزارش کار آموزی بررسي سیستم حسابداري بانك ملی


43 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از فایلباجه دوم مربوط به معروف (gr.I ) گروه یك می باشد. فعالیتهای عمده ی این باجه رسیدگی حسابهای جاری حساب چكها دریافت اقساط وام ها  قسط وام ازدواج،                وام جهیزیه، وام  مسكن و غیره میباشد. كه در زمینه دریافت و پرداخت و یا افزایش                 و كاهش حساب مشتریان از طریق واریز وجه نقد و یا برداشت از طریق چك ملی می ورزند. و كار عمده ی این گروه رسیدگی؛ حسابهای ذكر شده میباشد. كه در پايان وقت مانده گیری می شود و باید بین حساب صندوق و موجودی وجه نقد ت

ادامه مطلب  
تحقیق حسابداري صنعتی


دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداري بـا عـنـوان، حسابداري صنعتیبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :فصل اول :" مقدمه " حسابداري صنعتی حوزه ای از حسابداري است . كه با هزینه یابی محصول سر كار دارد ، هزینه یابی محصول اطلاعات موردنیاز را برای تهیه صورتهای مالی در مورد قیمتتمام شده موجودیها و قیمت تمام شده كالای فروش رفته فراهم می آورد . حسابداري صنعتی گاههی اوقات حسابداري مدیریت نی نامیده می شود باید به عنوان بازوی مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و كنترل فعالیتها تلقی گردد . در حقیقت حسابداري صنعتی مدیریت را با ابزار حسابداري مورد نیاز جهت برنامه ریزی ، كنترل و ارزیابی عملیات مجهزمی نماید.امروزه یكی از زمینه ها ی فعالیت انجمن های حسابداران خبره كشوورهای مختلف سعی در ارائه مناسبترین روشهای محاسبه قیمت تمام شده محصولات است . زیرا ادامه فعالیت مؤسسات تولیدی در صور

ادامه مطلب  
مقالات رشته حسابداري با فرمت ورد


       بیش از 190 مقاله رشته حسابداري با فرمت word محتویات این بسته با ارزش به شرح زیر است :مقالات رشته حسابداري با فرمت ورد : استانداردهای حسابرسی حسابداري اموال و ماشین آلات اجاره اهرمی ارز و یکسان سازی نرخ ان ارزیابی و پاسخ به خطرات موجود در حسابرسی یک صورت حساب مالی استاندارد حسابداري اجاره ها استاندارد حسابداري استاندارد حسابداري شماره ۱ نحوه ارائه صورتهای مالی استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۲۱ استاندارد های حسابرسی استاندارد های حسابرسی استهلاک اشخاص حقیقی و اهلیت اصول حاکم بر اسناد تجاری اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان اقتصاد آموزش اقتصاد بازار و توزیع درآمد اقتصاد کلان اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ، جایگزینی برای اوراق قرضه اورا

ادامه مطلب  
دانلود مقاله حسابداري پروژه مالی شركت كارتن بهرام


     دانلود مقاله حسابداري پروژه مالی شركت كارتن بهرام   فهرست مطالب عنوان                                                              صفحهفصل اول1- هدف از تحقیق............................................................................................ 2- محدوده زمانی و مكانی كارخانه.................................................................. فصل دوم 1- مقدمه....................

ادامه مطلب  
دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدی و تعهد


       دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدی و تعهد چیکده این تحقیق به بررسي بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائ

ادامه مطلب  
دانلود مقاله حسابداري پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز


    دانلود مقاله حسابداري پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز مقدمه حسابداري عبارت است از: شناسائی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده كنندگان به گونه ای كه امكان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود.  حسابداري به عنوان یك نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداري گزارش‌ها و صورت‌های مالی است كه مبنای تصمیم‌گیری اشخاص ذی‌نفع (مدیران ، سرمایه‌گذاران ، دولت و ...) قرار می‌گیرد. «حسابداري به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ،‌ هدفها و روشهای

ادامه مطلب  
دانلود آرشیو مقاله و تحقیق رشته حسابداري با فرمت Word


مقاله و تحقیق رشته حسابداري با فرمت Wordاین پکیج شامل آرشیو جامع مقالات رشته حسابداري با فرمت Word بوده که طی سالها توسط فروشگاه دانلود شاپ جمع آوری شده. فهرست کامل این بسته در زیر آمده :  استانداردهای حسابرسیاجاره اهرمیارز و یکسان سازی نرخ انارزیابی و پاسخ به خطرات موجود در حسابرسی یک صورت حساب مالیاستاندارد حسابداري اجاره هااستاندارد حسابدارياستاندارد حسابداري شماره ۱نحوه ارائه صورتهای مالیاستاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۲۱استاندارد های حسابرسیاستهلاکاشخاص حقیقی و اهلیتاصول حاکم بر اسناد تجاریاقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایراناقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلاناقتصاد آموزشاقتصاد بازار و توزیع درآمداقتصاد کلاناوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ، جایگزینی برای اوراق قرضهاوراق اجارهاوراق بهادار استصنا

ادامه مطلب  
دانلود مقاله حسابداري پروژه مالی طراحی سیستم حسابداري شركت پیمانكاری آب و فاضلاب


      دانلود مقاله حسابداري پروژه مالی طراحی سیستم حسابداري شركت پیمانكاری آب و فاضلاب  مقدمهشركت سهامی عام نمونه (در شرف تأسیس) طراحی سیستم اطلاعاتی خود را به ما واگذار می‌نماید و از ما خواسته می‌شود كه با توجه به طبیعت فعالیت شركت موردنظر (شركت در زمینه تولید و فروش فرش ماشینی به فعالیت خواهد پرداخت) و حجم معاملات مختلف، تعداد كارمندان و ظرفیت شركت سیستمی طراحی شود كه با توجه به اصل فزونی منافع جو مخارج وظایف زیر را به نحو احسن انجام دهد:1ـ كلیه اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای انجام امور شركت فراهم نماید. 2ـ گزارش نتایج عملیات شركت را برای ذینفع (سهامداران، بستانكاران، بانكها و … ) تأمین كرده و در اختیار آنان قرار دهد. 3ـ نحوه و ترتیب

ادامه مطلب  
تحقیق و پژوهش اصول و مبانی حسابداري دولتی،65صفحه،docx


ی دولتی  در 65 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش و شامل مقدمه،سازمان حسابداري دولتی اصول و مبانی حسابداري دولتی،حسابداري،حسابداري دولتی،مفاهیم اصلی حسابداري،تعریف حسابداري دولتی،حسابداري دولتی و حسابداري بازرگانی،تفاوت های حسابداري  دولتی و بازرگانی،سازمان حسابداري دولتی،اصول و مبانی حسابداري دولتی،حسابداري،حسابداري دولتی،مفاهیم اصلی حسابداري،تعریف حسابداري دولتی،حسابداري دولتی و حسابداري بازرگانی،تفاوت های حسابداري  دولتی و بازرگانی،سازمان حسابداري دولتی،و منابع می باشد همچنین عناوین زیر بررسي میگردند:فهرست مقدمه: 3مراحل.. 5مفاهیم اصلی حسابداري.. 5استفاده کنندگان  از حسابداري بازرگانی : 5تعریف حسابداري دولتی : 5استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداري دولتی : 5اصول حسا

ادامه مطلب  
تحقیق موتور آسنكرون


تحقیق موتور آسنكرون در حجم 55 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:ترسیم دیاگرام دايره ای موتور آسنكرون و نحوه مدرج كردن آن:طریقه رسم دیاگرام دايره ای آنطور كه ذیلا بیان می شود هم ساده است و هم از دقت كافی برخوردار می باشد.برای رسم دیاگرام دايره ای باید علاوه بر اختلاف سطح پریمر  u كمیت های زیر مشخص گردند.1-جریان بدون بارحقیقی = جریان مغناطیسی2-جریان اتصال كوتاه حقیقی3-مقاومت اهمی پریمر (هركلاف)4-مقاومت اهمی زكوندر (هركلاف)5-نسبت تبدیلكه از 5 كمیت اصلی موتور  حاصل می شوند.از محاسبه مدار مغناطیسی بدست می آید از رابطه  با بدست آوردن                       مقاومت سلفی حقیقی بدست می آید. R2,R1 با كمك ابعاد س

ادامه مطلب  
گزارش کارآموزی حسابداري مدارس غیر انتفاعی  


28 صفحه word | فونت Tahoma سایز 12 | قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر | قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از فایلتلفیق دانش ریاضی زمان خود، همچنین جالب توجه می باشد که شامل اولینشرح منتشر شده درباره روش نگهداری از حسابها و دفاتر می باشد که تجّاروِنیزی در طول رنسانس ایتالیا بکار می بردند،‌ که به سیستم حسابداريدفترداری مضاعف معروف بود. اگرچه پاسیولی این سیستم را تدوین کرد نهاینکه آنرا اختراع کرده باشد، ولی به‌عنوان «پدر علم حسابداري» موردتوجه واقع شد. سیستمی که او منتشر کرد شامل اغلب چرخه های حسابداري بودکه ما امروز آنها را می شناسیم. او استفاده از روزنامه ها و دفتر کل راشرح داد، و تذکر داد که یک فرد نباید به رختخواب برود مگر اینکه بدهیبا بستانکاری برابر باشد! دفتر کل او حسابهایی برای موجودی (که شاملوجو

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد تحول حسابداري دولتی ایران


       نوع فایل: wordقابل ویرایش 27 صفحه مقدمه:تاریخچه سیستم های حسابداري در ایرانتاریخ پیدایش سیستم های حسابداري بی ارتباط با تاریخ تكوین حسابداري نیست چرا كه هركجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است كه مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداري در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است. حتی اساتید صاحب نظر حسابداري نیز در كتاب های خود (به خصوص در كتب حسابداري مدیریت و شعبات آن مانند حسابداري صنعتی) سیستم های خاصی از حسابداري را به عنوان دانش یا فن حسابداري مطرح كرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد كرده و از آن دفاع نموده اند.

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد طراحی گنبد كامپرزیتی برای مساجد با توجه به معماری ایرانی اسلامی


فرمت فایل:WORD(قاببل ویرایش)تعداد93 صحفه     مقدمه :در طول تاریخ – تمدنهای سنتی به چادر، مقبره و محراب به عنوان سمبومی از عالم كائنات می‌نگریستند ایدة «خانه كیهانی» از ارتباط دادن ساختمانها با آسمانها توسعه یافت. از آنجا كه شكل كرومی معنایی ژرف برای انسان سنتی داشت. طبیعی بود كه این معنارا ازشكل مشابه دیگری منتقل كند. اصطلاحات «چادر كیهانی» «چتر الهی» «بیضعه كیهانی» و «جام آسمانی» نشانگر عقاید سنتی و معانی باطنی دربارة گنبد هستند. در فرهنگ اسلامی گنبد دارای تجلی زنده‌ای از جهان شناسی اسلامی است. به وسیلة معانی سمبرلیكی مفاهیم مركز، دايره و كره نهفته در گنبد به تمامیت به واقعیت می‌پیوندند.

ادامه مطلب  
تحقیق حسابداري مدیریت استراتژیك در یک آلمانی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، حسابداري مدیریت استراتژیك در یک آلمانیبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :حسابداري مدیریت استراتژیك و حس سازی در شركت چند ملیتی چكیده : این مقاله ، حسابداري مدیریت استراتژیك را در شركت بزرگ چندملیتی در آلمان را بررسي می‌كند ، بیشتر تحقیق قبل در زمینه SMA و به پایه بكار روی فنون حسابداري بستگی دارد . این مقاله بیشتر با چگونگی درك SMA و بكار رفتن آن سروكار دارد یافته‌های اساسی تحقیق وابسته به پدیده اصلی حس سازی است این مقاله منظور از حس سازی و چگونگی بكارگیری مدیریت حسابداري به كمك ، فرآیند را در بر دارد تئوری پایدار حسابداري مدیریت استراتژیك و حس سازی توسعه می یابد ، حس سازی یك فرآیند اجتماعی اساسی است كه حول تلاشهای عوامل سازمانی بر درك وضعیت‌های گذشته ،‌حال و آینده ،‌تاكید

ادامه مطلب  
تحقیق حسابداري شركتها


دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداري بـا عـنـوان، حسابداري شركتها بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :مقدمهدر چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداري در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشكار است كه حسابداري شركتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگانی و شركتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .از سوی دیگر استحكام مبانی مالی كه به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده كه باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .تحقق این

ادامه مطلب  
گزارش کار آموزی در بانک صادرات


گزارش کارآموزی در بانک صادرات با فرمت قابل ویرایش ورد (word) و با پسوند Doc آماده شده و برای دانلود شما عزیزان بر روی سرورهای سایت قرار کرفته است. شما برای دانلود این گزارش کارآموزی/کارورزی لازم است ابتدا از طریق پایین صفحه پرداخت را انجام داده سپس لینک دانلود را مشاهده خواهید کرد و همچنین یک نسخه از آن به ایمیل شما ارسال خواهد شد.گزارش ذیل کاملا جامع و کامل بوده و از هر حیث تمام زیر زمینه های محل کارآموزی را پوشش می دهد شما پس از دانلود با استفاده از این گزارش آماده می توانید گزارشی جامع و کامل محیا ساخته و تحویل استادتان دهید یا با استفاده از این گزارش با طریق نوشتن یک گزارش کارآموزی حرفه ای آشنا شوید برای مشاهده بقیه گزارش های کارآموزی سایت ما می توانید از طریق منو کنار سایت و انتخاب گزینه کارآموزی های آماده به دیگر گزارش ها دسترسی داش

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد مهار رشد نقدینگی


   فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات97 در سال 73 كه سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یكی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداكثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنكه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش كسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانك مركزی مجاز شد كه معادل این افزایش اوراق قرضه به بانكها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانكی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد كشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌&zw

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  > 
logo-samandehi