تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
پایان نامه مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي (تجربی – نظری)


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:72  فرمت:word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:70پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی – فیزیک مقدمه:بسیاری از پدیده های زیستی ، طبیعی و نیز فرآیندهای شیمیایی در محلولهای آبی صورت می گیرند. بنابراین مطالعه محلولهای آبی از تركیبات مختلف ضروری به نظر می رسد تا با توجه به آن، این فرآیندهای زیستی، طبیعی، شیمیایی و .. را بتوان بهتر مورد بررسی قرار داد.بحث اصلی ما مربوط به محلولهای الكترولیت و نیز چگونگی رفتار محلولهای الكترولیت از لحاظ ایده آل و غیر ایده آل بودن می باشد .پیشنهاد فرضیه تفكیك يوني در سال 1884 توسط آرنیوس زمینه بسیار مساعدی را برای مطالعه محلولهای الكترولیت فراهم ساخت. نظریه تفكیك يوني آرنیوس در زمان خود توانست برخی از رفتار محلولهای الكترولیت را ت

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي


چكیده : در این كار ، مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي را در مورد محلول سیر شده سدیم فلوئورید پی گرفته ایم. در این راستا قابلیت حل شدن تركیب یاد شده را در آب خالص در دمای   به دو روش تبخیر حلال و نشر اتمی شعله ای طی اندازه گیریهای مختلف تعیین نموده ایم  و مقدار   برای آن بدست آمد. از سوی دیگر قابلیت حل شدن ترموديناميكي،   ، از رابطه   حساب شد كه   انحلال از منابع معتبر كتابخانه ای محاسبه گردید. از مقایسه   با   غلظتی   ، ملاحظه شد كه تفاوت آن دو بسیار قابل ملاحظه است. به دنبال آن   دبای – هوكل حساب شد:   كه دیده شد این پاسخ نیز با پاسخ ترموديناميكي بسیار متفاوت است. سرانجام با دخالت دادن تجمع يوني (زوج شدن یونه

ادامه مطلب  
مطالعه و بررسی تجمع يوني در محلول سیر شده سدیم فلوئورید با نگرش ترموديناميكي بصورت تحلیلی و تجربی - 60 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش


          1-1 ترمودینامیك محلولهای الكترولیت خواص ترموديناميكي محلولهای الكترولیت مانند محلولهای غیر الكترولیت برحسب پتانسیل های شیمیایی وفعالیتها مورد بحث قرار می گیرد. به هر حال یونها به خاطر بارهای الكتریكی خود شدیداً بر هم اثر نموده و انحرافات از حالت ایده‌آل حتی در غلظتهای بسیار كم مهم است]2[.در ادامه به بررسی رفتار غیرایده آل محلولهای الكترولیت و توضیح در مورد بعضی پارامترها و توابع محلولهای الكترولیت می پردازیم. 1-1-1 رفتار غیر ایده آل محلولهای الكترولیت در محلول یك الكترولیت، برهم كنش های گوناگونی بین اجزای محلول برقرار است، مهمترین آنها عبارتند از برهم كنش« یون – یون &ra

ادامه مطلب  
مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي (تجربی-نظری)


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات50 مقدمه گروه بزرگی از محلولها رسانای الكتریسته هستند مانند محلول اسیدها،بازها ونمك ها در آب ،به این نوع محلولها ،محلولهای الكترولیت و به اجسام حل شده در آنها الكترولیت می گویند. یك محلول الكترولیت از راه حل شدن یك تركیب يوني یا یك تركیب كئووالانسی قطبی در یك حلال با ثابت دی الكتریك بالا حاصل می شود. یك الكترولیت ممكن است قوی و یا ضعیف باشد، الكترولیت های قوی كاملاً بصورت ذرات با بارهای مخالف در می آیند و تفكیك تقریبا كامل است. از طرف دیگر الكترولیتهای ضعیف در محلول به طور جزئی يونيده شده و بر طبق قانون شناخته شده استوالد ، میزان یونش با افزایش رقت زیاد می گردد]1و5[.اگر چه الكترولیت های قوی به طور كامل یونش پیدا می كنند، لیكن یونهای آنها برای حركت مستقل از یكدیگر از میان محل

ادامه مطلب  
دانلود پروژه/پایان نامه آماده درباره مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي (تجربی – نظری) با فرمت word-ورد 63 صفحه


چكیده : در این كار ، مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي را در مورد محلول سیر شده سدیم فلوئورید پی گرفته ایم. در این راستا قابلیت حل شدن تركیب یاد شده را در آب خالص در دمای به دو روش تبخیر حلال و نشر اتمی شعله ای طی اندازه گیریهای مختلف تعیین نموده ایم و مقدار برای آن بدست آمد. از سوی دیگر قابلیت حل شدن ترموديناميكي، ، از رابطه  حساب شد كه انحلال از منابع معتبر كتابخانه ای محاسبه گردید. از مقایسه با غلظتی ، ملاحظه شد كه تفاوت آن دو بسیار قابل ملاحظه است. به دنبال آن دبای – هوكل حساب شد: كه دیده شد این پاسخ نیز با پاسخ ترموديناميكي بسیار متفاوت است. سرانجام با دخالت دادن تجمع يوني (زوج شدن یونها) به این نتیجه رسیدیم كه … %

ادامه مطلب  
مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي (تجربی – نظری)


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات62  مقدمه بسیاری از پدیده های زیستی ، طبیعی و نیز فرآیندهای شیمیایی در محلولهای آبی صورت می گیرند. بنابراین مطالعه محلولهای آبی از جهات مختلف ضروری به نظر می رسد تا با توجه به آن، این فرآیندهای زیستی، طبیعی، شیمیایی و .. را بتوان بهتر مورد بررسی قرار داد]4[. بحث اصلی ما مربوط به محلولهای الكترولیت و نیز چگونگی رفتار محلولهای الكترولیت از لحاظ ایده آل و غیر ایده آل بودن می باشد ]2[. پیشنهاد فرضیه تفكیك يوني در سال 1884 توسط آرنیوس زمینه بسیار مساعدی را برای مطالعه محلولهای الكترولیت فراهم ساخت. نظریه تفكیك يوني آرنیوس در زمان خود توانست برخی از رفتار محلولهای الكترولیت را توضیح دهد ولی با وجود این بسیاری از خواص محلولهای الكترولیت را بر پایه نظریه آرنیوس نمی توان توضی

ادامه مطلب  
دانلود مقاله رزین های تعویض يوني


    دانلود مقاله رزین های تعویض يوني تاریخچه رزین های تعویض يونيرزین های تعویض يوني ذرات جامدی هستند كه می توانند یون های نامطلوب در محلول را با همان مقدار اكی والان از یون مطلوب با بار الكتریكی مشابه جایگزین كنند.در سال 1850 یك خاك شناس انگلیسی متوجه شد كه محلول سولفات آمونیمی كه به عنوان كود شیمیایی بكار می رود، در اثر عبور از لایه های ستونی از خاك، آمونیم خود را از دست می دهد بگونه ای كه در محلول خروجی از ستون خاك، سولفات كلسیم در محلول ظاهر می شود. این یافته توسط دیگران پیگیری شد و متوجه شدند كه سیلیكات آلومینیوم موجود در خاك قادر به تعویض يوني می باشد. این نتیجه گیری با تهیه ژل سیلیكات آلومینیوم از تركیب محلول و سولفات آلومینیم و سیلیكات سدیم به اثبات رسید. بنابراین اولین رزین مصنوعی كه ساخته شد سیلیكات آلو

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق روشهای آزمایشگاهی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد و متوسط يوني الكترولیتها


مقدمه :روشهای تجربی متفاوتی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت محلولهای الكترولیت مورد استفاده قرار گرفته است. این روشها به دو بخش تقسیم می شوند بخش اول شامل روشهایی است كه انحراف فعالیت جسم حل شده با معادله گیبس دو هم را اندازه گیری می كند و بخش دوم شامل روشهایی است كه مستقیماً فعالیت جسم حل شده را اندازه گیری می كند. بخش اول شامل چهار روش كه عبارتند از: 1- تنزل نقطه انجماد 2- افزایش نقطه جوش 3- تنزل فشار بخار 4- ایزوپیستیك یا تعادل فشار بخار.بخش دوم شامل چهار روش: 1- نیروی الكتروموتوری سلهای گالوانی با اتصال مایع 2- نیروی الكتروموتوری با انتقال 3- حلالیت 4- نفوذ از این روشها روش پایداری برای نمكهای كم محلول قابل كاربرد است.انرژی آزاد گیبس یكی از مهمترین توابع در تعادل فازی است كه برح

ادامه مطلب  
روشهای آزمایشگاهی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد و متوسط يوني الكترولیتها


تعداد صفحات:34  , فرمت فایل:word(قابل ویرایش), فهرست مطالب:1- مقدمه2- تنزل نقطه انجماد - افزایش نقطه جوش- تنزل فشار بخار4-1- روش استاتیك 4-2- روش دینامیك 5- تعادل فشار بخار یا روش ایزوپیستیك 6- روشهای الكتروشیمیایی 6-1- پیلهای الكتروشیمیایی 6- حلالیت و نفوذ7- خلاصه فصلفصل دوم2-1- مقدمه2-2- مدل پیشنهادیپارامتر اندازه یون: 2-4- مقایسه نتایج با مدل پیترز كاربرد معادله پیترز بر روی الكترولیتهای مختلف بحث و نتیجه گیری خلاصه فصل1- مقدمهروشهای تجربی متفاوتی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت محلولهای الكترولیت مورد استفاده قرار گرفته است. این روشها به دو بخش تقسیم می شوند بخش اول شامل روشهایی است كه انحراف فعالیت جسم حل شده با معادله گیبس دو هم را اندازه گیری می كند و بخش دوم شامل روشهایی است كه مستق

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلاید) روش پایان نامه نویسی


 با سلام
فایل روش پایان نامه نویسی یک پاورپوینت بسیار عالی در 356 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
محتواب برخی از اسلاید ها :
توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد
اجزای تشكیل دهنده فصل اول درپایان نامه مقدمه
بیان مسأله (تعریف

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi