تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

آسيب ديدگي كشتي گيرانشناسه محصول: 1015907
موجود

آسيب ديدگي كشتي گيران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

آسيب ديدگي كشتي گيران

نام فایل : آسيب ديدگي كشتي گيران

فرمت : .DOC

تعداد صفحه/اسلاید : 26

حجم : 167 کیلوبایت


نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب دیدگی كشتی‌گیران
نتیجه‌ی یك تحقیق نشان داد، مهم ترین علت بروز آسیب دیدگی در میان كشتی گیران به ترتیب 62 درصد خستگی مفرط، 60 درصد آسیب های قبلی، 58 درصد شرایط روحی نامناسب و 56 درصد تمرین و تكنیك غلط و حركات ورزشی است.
به گزارش ایسنا، در این تحقیق كه از سوی علی‌ اكبرنژاد گردآوری شده، آمده است: بررسی نتایج آسیب‌های ورزشی حاكی از آن است كه در كل جراحت اندام با 100 درصد شیوع در مقام اول و پس از آن آسیب‌های زخم، ضرب دیدگی وكوفتگی، با 98 درصد شیوع درمقام دوم، آسیب‌های شكستگی 96 درصد سوم و آسیب های كشیدگی و پیچ خوردگی با 90 درصد شیوع درمقام چهارم قرار دارند.
هم‌چنین آسیب در رفتگی با 58 درصد، مینیسك 50 درصد، ترك خوردگی 48 درصد، پارگی عضلات با 26 درصد شیوع در رده‌های بعدی قرار دارند. ضمن این كه آسیب دیسك با 20درصد پایین‌ترین درصد شیوع را به خود اختصاص داده است.
به علت درگیر شدن كلیه‌ی اندام‌ها در ورزش كشتی می توان گفت هیچ یك از اعضای بدن مصون از آسیب نخواهند بود و تنوع آسیب‌ها نیز زیاد است. به طوری كه در آسیب‌های استخوانی، شكستگی گوش با 86 درصد، دندان با 65 درصد بیشترین و در ترك خوردگی نیز انگشتان دست و ترقوه با 10 درصد بیش‌ترین شیوع را به خود اختصاص داده‌اند.
در آسیب‌های پوستی در جراحت، گردن‌، گوش و انگشتان دست به ترتیب با 98 درصد، 90 درصد، 42 درصد؛ در زخم حفره‌ی دهان، ابرو و گوش با 72 درصد، 68 درصد، 58 درصد؛ در آسیب‌های عضلانی، ضربدیدگی و كوفتگی انگشتان دست گردن و كمر به ترتیب 76 درصد، 62 درصد، 48؛ در كشیدگی عضلانی گردن و ران 48 درصد و در پارگی عضلانی ران با 8 درصد بیش‌ترین شیوع را داشته‌اند.
در آسیب‌های مفصلی، درفتگی انگشتان دست با 36 درصد، آرنج 22 درصد ودر پیچ خوردگی نیز انگشتان دست و مچ پا با 68 درصد و 56 درصد؛ در زمینه زانو هم میزان 10 درصد افراد صرفا پیچ خوردگی داشته و50 درصد افراد دچار آسیب مینیسك شده‌اند كه طبعاً همراه با پیچ خوردگی بوده است و در كل می‌توان مقدار آن را 60 درصد قلمداد كرد.
به طوركلی می توان گفت در اندام فوقانی، انگشتان دست بیشترین سهم در آسیب‌های را داشته كه علت آن را می‌توان درگیری مستقیم انگشتان برای اجرای كلیه‌ی فنون دانست.
در سر و صورت، گوش بیش‌ترین آسیب را داشته و دیگر عضوها نیز از درصد قابل توجهی برخوردار بوده اند كه با تحقیقات دیگر نیز مطابقت دارد. دلیل آنها می تواند برخورد اعضای سر وصورت هنگام اجرای فنونی مثل زیرگیری، مقاومت در مقابل قوس های حریف وغیره باشد.
از نظر فیزیكی قرارگرفتن در قسمت جلوی بدن هنگام گاردگیری و مقابله با حریف است.
در تنه و ستون فقرات گردن و بعد از آن پشت و كمر بیشترین مقدار آسیب دیدگی را داشته كه شاید علت آن فشاری باشد كه در زمان اجرای فنون مختلف، به خصوص بلند شدند در مواقعی كه خم حریف را به صورت شكسته یا زانو زده گرفته و در خیمه حریف گیر كرده باشد.
در اندام تحتانی زانو و پس از آن ران شایع‌ترین عضوهای آسیب دیده می باشد كه می تواند علت آن محدود نبودن حركت مفصل زانو و پیچ خوردن آن هنگام دفاع در مقابل زیرگیری های حریف و یا هنگام چرخش در زمان زیرگیری از حریف مقابل و یا در برخورد مستقیم آن با زمین می تواند باشد.
درزمینه علل بروز آسیب‌ها نیز باید گفت كه 84 درصد آسیب‌ها در شرایط تمرین مرتب ومنظم رخ داده است كه با نتیجه "احمد زاكانی" 33 درصد و 83 درصد هم‌خوانی داشته و می توان گفت در این سطح از ورزش باید به نقش دیگر عوامل در بروز آسیب‌ها توجه داشت.
در مورد میزان كاهش وزن تنها 32 د رصد از افراد در زمان بروز آسیب‌ها در حال كم كردن وزن و رژیم بوده‌اند.
آمادگی روانی و شرایط روحی مناسب را می توان یكی ازعوامل دانست كه در بروز آسیب سهیم است، چرا كه 58 درصد از افراد در شرایط روحی نامناسب آسیب دیده‌اند.
عدم حضور مربی نیز نمی تواند به عنوان یك عامل موثر قلمداد شود، چرا كه 92 درصد آسیب‌ها در حضور مربی و تنها 8 درصد آسیب‌ها در غیاب مربی واقع شده‌اند.
در این‌باره باید متذكر شد كه مربی در اكثر جلسات تمرین حضور دارد و كمتر روزی وجود دارد كه مربی در محیط ورزش حضور نداشته باشد.
نتایج حاصله نشان می‌دهد: 62 درصد از آسیب‌ها در شرایط بروز خستگی مفرط واقع شده و 38 درصد آن به بروز خستگی مفرط ارتباطی نداشته‌اند. در نتیجه می توان این عامل را یك عامل موثر دانست و توجه و مراقبت مربیان و ورزشكاران را به این نكته سوق داد كه حتی‌الامكان از ادامه‌ی تمرین در شرایط بروزخستگی مفرط احتراز ورزند.
در مورد عامل گرم كردن و برخورداری از امكانات و وسایل وتجهیزات نتایج موید آن است كه 90 درصد در شرایط بروزآسیب بدن خود را گرم كرده و 80 درصد از افراد از وسایل و امكانات استاندارد استفاده كرده بودند و در نتیجه این دو عامل را نمی توان عوامل مهمی دراین سطح ورزش در بروز آسیب دانست.
تمرین و تكنیك غلط و انجام حركات غیر ورزشی را می توان یكی از عوامل موثر در بروزآسیب‌ها دانست. به طوری كه 56 درصد آسیب‌ها درنتجیه تمرین و تكنیك غلط یا حركات غیر ورزشی رخ داده است. هم‌چنین اكثر آسیب‌ها با 74 درصد در شرایط تمرین رخ داده است كه این نتیجه با نتایح "احمدزاكانی" مطابقت دارد. در ضمن مراقبت و ارایه راهكارها برای احتراز و كاهش آسیب‌ها در زمان تمرین باید بیشتر باشد.
نهایتا آسیب‌های قبلی را در بروز آسیب‌های ورزشی جدید نباید نادیده گرفت، چرا كه 60 درصد آسیب‌ها به دنبال آسیب‌های قبلی به وقوع پیوسته‌اند.
در نهایت می توان عوامل موثر بروز آسیب در این تحقیق را به ترتیب خستگی مفرط با 62 درصد آسیب‌های قبلی 60 درصد و شرایط روحی نامناسب 58 درصد و تمرین و تكنیك غلط و حركات غیر ورزشی را 56 درصد بیان كرد.
 
پیشنهادات با توجه به یافته های تحقیق
1- به منظور آماده كردن كامل كشتی گیران در سطح ملی حضور یك مربی كشتی، همچنین روانشناس و پزشك متخصص ضروری است.
...

آسيب هاي اجتماعيشناسه محصول: 1015906
موجود

آسيب هاي اجتماعي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

آسيب هاي اجتماعي

نام فایل : آسيب هاي اجتماعي

فرمت : .DOC

تعداد صفحه/اسلاید : 12

حجم : 70 کیلوبایت


عوامل مؤثر در ايجاد آسيب هاي اجتماعي

مطالعات انجام شده در ارتباط با آسيب هاي اجتماعي، عوامل زير را منشاء بسياري از

انحرافات اجتماعي قلمداد نموده اند. در اين بخش هر يك از عوامل به اجمال مورد بررسي

قرار مي گيرد:
نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي

اختلافات

طبقاتي هر جامعه، افراد را در موقعيت هايي قرار مي دهند كه نمي توانند نقش هاي

اجتماعي مناسب خود را بيابند و موجب اختلاف در هنجارهاي اجتماعي مي شود. در نتيجه،

ستيزه هنجارهاي اجتماعي، تفاوت معيارها را به وجود مي آورد و عدم تعهد به معيارها و

ترديد در اصالت آنها، عدم پايبندي به قوانين را ايجاد مي كند كه اين به نوبه خود

تضادهاي اجتماعي را افزايش مي دهد. درون اين تضاد، كشش به سمت انحرافات اجتماعي

وجود دارد
.
فقر مادي خانواده

...

آسیب شناسی انقلاب در وصیت نامه امامشناسه محصول: 1015905
موجود

آسیب شناسی انقلاب در وصیت نامه امام

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

آسیب شناسی انقلاب در وصیت نامه امام

نام فایل : آسیب شناسی انقلاب در وصیت نامه امام

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 18

حجم : 80 کیلوبایت


آسیب شناسی انقلاب در وصیت نامه امام(ره)
«با محوریت وصیت نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی(ره)»

مقدمه:
پرسش از «آسیب شناسی انقلاب» در جامعه انقلاب شده، برای قشرها و گروههای مختلف سیاسی ـ اجتماعی، یك نواخت و هم سطح نیست. این اختلاف سطح از دو منظر قابل بررسی است.
1 ـ دشواری به كارگیری واژه «آسیب شناسی»:
پاتولوژی یا آسیب شناسی، واژه ای است كه از علوم پزشكی وارد حوزه علوم اجتماعی شده است. این اصطلاح به معنای شناخت بیماریهاست؛ بیماریهایی كه هرگاه بخشی از بدن انسان را مورد تهاجم قرار می دهند، سلامت و شادابی را از آن می گیرند و آن را رنجور می سازند. با این همه، به كارگیری این واژه در حوزه مطالعات علوم اجتماعی، دشواریهایی به همراه دارد كه ناشی از ماهیت پدیده های اجتماعی است.
2 ـ دشواری اندازه گیری:
چگونه می توان ویژگیها یا درجه سلامتی یك پدیده اجتماعی را تعیین كرد یا توضیح داد، تا در گام بعدی بتوان به آسیب شناسی آن پدیده پرداخت؟ تعیین چنین ویژگیهایی برای انقلاب اسلامی بسیار دشوار است. چه بسا آنچه را كه كسی از ویژگیهای ذاتی انقلاب می شمارد، دیگری امری عرضی بداند. یا آنچه را كه كسی از اهداف اصلی و اولی انقلاب می داند، دیگری از اهداف ثانوی آن به شمار آورد. بنابراین، افقهای معرفتی و گرایشهای عملی، معانی گوناگونی به موضوع «آسیب شناسی» می دهد. و نمی توان بر مبنای الگوهای ماركسیستی یا لیبرالیستی نگاه آسیب شناسی به انقلاب اسلامی داشت؛ چون نگاه هر یك از این دو مكتب به انقلاب متفاوت از دیگری است.
سئوال اصلی در این مقاله عبارت است از اینكه، آسیبهای فراروی انقلاب اسلامی كه مانع از حصول نهایی اهداف انقلاب و تداوم آن می شود (براساس وصیت نامه الهی ـ سیاسی) چه می باشند؟
در رابطه با سئوال اصلی این نكته قابل ذكر است كه، به جهت كاستن از اختلاف نظرها و تكیه زدن بر موضعی صریح و شفاف، اجمالاً وصیت نامه الهی سیاسی امام را آئینه تمام نمای خواسته ها و اهداف امام خمینی فرض می گیریم و براساس آن به ارایه آسیب شناسی می پردازیم. همچنین، همانگونه كه قبلاً اشاره شد، در این آسیب شناسی ما بر مبنای الگوی جامعه شناسی سیاسی دینی عمل خواهیم كرد و هیچ توجهی به الگوهای مكاتب امروز جهان ـ به خصوص ماركسیسم و لیبرالیسم كه نگاه خاصی به انقلاب دارند ـ نداریم.
روش مطالعه: روش اسنادی و كتابخانه ای است كه بر تحلیل نیز استوار است. به عبارت دیگر، روش تحلیل محتوایی و كتابخانه ای است.

فرضیه: از نظر امام خمینی یك رشته بیماریهایی در جامعه وجود دارد كه رعایت نكردن آنها شادابی و سلامت انقلاب را به خطر می اندازد. این بیماریها در عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قابل بروز است. نكته قابل توجه این است كه آسیب شناسی یك موجود ـ انقلاب یا یك انسان ـ لزوماً به معنای آسیبهایی نیست كه الان هست. نباید این طور تلقی كرد كه آنچه به عنوان «آسیب شناسی انقلاب» مطرح می شود، حتماً به آنچه كه امروز وقوع یافته است نگاه دارد؛ لذا ما آسیبهای ممكن را بررسی می كنیم؛ چه الان باشد، چه بعداً پیش بیاید. اگر با این دید، به آسیبهای ممكن انقلاب نگاه می كنیم، نباید نتیجه بگیریم كه آنچه ممكن است به عنوان آسیب پیش بیاید، الان وجود دارد.
1 ـ مفهوم آسیب شناسی
واژه آسیب شناسی (
patholojy
) نخست در حوزه علوم زیستی و طبّ متداول شد و آنگاه به علوم اجتماعی وارد شد. این واژه در لغت به معنای «مطالعه علت بیماری و علایم مخصوص مرض و یا علایم غیرعادی هر چیزی»

می باشد. با این وصف، انقلاب هم به عنوان پدیده اجتماعی مانند هر موجود زنده، دارای حیات است و مانند بدن انسان و سلسله اعصاب و خون رسانی ممكن است دچار خطرات، آفات و امراضی شود كه برای پویایی و شادابی آن تهدید محسوب می شود و مانع به ثمر رسیدن آرمانهای انقلاب اسلامی و تبدیل آنها به دستاورد

می شود.
در اصطلاح هم، مقصود از آسیب شناسی انقلاب عبارت است از:
«شناسایی آن دسته از عوامل مهم و مؤثری كه شكل گیری و تداوم آنها می تواند فرایند تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب را متوقف و یا به صورت محسوس كُند نماید.»
2 ـ ضرورت بحث آسیب شناسی
...

آسیبهای اجتماعیشناسه محصول: 1015904
موجود

آسیبهای اجتماعی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

آسیبهای اجتماعی

نام فایل : آسیبهای اجتماعی

فرمت : .DOC

تعداد صفحه/اسلاید : 25

حجم : 167 کیلوبایت


آسیبهای اجتماعی
بياييد دنيا را بسازيم نه با دنيا بسازیم بیاییم از شعار بگذریم و به شعور برسیم
فقر , مرگ بزرگی که همه جا هست
یکی از مهمترین دلایل ظهور و رشد معضل فقر، توزیع ناعادلانه درآمدها و پرداخت غیر منصفانه حقوق( حق الزحمه ها) است. یکی از مهمترین دلایل بعثت پیامبران الهی اجرای «قسط» در جامعه است آیا به راستی این قانون مسلم و موثر  در سیستم های سیاسی و اقتصادی ایران و حتی سایر کشورهای جهان به اجرا درآمده است؟

جدیدترین اخبار و آمار حاکی از این است که 37 میلیون از مردم آمریکایی یا 6/ 12 درصد از جمعیت این کشور بر اساس اعلام رئیس سازمان‌های خیریه کاتولیک ایالات متحده آمریکا زیر خط فقر زندگی می‌کنند و یک سوم کودکانی که در واشنگتن هستند در فقر بسر می برند.
هر هفته 200 هزار کودک در کشور های فقیر می میرند؛ به عبارتی هر روز 28572 کودک و هر سال 10 میلیون و 428 هزار و 780 کودک در اثر نداری و بی چیزی جان خود را از دست می دهند. در حال حاضر 20 درصد از كل جمعيت جهان در فقر مطلق زندگی می ‌كنند و در آمد سرانه آن‌ها از يك دلار در روز كمتر است.
طبق آمار یونسکو 7 درصد از مردم ایران با در آمد کمتر از 2 دلار در روز ، در فقر مطلق زندگی می کنند. به این ترتیب اگر جمعیت ایران را در حال حاضر 70 میلیون نفر بر آورد کنیم، بیش از 5 میلیون ایرانی در فقر مطلق به سر می برند. آمار و داده های موجود در مجلس شورای اسلامی بیانگر این مهم است که كه در سال 1383 تعداد 2359000 خانوار فقير در كشور وجود داشته‌اند كه 12409860 نفر را شامل  می شده است.
كشورهاي فقير بالاترين درصد جمعيت جوان را دارند كه در اين ميان بيش از 500 ميليون نفر از آنها با روزي كمتر از 2 دلار زندگي مي‌كنند. گزارش سال ۲۰۰۲ اُنکتاد، کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد درباره کشورهای کمتر توسعه يافته جهان پيش بينی کرده است که اگر روند اقتصادی جاری همچنان ادامه يابد ، تا سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۱۳ ميليون نفر از مردم جهان به کسانی اضافه خواهند شد که هم اکنون در زير بدترين خط فقر به سر می برند. در این گزارش، برمبنای آمار سرانه ملی تنظيم شده، بد ترين خط فقر، شرايطی توصيف شده است که مردم طی آن با مبلغی کمتراز يک دلار در روز امرار معاش می کنند.
همچنین در این گزارش، فقر به ويژه کشورهای کمتر توسعه يافته آفريقا را فلج کرده است. ازميان ۴۹ کشور کمتر توسعه يافته جهان ۳۴ کشور آن در آفريقا واقع شده اند.
با مشاهده آمار و  اخبار فوق، کاملا آشکار می شود که فقر يک موضوع جهانی و یک پدیده همه جایی است. هر چند آفريقا نمونه ترین شاخص فقر است اما این معضل بزرگ همه جا به چشم می خورد. فقر یا تهیدستی به معنای کمبود امکانات برای پیشبرد زندگی در سطح نازل آن است. فقر و بدبختی به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز می‌‌کند که بعد از دوران اولیه انسان‌های بدوی که سال‌ها پیش زندگی می‌‌کردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوت‌های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است تا زمانی که این شرایط حاکم باشد جامعه به دو شاخه فقیر و غنی تقسیم بندی است و یکی دیگر از دلایل فقر به طرز تفکر اشخاص فقیر برمی گردد انسان هایی که سواد مالی ندارند و قادر به تحلیل مسائل مالی خود نیستند و حتی به دنبال بهبود وضعیت موجود نیستند.
بررسی دلايل فقر و نتايج اقتصادی و اجتماعی این معضل جهانی همواره يكی از موضوعات مورد علاقه محققان و اقتصادانان بوده است. اين علاقه و انگیزه در سال‌های اخير به دلیل گسترش فقر و ناتوانی دولت ها در حل و یا تعدیل این معضل بيشتر شده است. بعضی برآنند كه وظيفه دولت است تا با اجرای برنامه‌های ضد فقر به تنگدستان و نیازمندان به طور مستقيم و يا غيرمستقيم كمك كند. اين نظریه که از دین اسلام و نیز فرهنگ ايرانی سرچشمه می گیرد بر این باور است که افراد باید به صورت فردی و يا گروهی از طريق دولت منتخب خود، در متوازن كردن توزيع درآمد بکوشند تا بتوانند حداقل های یک زندگی را برای شهروندان فراهم آورند.
چرا فقر متولد می‌شود و رشد می‌کند؟
دلایل و عوامل گوناگونی را می توان برای بروز و ظهور پدیده فقر برشمرد اما در این میان برخی عوامل در تولد فقر بسیار موثرند که مهمترین آن ها را با هم مرور می کنیم:
*
شرایط و موقعیت های اقتصادی نامطلوب
؛ یکی ازمهمترین دلایل فقر عدم موقعیت های اقتصادی بهنجار و یا شرایط نامطلوب اقتصادی است که نه تنها سبب بروز فقر می شود بلکه فضای اقتصادی و سیاسی جامعه را نیز به سمت تورم و بی اعتمادی مردم به دولت و رویگردانی آنان از شرکت در مناسبات سیاسی و انتخاباتی پیش می برد چرا که وجود فقر در یک جامعه سبب ایجاد یاس فلسفی و  تقویت بی هویتی اندیشه ای و رفتاری می شود و میزان امید به زندگی را کاهش می دهد و زمانی که افراد یک جامعه دچار یاس و بی اعتمادی شوند تصویر روشنی از آینده خود نخواهند داشت.
 
* بیکاری؛
« مصدر تمام مفاسد، بیکاری است» و یکی از این مفاسدی که از بیکاری ناشی می شود فقر و نیازمندی است. هرچه نرخ بيكاری در جامعه بيشتر باشد، درجه فقر آن جامعه نيز بيشتر خواهد بود. بيكاري وقتی اتفاق می ‌افتد كه تعداد افرادی كه در جستجوی كار هستند از كارهای عرضه شده توسط كارفرمايان بيشتر باشد. نکته قابل ذکر این است که نباید بيكاری را يك پدیده انتخابی و اختیاری دانست چرا که بیکاری امری اجباری است که از کم توجهی به سرمايه‌گذاری در نيروی انسانی، عدم برنامه ریزی کارشناسانه در آموزش و پرورش، پایین و یا سطحی بودن تحصيلات و تجربه و يا پايين بودن رشد اقتصادی ناشی می شود.
* توزیع ناعادلانه درآمدها و پرداخت حقوق
؛ یکی از مهمترین دلایل ظهور و رشد معضل فقر، توزیع ناعادلانه درآمدها و پرداخت غیر منصفانه حقوق( حق الزحمه ها) است. یکی از مهمترین دلایل بعثت پیامبران الهی اجرای «قسط» در جامعه است و قسط عبارت است از « برابری میزان سهم حقیقی هر کس با میزان کاری که انجام می دهد». آیا به راستی این قانون مسلم و موثر که نقش غیر قابل انکاری در ریشه کنی فقر دارد در سیستم های سیاسی و اقتصادی ایران و حتی سایر کشورهای جهان به اجرا درآمده است؟ اگر به اجرا در آمده و به آن عمل شده است پس این آمار تکان دهنده فقر و میزان فقیران چیست؟
چه باید کرد؟
 
برخی نهادهای بین المللی که در راستای مبارزه با فقر فعالیت می کنند براي از بين بردن فقر شديد و گرسنگی 6 راهکار را ارائه داده اند:
...

آشنايي با رشته پزشکیشناسه محصول: 1015903
موجود

آشنايي با رشته پزشکی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

آشنايي با رشته پزشکی

نام فایل : آشنايي با رشته پزشکی

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 9

حجم : 68 کیلوبایت


موضوع:
آشنايي با رشته پزشکی
محقق:
فاطمه احمدی
بهار 1387
فهرست مطالب
مقدمه
2
خصوصيات پزشك عمومي
2
دوره های نظام آموزش پزشکی عمومی
3
مراحل دوره آموزش دكتراي حرفه‌اي پزشكي
3
تواناييهاي فارغ‌التحصيلان
4
مراحل دوره پزشكي
5
آينده شغلي ، بازار كار ، درآمد
6
توانايي‌هاي مورد نياز و قابل توصيه
7
وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر
7
دوره علوم پايه
...

آشنایی با دستگاه اسیلوسکوپشناسه محصول: 1015902
موجود

آشنایی با دستگاه اسیلوسکوپ

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

آشنایی با دستگاه اسیلوسکوپ

نام فایل : آشنایی با دستگاه اسیلوسکوپ

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 4

حجم : 105 کیلوبایت


آشنایی با دستگاه اسیلوسکوپ
 
در این قسمت قصد داریم یک دوره کوتاه و ساده از کار با اساسی ترین وسایل تولید و اندازه گیری سیگنال های الکتریکی ارایه کنیم. سعی کردیم که توضیحات به زبانی ساده بیان شود .
یک راهنمای قدم به قدم استفاده از اسکوپ
نیز در انتهای مطالب قرار دادیم تا مورد استفاده سریع شما قرار گیر
1- اسیلوسکوپ (
oscilloscope
)
اصولا کلمه

oscilloscope
به معنی نوسان نما یا نوسان سنج است و این وسیله برای نمایش دوبعدی سیگنال های متغیر با زمان است. که محور افقی نمایش زمان و محور عمودی محور اختلاف ولتاژ بین دو نقطه از مدار است. پس اسیلوسکوپ فقط توانایی نمایش ولتاژ رو داره و وسیله ای صرفا برای اندازه گیری است و یک اسکوپ ایده آل نباید هیچ تاثیری بر روی سیگنال ورودی داشته باشه و فقط اون رو نمایش بده.
 
2- تنظیمات پایه
اگرچه کلیدهای کنترلی اسکوپ

های مختلف کمی با هم فرق می کنه ولی در مجموع در اسکوپ های آنالوگ یک سری کلید

های اساسی وجود داره که اگرچه در ظاهر تفاوت هایی وجود داره ولی در نهایت وظیفه

ی اونا در مدل های مختلف یکیه و در شکل زیر یکی از ساده ترین مدل ها رو می

بینید. این شکل به چهار قسمت مختلف تقسیم شده که سه قسمت مهم اون نامگذاری شده

که در زیر توضیح اون ها رو می بینید
...

آشنایی بیشتر با احمد شاملو و زندگی اوشناسه محصول: 1015901
موجود

آشنایی بیشتر با احمد شاملو و زندگی او

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

آشنایی بیشتر با احمد شاملو و زندگی او

نام فایل : آشنایی بیشتر با احمد شاملو و زندگی او

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 37

حجم : 150 کیلوبایت


آشنایی بیشتر با احمد شاملو و زندگی او
بخش اول:از جاسوسي براي آلمانها تا ...
احمد شاملو در سال 1304 هجري شمسي در تهران به دنيا آمد پدرش حيدرنام داشت و افسر ژاندارمری بود و مادرش كوكب عراقي از قفقازيهايي بود كه انقلاب بلشويكي 1917 روسيه، خانواده‌اش را به ايران كوچانده بود. پدر شاملو به دليل طبيعت حرفه‌اي، با خانوده‌اش دور از شهر و ديار خود و در شهرهاي دور افتاده و نقاط مرزي به سر مي‌برد و به اين سبب كودكي احمد شاملو در شهرهاي رشت، سميرم، اصفهان، آباده، شيراز و خاش سپري شد.او در يادداشتي، پدرش را اينگونه معرفي مي‌كند:
«بيچاره پدرم، آنقدر در درجه سرگردي مانده بود كه «سرگرد» معادل اسمش شده بود.»وي تحصيلات ابتدايي را در شهرهاي خاش، زاهدان، مشهد گذراند و براي طي دوره متوسطه به تهران آمد و در دبيرستان ايرانشهر ثبت نام كرد و تا سال سوم در اين دبيرستان درس خواند.
شاملو از ابتداي جواني و شايد تحت تأثير شرايط محيط، علاقه وافر به «آلماني‌»ها ابراز مي‌كرد و اين شوق تا آن حد بود كه براي تحصيل در دبيرستان صنعتي تهران (كه استادان آلماني در آن حضور داشتند) كلاس سوم دبيرستان را رها كرد و در كلاس اول دبيرستان صنعتي ثبت‌نام كرد.
شاملو در سال 1321 كه در منطقه تركمن صحرا مي‌زيست فعاليت‌هاي سياسي خود را آ

غاز كرد و در سال 1322 كه به تهران بازگشت، براي اولين بار دستگير شد و به زندان رفت.
شاملو مي‌كوشيد حادثه نخستين زندان رفتن خود را از نظرها مخفي كند و حرف و سخني در اطراف آن به ميان نياورد. اما هر گاه بر اساس ضرورت صحبت از آن به ميان مي‌آمد، زنداني شدن خود را محصول احساسات وطن‌پرستي افراطي (ناسيونال شوونيسم) معرفي مي‌كرد. بعضي از دوستان او هم همين رويه را دنبال كرده و نوشته‌اند:«... شاملو حدود سال 1323، نوزده سالگي را به سبب اعتقادات شوونيستي در زندان متفقين گذرانيده است...»(8) ماهنامه «آدينه» در اين مورد مي‌نويسد:
«اولين باري كه احمد شاملو به زندان رفت، بسيار جوان بود و جالب آنكه مردمي‌ترين شاعر فارسي، براي بار اول به اتهام گرايشات فاشيستي و هواخواهي از آلمان هيتلري، به زندان افتاد»
گردانندگان ماهانه «آدينه» كه در شمار هواداران درجه اول شاملو هستند سعي كرده‌اند او را به عنوان «مردمي ترين شاعر شعر فارسي» معرفي كنند و دليل اين گرفتاري و زنداني شدن وي را «هواخواهي از آلمان هيتلري» قلمداد نمودند و زيرپوشش يك راوي بي‌طرف، قسمت مهم واقعيت، يعني دليل اصلي و اين نكته كه احمد شاملو به خاطر جاسوسي براي آلماني‌ها در زنداني كه نيروهاي شوروي در شهر رشت داشتند، حبس شده بود را از چشم خوانندگان خود پنهان كردند. ولي عناصر قديمي و مسن‌تر و كساني كه روابط نزديكتري با شاملو داشته‌اند نظير فرهنگ فرهي تلويحاً به «جاسوس» بودن شاملو اشاره مي‌كنند:«... شاملو هيچگاه از آلمانيها و هواداريش از آلمانيها يادي نمي‌كند، دوراني كه به خاطر آنها زنداني شد...»او به جرم جاسوسي براي آلمانيها مدت 21 ماه در زندان ماند. البته احمد شاملو مزد اين زندان رفتن و سختي‌كشيدن در زندان روسهاي «ضد فاشيست» را بعدها از آلمانيها گرفت و به پاس اين همكاري دوران جواني، در روزگار ميانسالي و در آستانه پيروزي انقلاب، قدر ديد و در مجامع نامدار جهاني بر صدر نشست.با مروري بر زندگي شاملو در مي‌يابيم كه اولين شب شعر بزرگ در ايران را در سال 1347 وابسته فرهنگي سفارت آلمان در ايران براي او ترتيب داد.و با تبليغات وسيع و گسترده نام احمد شاملو را به عنوان «جاودانه مرد شعر امروز ايران» در محافل و مجامع مطرح كرد.بار ديگر، هواداران آلماني در سال 1367 شاملو را براي شركت در كنگره نويسندگان آلمان (اينترليت) دعوت مي‌كنند و به تجليل و تقدير از او مي پردازند. شاملو از اين فرصت براي مظلوم‌نماي و كسب شهرت! استفاده كرد و در اين كنگره سخنراني ويژه‌اي با عنوان «من درد مشتركم، مراد فرياد كن» ايراد نمود و از اينكه به خاطر اعتلاي هنر واداي تعهد به مردم، زير فشار حكومت قرار دارد، فرياد شكايت و شكوه سر داد. لابد به همين دليل بود كه آلماني‌ها به پاس همان سختي‌هايي كه شاملو به هنگام جاسوسي تحمل كرده بود، اين سخنراني را پوشش جهاني دادند و او را با عنوان جديد «مردمي‌ترين شاعر شعر فارسي» خواندند و مصاحبه‌هاي متعددي از وي را از طريق رسانه‌هاي بيگانه به گوش جهانيان رساندند.
زماني كه احمد شاملو از زندان آزاد شد، پدرش به ژاندارمري اروميه (رضائيه) منتقل شده و با خانواده‌اش به اين شهر رفته بود. او هم به اروميه رفت و به خانواده‌اش پيوست.شاملو در شهر اروميه به صف هواداران رژيم پهلوي پيوست و در اين عرصه تا آن حد پيش رفت كه مورد نفرت مردم قرار گرفت و به طوري كه نيروهاي «پيشه‌وري» و حزب دموكرات در اولين ساعات اعلام خودمختاري، به خانه‌ آنها ريختند و احمد شاملو و پدرش را بازداشت كردند. «آيدا» تحت تأثير تلقينات مبالغه آميز احمد شاملو در اين مورد مي‌گويد:«پيشه‌وري و دموكراتها احمد شاملو و پدرش را دستگير مي‌كنند و آن دو را نزديك به دو ساعت در مقابل جوخه آتش نگه مي‌دارند تا از مقامات بالا كسب تكليف كنند.»
وي در سال 1325 و پس از بازگشت به تهران در حاي كه هنوز سال چهارم دبيرستان را تمام نكرده بود براي هميشه درس و مدرسه را كنار گذارد.شاملو در سال 1326 در سن 23 سالگي ازدواج كرد. همسرش اشرف اسلاميه نام داشت و از خانواده كازروني‌هاي اصفهان بود.شاملو در اين سال نخستين مجموعه شعرش را كه آهنگ‌هاي فراموش شده نام داشت، با سرمايه شخصي به نام ابراهيم ديليمقانيان انتشار داد و آن را به همسرش اشرف تقديم كرد. شاملو كوشيده است تا اين مجموعه را به دست فراموشي بسپارد و خاطره آن را از ذهن مردن پاك كند، اما در اين عرصه توفيق چنداني نيافته است. فرهنگ فرهي در اين مورد مي‌گويد:
«... اشرف بانوي آهنگ‌هاي فراموش شده بود ... شاملو هيچگاه اين اثر ار در شمار آثارش ياد نكرده و يا اگر كرده با اكراه اين كار را انجام داده است ...»
شاملو چندين يادداشت ستايش‌آميز را كه دوستانش درباره اشعار اين مجموعه نوشته بودند، به عنوان پيشگفتار چاپ كرده بود. اين مجموعه در بر گيرنده آثاري بي‌ارزش و در حد نامه‌هاي عاشقانه نوجوانان فاقد خلاقيت بود.شاملو در سال 1327 به روزنامه‌نگاري رو كرد، هر چند كه سومين همسرش ـ آيدا ـ اعتقاد دارد شاملو روزنامه‌نگاري را از سال 1324 آ

غاز كرده است. او در سال 1327 هفته‌نامه‌اي به نام سخن نو را انتشار داد كه پنج شماره بيشتر دوام نياورد و به دليل عدم استقبال تعطيل شد.
برخي از دوستان و هواداران شاملو بر اين عقيده‌اند كه «سخن نو» حركتي طغياني عليه مجله «سخن» بود. اما شاملو با چاپ مجله «سخن نو» در حقيقت قصد داشت بخشي از تيراژ و مقبوليت مجله سخن را به خود اختصاص دهد.او در سال 1329 هفته‌نامه ديگري به نام «روزنه» را روانه پيشخوان روزنامه فروشيها كرد. فرهنگ فرهي كه خود را همراه و همگام اين ايام شاملو و شريك انتشار اين هفته‌نامه مي‌داند، در اين مورد مي‌نويسد:«اوايل سال 1329 با هم مجله‌اي درآورديم به نام «روزنه» به قطع كوچك. نه شماره‌اي درآمد. هوادار چپ بود كه در آن زمان منحصر به حزب توده بود ... صاحب امتياز اين مجله خانمي از بستگان همسر شاملو بود و چون ديد اين مجله به راه توده‌ايها مي‌رود، ديگر اجازه چاپ به ما نداد واين مجله تعطيل شد و ما «آهنگ صبح» ر كه صاحب امتيازش مردي به نام «ضرغام» بود، جايگزين آن كرديم، اين مجله هم سه شماره‌اي درآمد...»
گرايش شاملو به چپ نشانه ديگري از فرصت طلبي اوست . وي تا چندي پيش «راست» مي‌زد و آنقدر تمايلات فاشيستي در او شديد بود كه بنا به ادعاي همسرش، نيروهاي كمونيست و افراد تحت فرمان پيشه‌وري قصد تيرباران او را داشتند، وقتي مشاهده مي‌كند كه حزب توده در اوج قدرت قرار داد، بر «موج» سوار مي‌شود و در كسوت يك «چپ‌گرا» عرض اندام مي‌كند. در اين زمان، آوازه «چپ‌گرايي» شاملو آنقدر گسترده مي‌شود كه علي‌اصغر اميراني، مدير نشريه خواندنيها او را به همكاري دعوت مي‌كند و به عنوان مسئول گزينش و چاپ كليه مطالب و مقالاتي كه داراي جهت‌گيري «چپ» هستند، به كار مي‌گمارد.
در جريان حادثه 23 تيرماه 1330 كه صدها نفر از ملت ايران به خاك و خون غلتيدند، شاملو شعر «23» (قطعنامه) را انتشار داد. او نام «23» را از روز 23 تيرماه گرفته و كوشيده است تا اين مجموعه خود را به آن حادثه خونين ربط داده و بهره‌برداري سياسي كند.با انتشار «قطعنامه» در سال 1330 احمد شاملو با چهره‌اي «چپ گرا» در عرصه ادبيات سياسي ظاهر شد. (بخصوص با شعر «قصيده براي انسان ماه بهمن» كه شعري است بلند به مناسبت 14 بهمن سالگرد قتل دكتر تقي اراني در زندان رضاخان) در ديگر اشعار اين مجموعه هم اشاراتي در دفاع از جريان «چپ» و كمونيست‌ها شده است.
احمد شاملو از جمله شاعراني است كه سعي داشت تا با سوار شدن بر موجهاي سياسي ازهنر خود بهره‌برداري كند. نصرت رحماني كه از دوستان و همگامان شاملوست، از آنها سالها بدينگونه ياد مي‌كند:
«... از نسل ما شاملو هم روزگار مرا داشت. در مطبوعات كار مي‌كرديم. هم نفس مي‌كشيديم و هم زندگي را آواره‌وار مي گذرانديم... در حقيقت ما هيچكدام ديدگاه جمعي را نمي‌شناختم. ضمن اينكه كتابهاي بسيار قطور فلسفي را زير بغل مي‌گذاشتيم از محتوي آن كوچكترين اطلاعي نداشتيم ... شاملو آدم اعجوبه‌اي است. در خيلي از كارها... يك ژورناليست ماهر است و خوب مي‌داند از چه چيزهايي و چه هنگام بهره‌برداري كند... گاه پيش مي‌آيد كه از سياست هم استفاده مي‌كند...»
وي در سال 1331 به استخدام سفارت مجارستان درآمد و بنا به گفته «آيدا» به عنوان مشاور فرهنگي اين سفارتخانه به كار مشغول شد. اين فعاليت دو سال به دراز كشيد.شاملو در سال 1332 مجموعه شعر «آهنها و احساس‌ها» را انتشار داد. «آيدا» مدعي است كه پليس تمام نسخه‌هاي اين مجموعه را توقيف كرد و آنها را در همان محل به آتش كشيد و سوزاند. اما فرهنگ فرهي كه همدم و مونس اين دوران احمد شاملو بوده است، حرفي از توقيف و به آتش كشيدن اين مجموعه به ميان نمي‌آورد. نكته مهم در عرصه انتشار اين مجموعه، سرمايه‌گذاري چند يهودي است كه مالك انتشارات صفي عليشاه بودند. فرهنگ فرهي در اين مورد مي‌نويسد:«در آن كشمكشها چه كوشش و تلاش‌ها نموديم كه مجموعه شعري از او (شاملو) به چاپ برسانيم، اما ناشري پيدا نشد كه ...
]
مديران
...

آلرژیشناسه محصول: 1015900
موجود

آلرژی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

آلرژی

نام فایل : آلرژی

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 20

حجم : 99 کیلوبایت


دانستنيها
دانستنيها در آلرژي

*
چرا

در فصل بهار آلرژي شايع است ؟

از علل

مهم افزايش حساسيت يا آلرژي فصلي ، گرده هاي گلها و گياهان است که در اثر گرده

افشاني ايجاد مي گردد . گرده افشاني درختان مانند نارون ، گردو ، تبريزي ،‌افرا ،

چنار ، زبان گنجشک در اسفند ماه شروع شده که تا اواسط بهار ادامه مي يابد ولي علوفه

ها از ماههاي ارديبهشت و خرداد گرده افشاني مي کنند که تا اواسط مرداد ماه ادامه مي

يابد ولي علفهاي هرز در اواخر تابستان تا اوايل پائيز گرده افشاني مي کنند
.
از گلها

، گياهاني مثل شمعداني و گل سرخ حساسيت زا هستند
.
*
...

آلزايمرشناسه محصول: 1015899
موجود

آلزايمر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

آلزايمر

نام فایل : آلزايمر

فرمت : .DOC

تعداد صفحه/اسلاید : 2

حجم : 31 کیلوبایت


آلزایمر
علت اين بيمارى كاملاً مشخص نبوده و درمان قاطعى هم براى آن در حال حاضر در دسترس نيست. اعتقاد بر اين است كه عوامل ژنتيكى (ارثى) در اين بيمارى مى تواند، دخيل باشد
.
-
اطمينان نداشتن از اين موضوع كه امروز چه روزى است؟ گم كردن راه و مكان ها هنگام رفتن به خريد
.
-
بى تفاوتى نسبت به سرگرمى هاى مورد علاقه و لذت نبردن از آنها
.
-
دورى گزيدن و گوشه گيرى از ديگران به ويژه دوستان و خانواده
.
-
ايجاد مشكل در تصميم گيرى و يا انتخاب
.

چه كسانى بيشتر در خطر ابتلا به آلزايمر قرار دارند؟
آلزايمر به دو نوع زودرس و ديررس تقسيم بندى مى شود. نوع زودرس آن كه خوشبختانه چندان هم شايع نيست، افراد را از سنين ۳۵ سال تا ۵۰ و ۶۰ سال مبتلا مى سازد و نوع ديررس آن مربوط به سنين ۶۵ سال به بالاست. آنچه در حال حاضر به عنوان يك بيمارى نسبتاً شايع با آن روبه رو هستيم، آلزايمر ديررس بوده كه مهم ترين مسئله آن «ژنتيك» به شمار مى رود. خانم دكتر نوروزيان در اين زمينه مى گويد: افرادى كه پدر، مادر، خواهر و برادرشان به آلزايمر مبتلاست، سه تا چهار برابر بيش از سايرين در خطر ابتلا به آلزايمر قرار دارند. اين افراد ضرورى است، اختلال حواس را جدى بگيرند، اما رسيدگى زودهنگام به اين موضوع جاى نگرانى را در مورد اين افراد از بين مى برد. عامل سن از جمله عوامل مهم ديگرى است كه با افزايش سن، خطر ابتلا به آلزايمر نيز افزايش مى يابد. دكتر نوروزيان ادامه مى دهد: رشد جمعيت كشور در دهه ۶۰ در كشور سبب شده است كه با خيل عظيم جوانانى روبه رو باشيم كه ۴۰ تا ۵۰ سال آينده وارد مرحله سالمندى مى شوند و در صورت آنكه براى اين افراد برنامه ريزى صحيحى انجام نگرفته باشد، طى سال هاى آينده با انفجار جمعيت سالمندان و با مشكلات خاص آنان از جمله آلزايمر مواجه خواهيم بود كه حل اين معضل برنامه ريزى هاى دقيقى را مى طلبد. آمارها نشان مى دهد، آلزايمر در زنان بيش از مردان است، چرا؟ دبير اولين همايش بين المللى بيمارى آلزايمر در ايران در پاسخ به اين پرسش مى گويد: چون زنان كمتر از مردان در معرض يادگيرى قرار دارند. براى مثال بيشتر زنان روستايى بى سوادند كه خود بى سوادى، عامل مهمى در ابتلا به آلزايمر قلمداد مى شود. از ديگر سو، طولانى بودن عمر زنان نسبت به مردان، علت مهم ديگرى در بالا بودن آمار زنان مبتلا به آلزايمر تلقى مى شود. هورمون «استروژن» در اعمال مغزى فرد تاثير مثبتى به جا مى گذارد كه افت هورمون استروژن بعد از يائسگى نيز از ديگر عوامل ابتلا به اين بيمارى است. همچنين آلزايمر عده اى را كه به ضربه مغزى مبتلا مى شوند و كسانى را كه سابقه ضربه مغزى شديد منجر به بيهوشى يا ضربات و يا شكستگى جمجمه دارند، بيش از سايرين تهديد مى كند. بالا بودن كلسترول و چربى خون نيز به غير از افزايش خطر سكته مغزى با ابتلا به آلزايمر در ارتباط است. اسيد فوليك كه يك مكمل غذايى به شمار مى رود نيز مى بايست به ميزان كافى به بدن برسد، در غير اين صورت كمبود آن از عوامل مستعدكننده ابتلا به بيمارى آلزايمر است مصرف الكل نيز در ابتلا به اين بيمارى موثر است. بى سوادى نيز از عوامل مستعدكننده آلزايمر شناخته شده، براى مثال پژوهش ها بيانگر اين امر است كه افرادى كه كمتر از هشت سال تحصيل كرده اند، بيش از افرادى كه تحصيلات بيشتر دارند، به آلزايمر مبتلا شده اند. تغييرات متعددى در مغز رخ مى دهد كه باعث كوچك شدن مغز و نيز از بين رفتن سلول هاى آن مى گردد و به جاى آنها تكه هاى متعددى با اشكال خاصى به نام «پلاك هاى پيرى» مى نشينند. علامت ديگر بيمارى، وجود كلافه هايى ظرف مارپيچى شكل در سلول هاى مغزى است كه در نهايت سلول هاى سالم را از بين مى برد. به عقيده متخصصان، در اين بيمارى، بخش هايى از بافت مغزى با رسوبات پروتئينى جايگزين شده و آسيب مى بينند. به همين دليل پيام هاى عصب را درست منتقل نمى كنند. پيدايش علائم بيمارى به دنبال اين آسيب رخ مى دهد. عفونت و عوامل محيطى نيز مى تواند، در پيشرفت بيمارى موثر باشد، هر چند ميزان اثر آن هنوز مشخص نيست
.

آيا آلزايمر بخشى از سير طبيعى پير شدن است؟
هنگامى كه پير مى شويم، به ياد آوردن اسامى، خاطره ها، چهره ها و.... به آسانى گذشته ميسر نيست. در هر سنى كه باشيم، فراموش كردن نام ها، گم كردن اشيا و يا تامل براى به ياد آوردن يك كلمه، طبيعى است. به خاطر داشته باشيم كه آلزايمر يك بيمارى است و با آنچه اشاره شد بيمارى آلزايمر را نبايد با پير شدن يكى پنداشت، بلكه اين بيمارى با مشكلاتى كه در حافظه ايجاد مى كند، زندگى روزمره را به طور كلى تحت تاثير قرار مى دهد
.

توانايى افراد مبتلا به آلزايمر در كدام بخش ها مختل مى شود؟
...

آلمانشناسه محصول: 1015898
موجود

آلمان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

آلمان

نام فایل : آلمان

فرمت : .DOC

تعداد صفحه/اسلاید : 4

حجم : 41 کیلوبایت


جمهوري فدرال آلمان در اروپاي مركزي قرار دارد و از پرجمعيت ترين كشورهاي اروپايي به شمار مي رود. يهوديان اين كشور در اواخر قرن 14 ميلادي در مناطق خاص خود به نام «گتو» سكونت داشتند. آنها به عنوان يك گروه اقليت در موارد مختلفي از جمله حقوق خانواده، ميزان پرداخت ماليات، نوع لباس و محل سكونت تابع قوانين خاصي بودند. حتي اشتغال به بعضي حرفه ها براي آنها مجاز نبود. بعضي از آنها با پرداخت مبالغ هنگفت تحت حفاظت و حمايت امپراطور وقت قرار مي گرفتند و عده اي نيز با داشتن برگه هايي تحت عنوان «نامه هاي حفاظتي» يا (امان نامه) از هر خطري مصون بودند. قشر ديگري از يهوديان به واسطه فعاليت در دربار و عهده دار بودن مديريت مالي مملكت از مصونيت بهره مي بردند. طي جنگ هاي صليبي، ستيز و مخالفت با يهوديان ابتدا از منطقه راين – آلمان آغاز شد و سپس با شدت بيشتري به ديگر نقاط كشانده شد. در اواخر قرن هجدهم با وضع قوانيني در مورد برابري حقوق شهروندان يهودي در امريكا و فرانسه، يهوديان آلمان و اكثر كشورهاي اروپايي نيز از اين تساوي حقوق بهره مند شدند.
اما اواسط قرن نوزدهم در آلمان و فرانسه موج جديدي از حركت هاي ضديهودي همراه با ستيزهاي اجتماعي به وجود آمد. زيرا آنها يهوديان را مسئول ناكامي هاي خود مي پنداشتند. در سال 1882 پس از وقوع رخدادهاي خونين در روسيه جمع كثيري از يهوديان به آمريكا مهاجرت نمودند. طي سال هاي 1893 تا 1933 اتحاديه مركزي آلماني هاي يهودي عهده دار پي گيري مسايل، مشكلات و منافع يهوديان آلمان بود. در سال 1933 دكتر لئو بك كه يك حاخام بود رياست جامعه يهود آلمان را به عهده داشت. اما با روي كار آمدن ناسيونال – سوسياليست ها اتحاديه مذكور نيز عينا همانند ساير ارگان هاي يهودي با وجود داشتن بيش از سيصد هزار عضو منحل و دكتر بك هم تبعيد شد.
به نظر مي آمد پس از اين انحلال، حادثه تلخ ديگري براي يهوديان آلمان رقم زده نشود. اما متاسفانه چنين نشد. يهوديان اروپا از سال 1933 و با آغاز فرمانروايي هيتلر شديدا تحت تعقيب قرار گرفتند. چرا كه هيتلر آنها را به عنوان دشمنان حكومت خود مي پنداشت. بر اين اساس در سال 1935 قوانين خاصي براي يهوديان در اين كشور وضع شد. مخالفت عملي حكومت با يهوديان از اواخر سال 1938 آغاز شد. در اكتبر اين سال سربازان نازي در شبي كه بعدها «شب كريستال» نام گرفت، كنيساها، منازل و محل هاي كسب متعلق به يهوديان را به آتش كشيدند. علاوه بر آن يهوديان ملزم به پرداخت ماليات جداگانه اي جمعا به ميزان يك ميليارد مارك رايش، واحد پول آن زمان آلمان، شدند. در انتها نيز به طور كلي اجازه شركت در فعاليت هاي اقتصادي يا داشتن نقش هاي اجتماعي از آنها سلب شد. به دنبال اين وقايع و سخت گيري هاي حكومت رايش بيش از دو سوم يهوديان ساكن آن موقع آلمان، اين كشور را ترك كردند.
پس از صدور فرماني مبني بر از بين بردن يهوديان اروپاي در سال 1941، طي عمليات كاملا مخفيانه اي يهوديان باقيمانده در آلمان، اتريش، چكسلواكي، لهستان، ليتواني و ديگر كشورهاي واقع در شمال و شرق اروپا، حتي فرانسه و هلند به اردوگاه هاي مرگ روانه شدند. طي همين وقايع ميليون ها يهودي از بين رفتند. آمار دقيقي از قربانيان جنگ جهاني دوم در دست نيست، در عين حال تعداد آنها حدو 5/4 تا 6 مليون نفر تخمين زده شده است.
پس از پايان جنگ جهاني دوم جامعه يهود آلمان در راه توسعه خود سه دوره را به وضوح پشت سر گذاشت: در سال 1945 در پي خروج و يا از بين بردن جمع كثيري از يهوديان در اين كشور، تقريبا يهوديت اصيل در آلمان ديگر ديده نمي شد و عملا از بين رفته بود. فقط تعداد معدودي از يهوديان اصيل آلماني حاضر به ادامه حيات در كشوري بودند كه بعد از سال 1933 يهوديت در آن با خطر اضمحلال روبرو بود. از طرف ديگر صدها هزار يهودي كه اكثر آنها يهوديان اروپاي شرقي بوده و از خطر كشتار در آلمان رهايي يافته بودند، تحت شرايط بسيار نامناسبي در سه مركز غربي تحت اشغال متفقين زندگي مي كردند.
در سال 1946 در نواحي مختلف آلمان غربي و برلن حدود دويست و پنجاه هزار يهودي سكونت داشتند. اين جمعيت با سكنه يهودي سال 1933 كاملا تفاوت داشت. اكثر آنها يهوديان اروپاي شرقي و به جاي مانده از جنگ بودند كه با پنهان كردن خود يا گريز به اردوگاه ها از مرگ حتمي نجات يافته بودند. تعداد اندكي از آنها مليت آلماني داشتند. حدود يكصد هزار تن ديگر به كانادا، استراليا و اسراييل مهاجرت نمودند. تعداد قليل به جاي مانده كه حدود بيست هزار نفر بودند اكثرا به علت بيماري و ضعف جسمي قادر به ترك آلمان نبودند. با حضور همين تعداد اندك در مدت كوتاهي كميته هايي با هدف تشكيل ساختارهاي انجمن گونه تشكيل يافتند. وظيفه اصلي آنها تامين كمك هاي اجتماعي و درمان، نگهدادي از افراد سالخورده، مشاوره با افرادي كه مايل به مهاجرت بودند و برگزاري مراسم مذهبي و به عبارتي حفظ دين بود. انجمن هاي تشكيل شده در آنموقع با مفهوم فعلي انجمن كاملا تفاوت داشت. اكثر مؤسسين و گردانندگان اين انجمن ها نمي دانستند كه اصولا در آلمان بايد بمانند يا اين كشور را ترك خواهند كرد. به عبارتي مي توان گفت آن زمان «دوره زندگي با چمدان هاي آماده» بود. در عين حال در سال 1946 براي اولين بار هفته نامه اي متعلق به جامعه يهودي انتشار يافت كه هدف اصلي آن برقراري ارتباط ميان تعداد قليل يهوديان به جاي مانده و انجمن هاي مربوطه بود. در سال 1948 كنگره جهاني يهود طي بيانيه اي از يهوديان سراسر جهان خواست كه ديگر قدم به محدوده كشور آلمان نگذارند.
اما برخلاف همه پيش بيني هاي منفي، در مدت كوتاهي مجددا در مناطق مختلف آلمان انجمن هاي يهوديان و به دنبال آن نيز انجمن هاي كل مربوط به هر ايالت تشكيل شدند. بدين ترتيب در سال 1950 تقريبا همزمان با تاسيس جمهوري فدرال آلمان، شوراي مركزي يهوديان در اين كشور نيز پايه گذاري شد. موسسين اين شورا اميدوار به پي گيري منافع و مشكلات و ايجاد امكانات بهتري براي حدود بيست هزار يهودي آلماني به جاي مانده در آلمان بودند. اين شورا با تشكل نمايندگان ارگان هاي يهودي در چهار حوزه اشغال شده آلمان در نوزدهم ژوئيه 1950 و تنظيم اساسنامه اي براي انجمن هاي يهودي در حال تشكيل، تاسيس يافت. هدف از تاسيس اين شورا اين گونه تشريح شد: «ايجاد حيات مجدد براي جامعه يهود در آلمان، پذيرش يهوديت به عنوان يك هويت، مراقبت از جامعه يهود و به طوركلي تامين آزادي مطلق اجتماعي براي هر يك از اعضاء انجمن».
شوراي مركزي يهوديان آلمان با توجه به ساختار اجتماعي و به ويژه ارايه كمك لازم به پناهندگان نيازمند و بازماندگان هالاكاست، مركز امور خيريه را مجددا تشكيل داد. اين مركز قبل از جنگ فعاليت كرد اما پس از آن ديگر نشاني از ساختمان و اعضاي آن به جاي نمانده بود. اما در مدت نسبتا كوتاهي به سرعت اين مركز راه اندازي شد و كماكان به عنوان ارگاني لاينفك و متعلق به جامعه يهود آلمان در راستاي حيات اين جامعه به فعاليت خود ادامه مي دهد.
پس از گذشت دو دهه از تاسيس شوراي مركزي يهوديان، در سال تحصيلي 80-1973 دانشگاه علوم يهوديت در هايدلبرگ (آلمان) گشايش يافت. متقاضيان اخذ ديپلم حاخامي با گذراندن دوره هاي خاصي موفق به اخذ مدرك مربوطه مي شوند. براي فعالين امور اجتماعي، پيش نمازها يا پرسنل اداري انجمن كليميان شهرهاي مختلف نيز دوره هاي آموزشي مختلفي در نظر گرفته شد. در همان سال همزمان با برگزاري سميناري به نام «سمينار حخاميم»، كرسي استادي به نام «ايگناتز بوييس» (
Ignats Bubis
) به دانشگاه شكل گرفت. مرحوم «ايگناتز بوييس» طي سال هاي 1992 تا 1999 رياست شوراي يهوديان آلمان را برعهده داشت. اهميت تاسيس اين دانشگاه از نظر تاريخي قابل وصف نيست، فقط ميتوان گفت شوراي مركزي يهوديان آلمان تاسيس اين نهاد، آغاز تقويت جامعه يهودي و ادامه حيات آن در آلمان اعلام نمود.
از جمله وظايف مهم ديگري كه بر عهده شوراي مركزي يهوديان گذاشته شده است، اطلاع رساني راجع به وضعيت حيات و تكامل جامعه يهودي در آلمان و خارج از آن مي باشد. هفته نامه جامعه يهود كه شماره آغازين آن در سال 1946 منتشر شد، در بدو امر پل ارتباطي ميان يهوديان و انجمن هاي باقيمانده بعد از جنگ بود. اين هفته نامه از سال 1973 توسط شركتي كه مسئول چاپ مطبوعات يهودي است و تحت نظر شوراي مركزي يهوديان آلمان فعاليت دارد به چاپ مي رسد و عملا پاسخگوي اين اطلاع رساني است.
در سال 1989 كشور آلمان با تحول بزرگ ديگري روبرو شد كه بي تاثير بر قشر اقليت و جامعه يهود نيز نبود. با فروپاشي نظام كمونيستي در سوم ماه اكتبر ديوار ميان دو آلمان غربي و شرقي برداشته شد و آلماني متحد در جغرافياي اروپا شكل گرفت. طي چهار دهه از تاسيس جمهوري فدرال آلمان تا اتحاد مجدد دو آلمان، عادي ساختن زندگي جامعه يهود آلمان و همزيستي مهاجرين يهود از اروپاي شرقي با غربي ها به طور نامحسوس و مداوم ادامه داشت. به همين جهت در اكثر ايالات آلمان و شهر برلن كه پس از اتحاد دو آلمان پايتخت اين كشور محسوب مي شود، انجمن هايي متعلق به يهوديان تشكيل يافت. اهم وظايف اين انجمن ها در امور فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و پرورشي خلاصه شد و به همين جهت اعضاي زيادي را جلب نمود. بدين ترتيب مجددا اجتماعات كوچك و انگشت شمار يهودي به اجتماعي مهم و قابل توجه در جامعه اكثريت تبديل شد. فروپاشي ديوار برلن و خاتمه دوران حيات كمونيست باعث شد يهوديان در كنار يكديگر در آلماني متحد و واحد زندگي كنند.
از جهتي ديگر سقوط كمونيست، مهاجرت بسياري از يهوديان را از ديگر كشورهاي اروپايي شرقي به آلمان ميسر ساخت. به همين جهت طي ده سال اخير اعضاء انجمن ها تا سه برابر افزايش يافته است و به نظر مي آيد در سال هاي آتي اين رقم كماكان سير صعودي داشته باشد. بدين ترتيب دوره جديدي در حيات يهوديان آلمان آغاز شد. در اين راستا حمايت و پشتيباني شوراي مركزي يهوديان آلمان از اين مهاجرين بي تاثير نبوده است. چرا كه اين شورا خود را متعهد مي داند از ورود آنها به گرمي استقبال كند و آنان را در آغاز مرحله جديدي از زندگي خود ياري دهد. البته زحمت اصلي به دوش انجمن هايي است كه بايد به نوعي جمع تاره را با ساختار حاكم در انجمن ها هماهنگ سازند.
در تابستان 1997 كرسي استادي در رشته «تاريخ و فرهنگ يهود» در يكي از معروف ترين دانشگاه هاي مونيخ به نام لودويگ – ماكسيميليانس به عنوان اولين تشكيلات ايجاد شده در يك موسسه علوم تاريخي شروع به كار كرد. از محاسن وجود چنين دانشكده اي مي توان به تحقيق و تفحص و آموزش مداوم و منظم در تاريخ و فرهنگ يهود، ارايه پايان نامه هاي دانشجويان و افزايش آگاهي علمي در اين راستا اشاره نمود. بدين ترتيب تاريخ و فرهنگ يهود نه به عنوان يك واحد درسي از دروس پايه يا غير اصلي بلكه به عنوان يك واحد درسي محسوب مي شود كه هر دانشجويي مجاز به انتخاب آن مي باشد. اين واحد بر اساس اهميت زماني و تاريخي در سه مقطع تاريخ قديم، تاريخ قرون وسطي و تاريخ نوين ارايه مي شود. در راستاي فراهم نمودن تحصيلات آكادميك در رشته تاريخ و فرهنگ يهود در اين دانشكده از پاييز سال 1999 آموزش زبان عبري جديد نيز آغاز گرديد. گشايش چنين واحد درسي در يك دانشكده علوم تاريخي براي اولين بار صورت گرفت. از آن زمان تاكنون واحدهاي درسي براي دانشجويان و مستمعين آزاد ارايه مي شود. نكته اي كه پس از تاسيس اين بخش آموزشي جلب توجه مي كند استقبال از كلاس هاي عبري جديد و زبان ييديش است. علاوه بر آن كتابخانه اين دانشگاه موفق شده است طي دو سال اخير با تهيه انتشارات جديدي از امريكا راجع به تاريخ يهود در كنار كتابخانه دولتي ايالت باواريا گسترش يابد.
در مقاطع تحصيلي قبل از دانشگاه نيز جامعه يهود آلمان پس از جنگ فعاليت خود را مجددا از سر گرفت. در تابستان 2000، اولين گروه از دانش آموزان شاغل به تحصيل در مدرسه كليميان در مركز شهر برلن موفق به اخذ ديپلم دبيرستان شدند. دستيابي به چنين هدفي براي اولين بار پس از جنگ جهاني دوم در كشور آلمان آنهم در شهري كه زماني مركز درگيري هاي ضديهودي بود، موفقيت بزرگي براي جامعه يهود آلمان محسوب مي شود. ساختمان اين مدرسه خصوصي كه زماني محل انتقال يهوديان به اردوگاه هاي مرگ بود، هم اكنون پرورش دهنده ذهن هاي فعال و متفكري است كه اعم از يهودي و غير يهودي به دور از هر تعصب در اين مدرسه به تحصيل اشتغال دارند.
جامعه يهود آلمان از لحاظ رعايت اصول شرعي نيز تا حد توان فعال بوده است. هم اكنون در اكثر شهرهاي مركزي اين كشور از جمله برلن، فرانكفورت و مونيخ خوراك هاي تهيه شده بر اساس قوانين شرعي (كاشر) اعم از لبنيات، خوراك هاي غيرلبني و غيره عرضه مي شود. علاوه بر موارد فوق انجام مراسم مذهبي در اعياد و روزهاي مقدس در كليه كنيساها انجام مي گيرد. نمازهاي جماعتي واجب سه گانه در ساير روزهاي سال نيز در شهرهاي بزرگ و مراكز ايالتي با شركت علاقمندان برگزار مي شود.
جديدترين فعاليت جامعه يهود آلمان كه تعداد افراد آن در حال حاضر بالغ بر هشتاد هزار تن مي باشد، برگزاري جشن پنجاهمين سالگرد تاسيس شوراي مركزي يهوديان آلمان در ژوئيه سال 2000 ميلادي بوده است. در اين مراسم كه با حضور صدراعظم اين كشور برگزار شد، رييس فعلي اين شورا ضمن قدرداني از زحمات روساي قبلي، گزارش از فعاليت هاي انجام شده و برنامه هاي آتي اين شورا ارايه نمود.

آلومینیشناسه محصول: 1015897
موجود

آلومینی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

آلومینی

نام فایل : آلومینی

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 2

حجم : 45 کیلوبایت


آلومینا
اکسید آلومینیوم
یا
آلومینا
(
Al
2
O
3
) یکی از مواد
سرامیکی
مهم است که دارای کاربردهای متنوعی در زمینه‌های مختلف می‌باشد. در میان خواص مختلف و برجسته آلومینا می‌توان به
خواص مکانیکی
مانند
استحکام فشاری
بالا و
سختی
بالای آن اشاره نمود
خواص
در جدول زیر به برخی از
خواص فیزیکی
و
مکانیکی
آلومینا با درجات خلوص مختلف اشاره شده‌است.
برخی ازخواص فیزیکی و مکانیکی آلومینای ٪۸۶ تا ٪۹/۹۹
...

آماريشناسه محصول: 1015894
موجود

آماري

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

آماري

نام فایل : آماري

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 189

حجم : 3056 کیلوبایت


4-1- آمار توصیفی مربوط به پرسشنامه معلمان
نمودار دایره ای جنس معلمان نمونه
از 360 نفر نمونه 153 نفر زن و 183 نفر مرد بودند ، 25 نفر نیز جنس خود را مشخص نکردند.
درصد فراوانی تراکمی
درصد واقعی
درصد
فراوانی
متغییر
4/45
0/100
4/45
6/54
0/100
2/42
8/50
1/93
9/6
0/100
152
183
335
25
360
زن
مرد
...

آملوپلاستوماشناسه محصول: 1015893
موجود

آملوپلاستوما

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

آملوپلاستوما

نام فایل : آملوپلاستوما

فرمت : .DOC

تعداد صفحه/اسلاید : 5

حجم : 151 کیلوبایت


تعین مارکرهای
bcl-2
و
p53
به روش ایمونوهیستوشیمی در آملوبلاستوما
مقدمه
:
آملوبلاستوما مهمترین تومور ادونتوژنیک اپیتلیالی است که دارای رشد آهسته و تهاجم موضعی می باشد.
P53
يك ژن شناخته شده سركوب كننده تومور است و
bcl-2
پروتئینی است که آپوپتوز را سركوب مي كند و اولين ژن ضد آپوپتوزي شناخته شده می باشد .
کیست ادنتوژنیک کلسیفیه یک ضایعه ادنتوژنیک غیر شایعی است که دارای رفتار کلینیکی متغیر و ویژگی های هیستوپاتولوژیک متفاوتی

می باشد و حدود 1% کل کیستهای فکی را شامل می شود. این کیست از بقایای اپی تلیالی مالاسز در لثه و یا مندیبل یا ماگزیلا منشأ می گیرد و ممکن است مرتبط با تومورهای ادنتوژنیک شناخته شده دیگر به طور شایع ادنتوما و در موارد نادرتر آملوبلاستوما، آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور، ادنتوآملوبلاستوما باشد. هدف از گزارش مورد به دلیل غیر شایع بودن آن و تفاوت میان کیست ادنتوژنیک کلسیفیه (نوع آملوبلاستوماتوز) و کیست ادنتوژنیک کلسیفیه همراه با آملوبلاستوما می باشد. از آنجا که پیش آگهی و روش درمانی در کیست ادنتوژنیک کلسیفیه آملوبلاستوماتوز متفاوت از کیست ادنتوژنیک کلسیفیه همراه با آملوبلاستوما می باشد. بنابراین تشخیص و افتراق آنها از یکدیگر ضروری است
.
مواد و روش ها :
این تحقیق توصیفی و گذشته نگر بوده و بر روی 33 نمونه بکوک پارافینی آملوبلاستوما انجام گرفت که به علت رنگ نگرفتن 4 نمونه ، نمونه ها به 29 عدد تقلیل پیدا کرد ( 17 مورد
benign
،
5
مورد
recurrent
و 7 مورد
malignant
...

آموزش استفاده از قرص tngشناسه محصول: 1015892
موجود

آموزش استفاده از قرص tng

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

آموزش استفاده از قرص tng

نام فایل : آموزش استفاده از قرص tng

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 9

حجم : 62 کیلوبایت


دانشگاه علوم پزشكي اراك
دانشكده پرستاري خمين
واحد:

اصول آموزش به بيمار
نوع بيماري:

آنژين صدري
نوع آموزش:

طرز مصرف
TNG
استاد راهنما:

استاد سراجي
نام

دانشجو:

سيد هاشم بهشتي
شماره دانشجويي:

851633001
ترم:

...

آموزش فوتبال آماده شدن برای بازیشناسه محصول: 1015891
موجود

آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی

نام فایل : آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 20

حجم : 170 کیلوبایت


آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی
برای هر بازی روش و سیستم خاصی وجود دارد که مربیان تیم ها آنرا بکار می برند . این نوع روش ها بستگی به شرایط بازی ، زمین بازی ، تیم حریف و موارد دیگری دارد.
برای هر بازی روش و سیستم خاصی وجود دارد که مربیان تیم ها آنرا بکار می برند . این نوع روش ها بستگی به شرایط بازی ، زمین بازی ، تیم حریف و موارد دیگری دارد . اما قبل از بازی اندازه های زمین و علائم فوتبال را با هم مرور می کنیم :
۱) زمین فوتبال:
طبق قانون رسمی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا (
FIFA
) متراژ زمین فوتبال به این اندازه می باشد :
▪ اندازه های طول زمین فوتبال از ۹۰ تا ۱۲۰ متر.
▪ اندازه ای عرض زمین فوتبال از ۴۵ تا ۹۰ متر .
▪ دروازه : ۳۰/۷ متر پهنا و به ارتفاع ۵/۲ متر از سطح زمین .
▪ منطقه دروازه : ۳۰/۱۸ متر در ۳۰/۵ متر عمق.
▪ نقطه پنالتی : از ۱۱ متری خط دروازه .
▪ منطقه پنالتی : ۴۰ متر پهنا در ۵۰/۱۶ متر عمق .
▪ قوس پنالتی : ۱۵/۹ متر از نقطه پنالتی .
▪ منطقه کرنر : به شعاع ۵/۹۱ سانتیمتر از گوشه زمین .
۲) دروازه:
‌اگر هر توپی وارد دروازه بشود و یا از خط دروازه (بین دو تیرک عمودی و زیر تیرک افقی دروازه ) عبور کند ، گل محسوب می شود .
۳) منطقه دروازه :
‌هیچ بازیکنی از تیم مقابل نمی تواند در منطقه دروازه (منطقه قلمرو دروازه بان) مزاحم دروازه بان شود . اگر توپ به طور عمد یا غیر عمد از طرف تیم دفاع کننده از خط دروازه خارج رود ، تیم حمله کننده صاحب ضربه کرنر خواهد شد که از منطقه کرنر شلیک می شود . اگر توپ به وسیله تیم حمله کننده از خط دروازه به خارج برود . توپ در منطقه دروازه تیم دفاع کننده کاشته خواهد شد و به وسیله دروازه بان یا یکی از مدافعین شلیک خواهد شد .
توپ هایی که از خط کناری زمین به خارج می رود ، به وسیله تیمی که تا آخرین لحظه خروج توپ از زمین تماسی با توپ نداشته ، پرتاب خواهد شد که آنرا پرتاب اوت می نامند . بازیکن باید با دست توپ را از پشت خط کناری و از نقطه ای که توپ به خارج رفته است ، پرتاب نماید .
۴) خط میانی :
‌این خط ، زمین فوتبال را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند . در قسمت اول این خط دایره ای به شعاع ۱۵/۹ متر واقع شده است . همیشه بازی از مرکز دایره (مرکز زمین) شروع می شود . هنگام شروع بازی ، تیمی که توپ را در اختیار ندارد ، باید پشت دایره میانی قرار بگیرد .
۵) منطقه پنالتی :
‌دروازه بان در این منطقه تقریبا وسیع می تواند از دست های خود استفاده نماید . خطاهای عمد و یا هند (برخورد توپ با دست) که در این منطقه به وسیله مدافعین تیم دفاع کننده بر ضد تیم مقابل ، انجام می پذیرد از سوی داور منجر به اعلام ضربه پنالتی از روی نقطه پنالتی خواهد شد . غالب ضربه های پنالتی یک گل مسلم است .
همچنین اکثر صحنه های زیبا و تماشایی فوتبال در این منطقه خلق می شود . در منطقه پنالتی ، بازیکنان هر دو تیم سعی می نمایند که از تمام قوانین فوتبال اطاعت کنند .
...

آموزش و پرورش در ژاپنشناسه محصول: 1015890
موجود

آموزش و پرورش در ژاپن

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

آموزش و پرورش در ژاپن

نام فایل : آموزش و پرورش در ژاپن

فرمت : .DOC

تعداد صفحه/اسلاید : 13

حجم : 75 کیلوبایت


ملاحظات علمي
كشورژاپن با داشتن يكي از عالي ترين استاندارد‌هاي آموزشي، از نرخ باسوادي بالايي برخوردار مي‌باشد. در حدود 93 درصد كودكان وارد مقطع تكميلي متوسطه شده، و تقريباً تمامي آنان فارغ التحصيل مي‌شوند. ژاپن در سال 2000، با نرخ 40 درصد بالاترين نرخ تعداد ثبت نام را در جهان توسعه يافته دارا بوده و تعداد كثيري دانشگاه دولتي و خصوصي جهت خدمت به مردم داشته است.ژاپن به طرزي شگفت انگيز با تغيير ساختار جمعيت مواجه مي‌شود، با پايين آوردن نرخ زاد و ولد و افزايش انتظارات از زندگي، جمعيت افراد بزرگسال به ميزان چشمگيري رو به افزايش گذاشته است. يكي از عواقب اين مسئله اين است كه ديگر دانشجوي ژاپني كافي جهت پر كردن تمام دانشگاه‌هاي ژاپن وجود ندارد، به اين معنا دانشگاه‌ها بزودي مجبور مي‌شوند در خارج از كشور بدنبال دانشجو باشند و يا بايد استاندارد‌هاي تكميل كننده بازار داخلي براي دانشجويان را ارتقاء بخشند. به طور كلي ميتوان گفت كه تحصيل در ژاپن، براي دانشجويان خارجي روز به روز آسانترمي‌شود.آموزش ابتدايي ومقدماتي متوسطه تادهه1950به نرخ ثبت نام بيش از99%رسيده بودوتقريباَهمان نرخ راتازمان حاضرنگه داشته است.درحاليكه درسال1950تعداددانش‌آموزان راهي آموزش متوسطه تقريباَ6740300نفربود،اين رقم دردهه 90 به بيش از105ميليون نفربالغ گرديد.تعداد دانش‌آموزان راهي كالج‌هايادانشگا‌ها تاسال 1995،تقريباَبه 600000بالغ ميگرديد،
درحاليكه اين تعداددرسال1950 فقط 770000نفربود.سهم فارغ التحصيلان مدارس متوسطه عازم موسسات آموزش عالي قبل از1990زير35%بوده است ،اماتاسال 1998به 42%افزايش يافته است.
امروزه ،95% دانش‌آموزان ژاپني در نوعي از برنامه پيش دبستاني شكل كودكستان و يا در مهد كودك روزانه ثبت نام مي‌كنند(پيك 1992، توبين و ووداويدسون1989) دانش‌آموزان پس 6 سال را در مدرسه ابتدايي(شوگاكو)، 3 سال در دوره مقدماتي متوسطه (چوگاكوه)، و3 سال را در دبيرستان (كوتاگاكو)سپري مي‌كنند.تقريباً 30% از دانش‌آموزان سطح دبيرستان در مدارس خصوصي ثبت نام مي‌كنند (اداره آمار 1993).همچنين مدارس ويژه‌اي در تمام سطوح براي دانش‌آموزان داراي معلوليت‌هاي جدي ونيز براي تعداد اندكي از نخبگان وجود دارد كه توسط ملت سرمايه گذاري شده و دبيرستان‌‌هاي 5 ساله هستند. با اين وجود، ثبت نام در مدارس ويژه و مدارس 5 ساله درصد اندكي از كل ثبت نام ‌ها را شامل مي‌شود.
روند ثبت نامي كودكان در مدارس مختلف طي سال 1996
درصد پسران خصوصي دولتي سطح مدرسه
8/50% 1474661 377522 مراكز پيش دبستاني
2/51% 67609 8515262 مدارس ابتدايي
2/51% 231406 4449760 مدارس مقدماتي متوسطه
3/50% 1457607 3405120 مدارس تكميلي متوسطه
3/62% 885 86334 مدارس استثنايي
3/82% 484819 38819 آموزش عالي
7/68% 1820407 661398 دانشگاه‌ها
آموزش براي دانش‌آموزان از 6 تا 15 سال اجباري است (يعني براي دانش‌آموزان سطوح ابتدايي و راهنمايي).
اين آموزش رايگان است، اگر چه كه والدين بايد وسايل لازم همچون روپوش، كيت‌هاي رياضي، ومجموعه ‌هاي خوشنويسي را تهيه نمايند مدارس ابتدايي معمولاً در مناطق نزديك به خانه كودك قرار دارند، و در طول سال‌هاي دبستان گروه‌هاي كوچكي از كودكان (به راهنمايي دانش‌آموزان بزرگتر يكي از، والدين يا معلم ) را مي‌توان ديد كه پياده روانه مدرسه هستند. در پايان سال سوم راهنمايي، دانش‌آموزان بايد دبيرستاني را كه خوا‌هان ورود به آن هستند، انتخاب كنند و اغلب بايد در امتحانات ورودي آن شركت كنند درحاليكه تقريباً تمام كودكان تا سطح دبيرستان ادامه تحصيل مي‌دهند، اما ضمانتي براي قبولي آن‌ها در دبيرستان وجود ندارد.
دانش‌آموزان چند امكان براي ورود به دبيرستان دارند. اول از همه،دبيرستان ‌هايي دولتي، خصوصي، وتعدادي معدودي دبيرستان‌هاي با سرمايه گذاري ملي وجود ندارند.در بخش خصوصي ودولتي، دبيرستان‌هاي علمي يا غير علمي مي‌توانند شامل حال دانش‌آموزان شوند. حدود 25% دانش‌آموزان بالاخره وارد بخش غيرعلمي مي‌شوند، اگر چه كه بيشتر آن‌ها اصولاً اميد دارند كه به دبيرستان‌هاي علمي وارد شوند (منبوشو
Mombusho(
1993)). آنهايي كه نمي‌توانند وارد دبيرستان ودولتي تمام وقت يا خصوصي شوند ممكن است در دوره ‌هاي مكاتبه‌اي و آموزشگاه‌هايي وجود ندارند كه آماده پذيرش دانش‌آموزاني هستند كه نتوانست‌هاند جاي ديگري در سيستم آموزشي پيدا كنند.

ساختار آموزشي
سيستم اساسي آموزش برپايه تركيبي از نظام‌هاي آموزشي انگلستان، فرانسه و آمريكا قالب ريزي شده و شايد مدل آموزش آمريكا بيشترين تأثير را داشته است. نظام آموزشي زاپن به طور كلي از مقاطع آموزشي مختلف به شرح ذيل متشكل ميگردد
:
مراكز پيش دبستاني
مدارس ابتدايي (شوگاكو
(
...

آیت الله مطهری و دکتر شریعتی دو مرد تاثیر گذار در انقلاب ایرشناسه محصول: 1015886
موجود

آیت الله مطهری و دکتر شریعتی دو مرد تاثیر گذار در انقلاب ایر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

آیت الله مطهری و دکتر شریعتی دو مرد تاثیر گذار در انقلاب ایر

نام فایل : آیت الله مطهری و دکتر شریعتی دو مرد تاثیر گذار در انقلاب ایر

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 3

حجم : 53 کیلوبایت


آیت الله مطهری و دکتر شریعتی دو مرد تاثیر گذار در انقلاب ایران بودند. نه می توان زحمات مطهری را نادیده انگاشت و نه می شود به شریعتی بی اعتنا بود. این دو (در کنار دیگر بزرگان) بار فرهنگی انقلاب را به دوش کشیدند. ذهن ها را آماده کردند و طرحی نو در انداختند. گرچه تاثیر گذاری شریعتی در نسل جوان بیشتر بود و معلم انقلاب لقب گرفت اما نقش مطهری را که از بنیانگذاران حسینیه ارشاد بود نیز نمی توان در آگاهی دادن و تعلیم و تربیت آن نسل انکار کرد. شریعتی با آن بیان جذاب و گیرایش (که مارکسیسیت ها را یکضرب شیعه می کرد!) اسلام را از پستو بیرون کشید و پایه گذار یک حرکت پرخروش مردمی شد. اسلام و مذهب را بی واسطه فهمید. اینگونه شد که توانست با فهم نو از دین و مذهب سیل جوانان را به حسینیه ارشاد سرازیر کند چنانکه در هر درس ۵۰۰۰ نفر پای صحبتش می نشستند. مقصود از این نوشته نه تمجید از شریعتی است و نه تجلیل از مطهری ؛ نه تخریب شریعتی است و نه تنبیه مطهری. تنها شرح و بسط یک درگیری فکری است بین یک عالم اسلامی و یک روشنفکر دینی(1). دعوای یک ملای کور و یک خاموش فکر غربزده نیست. کشمکش فکری است میان یک روحانی علوی و یک متفکر اسلامی. قصد ما بزرگ نمایی و یا تخریب وجهه ی این دو نیست. تحقیق و تحلیلی است بر این دو بزرگوار که شاید " فاعتبروا یا اولی الابصار.... "
حسینیه ارشاد موسسه ای مذهبی فرهنگی بود که در سال ۱۳۴۲ به همت محمد همایون و علی آبادی و ناصر میناچی با همفکری مطهری تاسیس شد. تعیین سیاست عمومی و انتخاب سخنرانان اکثرا به عهده ی مطهری بود (2) سال ۱۳۴۵ مطهری از استاد محمد تقی شریعتی دعوت می کند تا برای سخنرانی به ارشاد بیاید و استاد تا سال ۱۳۴۶ در محل موقت حسینیه به ایراد سخنرانی می پرداخت. در سال ۴۸ که موضوع چاپ نشریات داخلی حسینیه پیش آمد مطهری اولین نشریه حسینیه را در دو جلد به نام "محمد خاتم پیامبران" منتشر کرد. مطهری از شریعتی دعوت می کند تا مقاله ای برای این نشریه بفرستد و در نامه ای به دکتر می نویسد: "برادر عزیز دانشمندم. قلب خود شما گواه است که چقدر به شما ارادت می ورزم..."(3) دکتر شریعتی برای این کتاب دو مقاله فرستاد ۱- هجرت تا وفات ۲- سیمای محمد. و به مطهری اجازه داده بود که هر یک از این مقالات را که می پسندد چاپ کند." مطهری چنان از خواندن زندگی محمد به وجد آمده بود که آنرا سه بار به طور کامل خوانده بود. مطهری هر دو مقاله را چاپ کرد و در نامه ای به پدر شریعتی از او تجلیل و تمجید کرد"(4)
با انتشار این دو مقاله سیل انتقادات و حمله ها از روحانیون سنتی شروع شد. "چرا جلوی اسم محمد "حضرت" و "ص" نگذاشته ؟(5) مطهری در مقابل این حملات ایستاد و از شریعتی دفاع کرد. درباره ی شریعتی گفته بود:" چون رشته او جامعه شناسی است و خوب هم درس خوانده و کاملا بر اعصابش مسلط است در بیان الفاظ معرکه است. چون جوانها از فکلی ها کمتر بحث های دینی شنیده اند و او هم به زبان جوان ها صحبت می کند اینست که بیشتر از ما طالب دارد."(6)
شریعتی از سال ۴۵ با سخنرانی "مخروط جامعه شناسی" همکاری خود را با ارشاد آغاز می کند. تا جایی که به قول خود شریعتی حسینیه با خون و فکر و شخصیتش عجین می شود(7)
رضا داوری در بیان خاطره ای از دیدار با مرحوم مطهری می گوید:" ایشان (مطهری) زبان به ستایش شریعتی گشودند و گفتند: بعضی از مقالات دکتر شریعتی و از جمله زن در چشم و دل محمد را هیچ یک از ما نمی توانستیم بگوییم.
با آمدن شریعتی و استقبال شدید دانشجویان رفته رفته مرحوم مطهری نسبت به شریعتی بدبین می شود. جای تمجید ها, تنقید ها نشست و جای تکریم ها ,تعذیب ها. اطرافیان نیز به این اختلاف دامن می زدند.
پرویز خرسند می گوید: "روزی برای برداشتن وسایل مورد نیاز به حسینیه آمدم. در گوشه ی سالن آقای ... را دیدم که با مرحوم مطهری گفتگو می کرد. از کنارشان که گذشتم اسم شریعتی را شنیدم و اینکه چه کسی باید برود و چه کسی باید بماند. کنجکاو شدم وایستادم. آقای ... به مرحوم مطهری می گفتند: "بین شما و دکتر شریعتی فقط یکی باید اینجا بماند و تصمیم قطعی است. مرحوم مطهری گفتند حالا چه کسی قرار است بماند؟ آقای ... پاسخ داد: چون جوان ها استقبال بیشتری از دکتر شریعتی دارند قرار است ایشان بماند. مرحوم مطهری خیلی ناراحت شد". من تصور کردم که این تصمیم هیئت مدیره است و خود دکتر هم قضیه را می داند. بلافاصله به آپارتمان برگشتم و داستان را برای شریعتی گفتم. متوجه شدم او کاملا بی خبر است. وقتی حرفهایم را شنید با عصبانیت گفت:"این احمقانه ترین کاری بود که می توانستند انجام دهند.این ها نمی فهمند که نه حضور مطهری عرصه را بر من تنگ می کند و نه حضور من مانع کار اوست. او استاد فلسفه وحکمت است و من جامعه شناسی درس می دهم و این هر دو برای جامعه ی جوان ها مفید است"(8)
با روشن شدن افکار شریعتی و تز اسلام منهای روحانیت و انتقاد به مجلسی و خواجه نصیر ,مطهری که زمانی دائما از شریعتی و افکارش و زبانش تعریف می کرد کم کم شروع به موضع گيري در مقابل شریعتی نمود. البته باید گفت که خود مرحوم مطهری به انتقاد از روحانیون اعتقاد داشت اما می گفت این ما هستیم که باید خودمان را نقد کنیم و دخالت کردن غیر روحانیون در مباحث دینی را بر نمی تابید. به همین دلیل مرحوم مطهری جلسه ای را تشکیل داد تا برای سخنرانان ضوابط و معیار هایی در نظر گرفته شود. شاید بیشتر این ضوابط به خاطر این بود که شریعتی از حسینیه کنارگذاشته شود.(9) در این تبصره ها عدم تجاهر به فسق و پایبندی به تقوا و پرهیز از گناهان کبیره گنجانده شده بود. به قول محمد همایون صاحب حسینیه: "پس لطف کنید یک تبصره هم بگذارید که سخنران کچل هم نباید باشد! (اشاره به اینکه همه ی این ضوابط به خاطر حذف شریعتی است) اما چگونه می شد شریعتی را حذف کرد؟ شریعتی ای که شهرت حسینیه مدیون او بود. ناصر میناچی می گوید: "حسینیه ای که در طول چندین سال فعالیتش فقط توانسته بود ۲ جلد کتاب محمد خاتم پیامبران بیرون دهد و جلد دوم با عدم استقبال مردم مواجه شده بود و اگر جلد اول به چاپهای بعدی رسید به خاطر دو مقاله شریعتی بود, چگونه با حذف شریعتی حسینیه می تواند به کار خود و رسیدن به سطح عالی ادامه دهد؟"(10)
با مخالفت همایون و میناچی با طرح حذف دکتر , مرحوم مطهری استعفای خود را تقدیم حسینیه کردند. شریعتی هم که ۷ ماه از ارشاد کنار کشیده بود بار دیگر بازگشت.
و اما واکنش شریعتی به این ماجراها چه بود؟ محمد مهدی جعفری در کتاب"بار دیگر شریعتی" می نویسد:" یکبار شریعتی را دیدم و به او گفتم امشب فلان مجلس دعوت داریم. شما هم بیایید. در ضمن آقای مطهری هم هستند. شریعتی گفت: اتفاقا چه بهتر. خوشحال می شوم که بیایم. طوری می گویید که من اگر مطهری بیاید ناراحت می شوم. اگر اختلافی هم هست میان من و ایشان اختلاف جزئی است. وگرنه ما همه مان در یک صف واحد می جنگیم.
پرویز خرسند می گوید: "نشنیدم شریعتی یکبار کلمه ای علیه مطهری بگوید(11)
جعفری می گوید:"خدایی اش من هرگز از دکتر شریعتی بدگویی نسبت به شهید مطهری نشنیدم.(12)
جعفری همچنین نقل می کند روزی در منزل دکتر نکوفر بودیم. مرحوم مطهری را دیدم. مرا خواست. گفت: دیدی رفیقت چه تیشه ای به ریشه ی اسلام می زند؟ گفتم چه کسی؟ گفت شریعتی. گفتم برای چه؟ گفت: این مقالاتی که در کیهان می نویسد تیشه به ریشه دین می زند. گفتم مگر جریان را نمی دانید؟ دکتر رفته اصفهان یک سخنرانی کرده. سخنرانی از نوار پیاده می شود و بوسیله ی دانشجویان چاپ می گردد. در صحافی بوسیله ی ساواک توقیف می شود ساواک این ها را می دهد به کیهان. مطهری گفت : نه اینطور نیست. گفتم خود شریعتی این را به من گفت. مرحوم مطهری گفت:دروغ می گوید. پدرش هم دروغ می گوید!(13)
 
پاره اي از سخنان پراکنده آيت الله مطهري در مورد دکتر شريعتي
"صرف نظر از افکار نادرست و غرور و اشتباهاتش ضربه ی جبران ناپذیری به هماهنگی روحانیت و طبقات تحصیل کرده زده و آنها را سخت نسبت به روحانیون بد گمان کرده است".(استاد شهید به روایت اسناد - ص ۲۱۷)
"اوضاع آبستن حادثه ی قرن ۱۳ هجری است (اشاره به فرقه سازی بابیه). در نوشته های مرحوم (شریعتی) بذر این انشعاب شوم وجود دارد"( سیری در زندگانی استاد ص ۱۲۷)
"این جزوه (اشاره به اسلام شناسی ارشاد) مانند غالب نوشته های نویسنده از نظر ادبی و هنری اعلی است, از نظر علمی متوسط است, از نظر فلسفی کمتر از متوسط و از نظر دینی و اسلامی صفر است!"(استاد مطهری و روشنفکران ص ۳۴)
"به نظر من این جزوه (اسلام شناسی ارشاد) چیزی که نیست اسلام شناسی است. حداکثر بگوییم اسلام سرایی یا اسلام شاعری است. نویسنده جزوه نظر به غرور بی حد و نهایتش همان طور که خاصیت هر مغروری است ,عقده ندانستن علوم اسلامی از فلسفه و کلام و فقه و عرفان و غیره دارد".(مطهری و روشنفکران ص ۴۲)
"این جزوه (حسین وارث آدم) نوعی روضه ی مارکسیستی است که تازگی دارد."(یادداشت های مطهری ص ۲۱۸)
"من دو سفر با شریعتی به حج رفتم هرگز یکبار ندیدم سر او به مهر برسد"(اشاره به اینکه شریعتی نماز نمی خوانده) (طرحی از یک زندگی ج ۲ نقل از علی ابادی. یکی از ۳ نفر اعضای موسسین ارشاد)
اینکه چرا مطهری با آن همه سابقه و مبارزه و کار فرهنگی دست به چنین اظهار نظرهایی زد دقیقا معلوم نیست اما می شود با نگاهی به سیر زندگی مرحوم به نکاتی دست یافت. حامد الگار نويسنده و مترجم مسلمان آمریکایی می گوید: "پیش از به صحنه آمدن شریعتی مرحوم مطهری مشهور ترین و محبوب ترین سخنران دانشجویان دانشگاه بود اما با آمدن شریعتی مستمعان او به سرعت رو به کاهش نهادند چرا که شریعتی هر روز افراد بیشتری را به سوی خود جذب می کرد. نتیجه اینکه به هر حال بشر بشر است این موضوع منجر به رنجش آیت الله مطهری شد"(14)
شاید مطهری که خود جزو موسسین حسینیه ارشاد بود و در آنجا سالها درس داده بود و در میان قشر دانشجو و روشنفکر مقام بالایی داشت نمی توانست ببیند که از حسینیه کنار رفته و به جایش کسی آمده که پای هر درسش ۵۰۰۰ نفر جوان می نشستند و او مجبور بود در مسجد الجواد حرفهایش را برای ۲۰..۳۰ نفر بزند که تازه اکثر آنها پیرمرد بودند.
 
پس از شهادت
...

آیت الله کاشانیشناسه محصول: 1015885
موجود

آیت الله کاشانی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

آیت الله کاشانی

نام فایل : آیت الله کاشانی

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 31

حجم : 237 کیلوبایت


آيت‌الله سيد ابوالقاسم کاشاني
(۱۲۶۴-۱۳۴۰ هجري شمسي)
مجتهد

شيعه
و سياست‌مرد
ايران
.
تحصيلات مقدماتي را نزد پدرش سيد مصطفي کاشاني که از علماي برجسته
نجف
بود فراگرفت. سپس مدتي شاگرد
آخوند ملا محمدکاظم خراساني
بود.
در جريان
جنگ جهاني اول
همراه پدرش در مبارزه با پيشروي نيروهاي
بريتانيا
در
ميانرودان
(بين‌النهرين) شرکت کرد.
با
قرارداد ۱۹۱۹
نيز مخالفت کرد و ناچار شد از نجف به ايران باز گردد و پس از آن بيست سال به تدريس پرداخت.
با سقوط
رضاشاه
...

ابومسلم خراسانيشناسه محصول: 1015883
موجود

ابومسلم خراساني

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

ابومسلم خراساني

نام فایل : ابومسلم خراساني

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 15

حجم : 58 کیلوبایت


نگاهي بر زندگينامه «ابو مسلم خراساني»
چنانكه در تاريخ نهضت هاي ملي ايرانيان ديده ايم ملت ايران براي رهايي از قيد اسارت تازيان از راههاي مختلف استفاده كرد كه يكي از آنها طريق جنگ و عصيان و ديگري ادبيات و ديگر دين بود. ابو مسلم از جمله كساني است كه در عين توجه به مليت، درحاليكه قيام او براي تحكيم مباني مليت و استقلال ايران مفيد و موثر بود از طريق مذهب استفاده بردو با تقويت يكي از مذاهب اسلامي يعني تشيع بر ضد خلفاي اموي كه از مخالفين جدي شيعه بوده اند، قيام كرد و آنان را از ميان برد تا سرانجام مخالفين جدي ايران و ايرانيان و طرفداران سيادت نژادي عرب يعني بني اميه را برانداخت و حكومت را بدست ايرانيان داد.
نام و نسب او را در مآخذ مختلف به وجوه گوناگون آورده اند چنانكه بعضي او را ابو مسلم عبدالرحمان بن مسلم و برخي ابو مسلم عبدالرحمن بن عثمان بن سيار و بعضي ديگر ابو اسحاق ابراهيم بن عثمان بن بشار بن شيدوش پسر گودرز دانسته اند و در كتاب محاسن اصفهان( تاليف مفضل بن سعد ما فروخي اصفهاني) وي از نوادگان رهام پسر گودرز از پهلوانان بزرگ شاهنامه شمرده شده است.
در مورد محل تولد ابومسلم نيز اختلاف است، چنانكه گروهي وي را از اهل «فريدن» اصفهان دانسته اند و دسته اي وي را از ناحيه «فاتق» اصفهان مي دانند كه بعدها به خراسان رفته است و عده اي وي را اهل روستاي «سنجرد» يا« ماخوان» مرو دانسته اند. ضمناً بايد دانست كه درايراني بودن ابو مسلم ترديدي نيست زيرا پدر او اصلاً ونداد هرمز ( بنداد هرمز) نام داشت و پس از آنكه قبول اسلام كرد به عثمان و يا مسلم موسوم گرديد.
ابو مسلم در كودكي نزد عيسي بن معقل در اصفهان زندگي مي كرد، دراين زمان چند تن از مبلغين ابراهيم بن محمد، امام بني عباس ، نزد عيسي رفتند و چون استعداد و هوش ابو مسلم را مشاهده كردند او را پيش ابراهيم امام در مكه بردند و ابو مسلم در نزد امام به خدمت پرداخت تا سر انجام در سال 128 هجري هنگامي كه جواني نوزده ساله بود از جانب ابراهيم امام مامور خراسان گشت تا در آنجا كه در آن زمان از مراكز مهم تشيع بود به تبليغ شيعه عباس بپردازد. از جمله سفارشهاي ابراهيم به ابو مسلم آن بود كه: « اگر بتواني در خراسان هيچكس را كه به عربي تكلم كند باقي مگذار.» و ازاين فرمان به خوبي معلوم مي شود كه بني عباس پيشرفت خود را تنها در جانبداري از ايرانيان مي دانسته اند و ابو مسلم نيز در عين تظاهر به تشيع خالي از تعصب ملي نبود.
در اين مدت دعوت شيعه بني عباس مخفيانه انجام مي شد اما در سال 129 هجري هنگاميكه ابو مسلم همراه با هفتاد تن از روساي شيعه عازم مكه بود در كومش ( نام قديم ناحيه سمنا و دامغان) نامه اي از ابراهيم دريافت كرد كه فرمان ان نامه چنين بود:« از هر كجا كه نامه را يافتي بازگرد و به دعوت آشكار شيعه آل عباس بپرداز.»از اين رو ابومسلم به يكي از روستاهاي مرو به نام فنين بازگشت و روساي آل عباس را نيز به مرو رود و طالقان و خوارزم و تخارستان و اطراف بلخ فرستاد تا دعوت خود را آشكار سازند.
دراين زمان ابو مسلم نامه اي به نصر بن سيار عامل بني اميه در خراسان نوشت و او را به كتاب خدا و سنت پيامبر دعوت كرد اما نصر هجده ماه پس از قيام ابو مسلم سپاهي به سرداري يكي از اطرافيان خود به نام «يزيد» براي جنگ با ابو مسلم فرستاد و اين سردار در جنگ با سپاه ابو مسلم اسير شد و سپاهيان نصر گريختند.
ابومسلم خلاف معمول نسبت به اين اسير نيكي كرد و در مداواي جراحات وي كوشيد. هنگامي كه يزيد از نزد ابو مسلم مي رفت، سردار خراسان گفت: بازگشت اين مرد باعث خواهد شد كه مردان پرهيزكار نزد ما آيند، زيرا دشمنان ما، ما را بت پرست و خون ريز و معترض به مال و جان مردم معرفي كرده اند و بيان مشاهدات اين مرد ما را از اين تهمتها بر كنار خواهد داشت. و به اين ترتيب نخستين جنگ ابو مسلم با عمال بني اميه علاوه بر فتح ظاهري منجر به پيروزي بزرگي از لحاظ معنوي براي وي گشت.
موضوع مهمي كه در آن هنگام در خراسان جلب نظر مي كرد اختلافات شديد ميان قبايل عرب بخصوص مخالفت‌هاي سخت ميان نصر بن سيار و سردسته فرقه يماينين معروف به «كرماني» بود.
ابو مسلم چون دشمني و سرگرمي شديد اين دو فرقه را ديد به فكر افتاد كه از طرفي بر شدت دشمني اين دو دسته نسبت به يكديگر بيفزايد و از طرفي از يك دسته بر ضد دسته ديگر استفاده كند و چون يكي را از ميان برد ديگري را نيز از پاي در آورد. به همين منظور شروع به نوشتن نامه هايي به هر دو طرف كرد. مثلاً نامه اي به كرماني نوشت و در ان از نصر بن سيار به نيكي ياد مي كرد و به پيك خود دستور مي داد كه از راه سكونت قبايل طرفدار نصر بگذرد و طوري رفتار كند كه آنها او را دستگير كنند و نامه را بخوانند و همين كار را نسبت به طرف ديگر انجام مي داد. نتيجه اين كار اين شد كه هر دو طرف دوستدار وي گرديدند.
از طرف ديگر ابو مسلم در حاليكه مردمان شهرهاي مختلف خراسان مانند نسا و ابيورد و مرو رود را با خود همراه كرده بود تصميم گرفت كه در جنگ نصربن سيار و كرماني شركت نمايد و از يكي براي ضعيف ساختن ديگري استفاده كند.
كرماني در اين جنگ به حيله نصر از بين رفت و ابو مسلم بر آن شد تا با پسر كرماني يعني علي براي خونخواهي پدرش هم دست شود تا بيش از پيش باعث ضعيف ساختن حاكم دولت اموي در خراسان گردد.
مبارزه شديد حاكم اموي خراسان با ابو مسلم از همين هنگام آغاز شد و نصر بن سيار براي مبارزه با سردار جوان ايراني از دستگاه خلافت در دمشق تقاضاي كمك كرد اما مروان خليفه اموي به علت گرفتاري انقلابات در شام نصر را از فرستادن نيروي كمكي مايوس كرد.
اين حوادث و مشكلات امويان. فرصت نيكي براي ابو مسلم در تحكيم مباني نيات خويش و تشديد اشكالات بني اميه در خراسان به وجود آورد و او را چنان مقتدر ساخت كه بسياري از مردم خراسان گروه گروه به بيعت او در مي آمدند. نصر چون از اين امر آگاهي يافت پيكي به نزد مخالفين خود مانند پسر كرماني و شيبان خارجي فرستاد . آنها را به اتحاد در مقابل دشمن مشترك يعني ابو مسلم فرا خواند.
اگر اين اتحاد صورت مي گرفت فتح ابو مسلم و غلبه ايرانيان غير ممكن بود اما سردار جوان ايراني به سرعت در صدد جبران اين حوادث بر آمد و علي بن كرماني و شيبان را با تحريك انان به خونخواهي كرماني از قبول پيشنهاد نصر بن سيار باز داشت. از اين هنگام تا آغاز سال 130 هجري ابو مسلم همواره مشغول ايجاد تفرقه بين قبايل عرب بود به طوريكه با اين سياست ابو مسلم قبايل عرب به دو دسته تقسيم شدند: گروهي طرفدار علي بن كرماني و دسته اي ديگر به نام مضريين جانب نصر بن سيار را گرفتند و كار اختلاف اين دو گروه به جايي كشيد كه هريك به فكر استمداد از ابو مسلم بر ضد طرف ديگر افتادند و به اين منظور منتخبيني نزد ابو مسلم فرستادند. ابو مسلم پيش از دادن پاسخ صريح به منتخبين. با سران سپاه خود صحبت كرد و به آنان تعليم داد كه هنگامي كه من بعنوان مشورت از شما سوال كردم همگي جانب علي بن كرماني را بگيريد زير اگر به به نصر ياري كنيم حكومت اموي را تقويت كرده ايم. پس از اين امر ابو مسلم علي بن كرماني را به جنگ با نصر تحريك كرد و هنگامي كه علي و نصر در مرو سرگرم مبارزه بودند او با سپاهيان خويش به شهر هجوم آورد و بر انجا چيره شد و به طرفين جنگ فرمان داد تا به لشگرگاههاي خود باز گردند و علاوه بر اين پيكي به نزد نصر فرستاد تا او را به اطاعت از خويش فرا خواند و نصر چون چاره اي نديد شبانه با زن و فرزند و يكي از نزديكان به حيله از دست ابو مسلم گريخت.
پس از فرار نصر ابومسلم عده اي را مامور تعقيب او كرد و سپس به تحكيم وضع خود در مرو و از بين بردن سران قبايل عرب همچون شيبان خارجي و علي بن كرماني پرداخت.
«قحطبه» يكي از سران بزرگ شيعه بني عباس به همراه خالد بن برمك از خاندان برامكه از كساني بودند كه از طرف ابوسلم مامور تعقيب نصر شدند. آنها در طوس و حوالي نيشابور به پيشرفتهاي شگرفي نايل شدند و تميم پسر نصر را به قتل رساندند و نصر چون از اوضاع اطلاع يافت از نيشابور به كومش و از آنجا به گرگان گريخت. قحطبه نيز در تعقيب وي به گرگان رفت و در جنگ خونيني كه در همان سال روي داد باز هم غلبه با خراسانيان بود و گرگان نيز بر قلمرو حكومت ابو مسلم افزوده شد.
نصر بن سيار در حال گريز به نواحي مركزي ايران و با انجام جنگهايي به كمك «ابن هبيره» عامل معروف بني اميه بر ضد خراسانيان كه منجر به شكست او شد نهايتاً به ساوه رفت و در آنجا درگذشت.
هنگاميكه خبر فتوحات سريع ابومسلم به ابن هبيره رسيد سپاه بزرگي را كه در كرمان به فرماندهي ابن ضياره داشت مامور جنگ با ابو مسلم كرد و در اين نبرد كه در نزديكي اصفهان روي داد در مدت كوتاهي سپاه بزرگ ابن هبيره از بيست هزار تن از سپاهيان ابو مسلم شكست خورد و غنائم زيادي نصيب همراهان ابو مسلم گرديد.پس از اين فتح به سرعت زور و حلوان و مداين و جلولاء و انبار و خانقين و بسياري از نواحي ديگر به دست سپاهيان خراسان افتاد. سپاه ابومسلم پس از گذشتن از فرات و شركت در جنگ شديدي كه منجر به كشته شدن قحطبه شد توانست كوفه را نيز فتح كند.
در همين اوقات در كوفه ابوالعباس سفاح به جانشيني امام انتخاب شد و به اين طريق حكومتي كه قسمت اعظم اولياي امور آن ايراني و يا از معاشرين ايرانيان بودند به وجود آمد و حكومت متعصب و عربي اموي بر لبه پرتگاه فنا رسيد.
هنگامي كه مروان بن محمد خليفه اموي از كيفيت كار بني عباس و پيشرفت خراسانيان اطلاع يافت خود با سپاهي عظيم به جنگ آنان شتافت و سفاح نيز سپاه بزرگي از خراسانيان به مقابله مروان فرستاد.دو لشكر در «زاب» به هم رسيدند كه نهايتاً با پيروزي خراسانيان پايان يافت و مروان در حاليكه به مصر گريخته بود توسط سپاهيان خراسان كه او را رها نكرده بودند كشته شد. پس از كشته شدن مروان و قتل عام بني اميه دولت عباسيان به قدرت رسيد كه از همان ابتداي كار در عين همكاري با ايرانيان در فكر بر انداختن سران ايراني همچون ابومسلم و ابو سلمه بود.آنان ابتدا ابو سلمه را با دسيسه در نزديكي كوفه كشتند و سپس براي از بين بردن ابو مسلم به تكاپو افتادند.
پس از قتل ابو سلمه، سفاح برادر خود ابو جعفر منصور را نزد ابو مسلم به خراسان فرستاد و هنگامي كه منصور قدرت و عظمت ابو مسلم را مشاهده كرد هنگام بازگشت برادر خود سفاح را به قتل ابو مسلم ترغيب كرد.
- اولين خيانت خليفه: سفاح براي عملي كردن نقشه قتل ابومسلم. يكي از رجال عرب نژاد به نام سباع بن نعمان الازدي را به خراسان فرستاد. در همان هنگام مردي به نام زياد بن صالح در ماوراء النهر بر ابومسلم طغيان كرده بود. ابو مسلم به سرعت براي فرونشاندن اين شورش به همراه سباع بن نعمان به شهر «آمل» عزيمت كرد و در آنجا دريافت كه علت قيام زياد بن صالح تحريكات سباع بن نعمان بوده است. پس چون از قصد خائنانه سفاح خليفه عباسي آگاهي يافت دستور داد فرستاده او را در آمل به قتل برسانند. ابومسلم پس از آن تا سال 136 هجري هيچگاه از خراسان بيرون نرفت و همواره ترجيح مي داد تا از مركز حكومت عباسيان دور باشد. اما سفاح كه نتوانسته بود به وسيله «سباع بن نعمان» دشمن قدرتمند خود را از پاي در آورد به فكر افتاد تا ابومسلم را به پايتخت بكشاند از اين روي به وسيله وزير خود « ابوالجهم بن عطيه» ابو مسلم را بر آن داشت تا براي ملاقات خليفه و انجام حج به سمت پايتخت حركت كند. هنگام عزيمت ابومسلم، سفاح به او فرمان داده بود كه بيش از پانصد تن از سپاهيان را با خود نياورد اما ابو مسلم به بهانه عدم اطمينان به مردم از قبول اين فرمان عذر خواست و سرانجام با هشت هزار تن سپاهي به سمت پايتخت حركت كرد.
....
- هنگاميكه ابو مسلم به پايتخت رسيد، منصور كه دشمني سختي با ابومسلم داشت، خليفه را براي قتل ابو مسلم تحريم كرد و از وي خواست زمانيكه ابومسلم براي گفتگو به خدمت خليفه رسيد چند تن را مامور كند تا او را از پشت مورد حمله قرار دهند و از پاي در آوردند. سفاح ابتدا اين راي را پذيرفت و منصور را مامور انجام اين كار كرد اما بعد پشيمان شد و برادر را از اين كار بازداشت. منصور اگر چه موفق به عملي ساختن نقشه شوم خود نشد اما بعدها در دوره خلافت خويش آنرا با قساوت و نامردي عجيبي به انجام رساند.
...

اتحاد ملي انسجام سياسيشناسه محصول: 1015881
موجود

اتحاد ملي انسجام سياسي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

اتحاد ملي انسجام سياسي

نام فایل : اتحاد ملي انسجام سياسي

فرمت : .DOC

تعداد صفحه/اسلاید : 14

حجم : 221 کیلوبایت


سال "اتحاد ملی" و "انسجام اسلامی"
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران، سال 1386 را سال "اتحاد ملی" و "انسجام اسلامی" نام نهادند.
نامگذارى سال ۸۶ تحت عنوان اتحاد ملى و انسجام اسلامى از سوى مقام معظم رهبرى بى ترديد از نگاه استراتژيك ايشان به معضلات و چالش هاى فراروى ايران و جهان اسلام حكايت دارد. در شرايطى كه جمهورى اسلامى ايران به عنوان عضوى از پيكره عظيم جهان اسلام در برابرجريان متلاطم جهان غرب قراردارد و در حالى كه بيدارى و خيزش جهان اسلام قدرت هاى بزرگ را به تكاپو براى به انقياد در آوردن هرچه بيشتر كشورهاى اسلامى نموده است آسيب شناسى جبهه داخلى و رفع نقاط افتراقى جهان اسلام ازاهميت مضاعفى برخوردار مى شود.
در واقع توجه به دو اصل اساسى اتحاد ملى و انسجام اسلامى كه در واقع مى تواند در يكديگر ادغام گرديده و به عنوان اصلى واحد مورد بحث و بررسى قرار گيرد چنان اهميت مى يابد كه مقام معظم رهبرى در پيام نوروزى خود ضمن تشريح برنامه هاى دشمنان براى ضربه زدن به حركت امت اسلامى در دو جبهه داخلى و خارجى تصريح كردند كه «ايجاد تفرقه و تضعيف وحدت ملى ايرانيان » و«به وجود آوردن مشكلات اقتصادى براى متوقف كردن پيشرفت كشور» دو روش عمده دشمنان براى مقابله با ملت ايران و نظام جمهورى اسلامى مى باشد. ايشان همچنين با يادآورى جنگ روانى و تلاشهاى موذيانه دشمنان براى ايجاد اختلاف و تفرقه در ميان ملت ايران و در جهان اسلام افزودند: دشمنان به بهانه هايى همچون قوميت، مذهب و گرايشهاى صنفى درصدد هستند وحدت كلمه ملت ايران را از بين ببرند و در جهان اسلام نيز اختلافات مذهبى را دامن بزنند و با براه انداختن جنگ شيعه و سنى ميان ملت ايران و جوامع اسلامى فاصله ايجاد كنند . با اين تفاسير در حقيقت مى توان گفت كه اين نام گذارى بر اساس نياز امروز كشور و جهان اسلام به كليد هاى اساسى براى ادامه بيدارى و خيزش اسلامى مى باشد.
در اين خصوص براى درك كارويژه هاى مناسب اين شعار بايد آن را در دو حوزه داخلى و خارجى (جهان اسلام)مورد بحث و بررسى قرارداد.
الف- حوزه داخلى:
تاكيد براتحاد ملى از سوى مقام معظم رهبرى بى گمان از درك عميق ايشان نسبت به تلاش دشمنان براى بهره گيرى از منفذهاى خودساخته برخى از گروههاى سياسى و وارد آوردن ضربه به وحدت ملى به عنوان يگانه راهكار فائق آمدن بر مشكلات مى باشد.
عدم وجود تساهل و مدارا در جامعه، نبود فرهنگ رقابت و قواعد بازى، دولت سالارى و عدم مشاركت مسوولانه در امور كشور، نبود اعتماد و ارتباط مناسب اجتماعى بين افراد و فردگرايى منفى به معنى دنبال كردن منافع شخصى بدون توجه به منافع جامعه آسيب هايى هستند كه مى توانند جامعه را تهديد كنند. از ديگر سو وجود جامعه متنوع با حضور قوميت هاى مختلف با گرايش مذهبى همواره مورد تحريك دشمنان براى ايجاد اختلاف در ميان اين اقوام بوده است. در اين ميان بايد تاكيد كرد كه درجامعه فرهنگى متنوع ايرانى - اسلامى خرده فرهنگى هاى موجود هويت خويش را تعريف كرده و در عين حال با اين فرهنگ بزرگ نيز همزيستى مسالمت آميز داشته اند. ترك، كرد، لر، بلوچ، عرب، لك، گيلك، تركمن و. . . همه ايرانى اند و مسلمان و هويت برتر خود را در ايران اسلامى جستجو مى كنند. بى گمان توازن ميان خرده فرهنگ ها و فرهنگ ملى - محصول بزرگى به نام اتحاد ملى و انسجام اسلامى را به همراه داشته است.
ايران اسلامى امروز بيش از هميشه به همدلى، وحدت، دوستى، رفاقت، اتحاد آحاد مردمش نيازمند است، در شرايطى كه از يكسو دشمنان خارجى براى خدشه دار كردن عزت و غرور ملت مسلمان ايران زمين از هيچ تلاشى رويگردان نيستند و از طرفى ايرانيان در آستانه ورود به شرايطى تازه و افتخارآفرين از دستاوردهاى علمى و ملى خويش به سر مى برند، اين تهديدها معناى تازه اى به خود گرفته است. ايران اسلامى متعلق به همه ايرانيان است از هر قوم و هر نژاد و هر زبان و در سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى توجه و دقت بيشتر در حفظ حرمت اقوام مختلف اصيل ايرانى و جلوگيرى از فتنه انگيزى و ايجاد اختلاف بين اقوام از ضروريات نظام اسلامى و ايران متمدن مى باشد.
در همين زمينه پيشنهاد مى شود كه براى ارتقاى وحدت و انسجام ملى به موارد زير توجه شود:
- كوشش در جهت نهادينه ساختن ارزشهاى عام و مشترك ميان اقشار وخرده فرهنگهاى مختلف
- تمركززدايى وكاستن از حجم دولت و واگذارى امور به مردم براى فراهم شدن زمينه مشاركت آنها درنهادهاى برنامه ريزى وتصميم گيرى و كنترل و نظارت
- تلاش در جهت گسترش عدالت اجتماعى وكاهش فاصله طبقاتى
- واگذارى جدى و كارشناسانه بسيارى ازفعاليتها به بخش خصوصى - تشويق روحيه نقادانه و نقد پذيرى درميان تمام افراد جامعه.
ب- حوزه جهان اسلام:
تاريخ انقلاب اسلامى نتايج اتحاد را در صحنه هاى مختلف نشان داده و اين امر در مواضع ما در خارج از كشور بسيار تاثير گذاشته است، لذا هميشه در نوك حمله دشمنان ما همين بحث وحدت قرار داشته و سعى كرده اند كه آن را به تفرقه و جدايى در داخل تبديل كنند. با توجه به توطئه استكبار جهانى براى ايجاد تفرقه نژادى- مذهبى و ملى بين كشورهاى اسلامى «انسجام اسلامى» يك شعار كليدى است و ما امروز در منطقه خاورميانه به آن نياز داريم. يكى از مواردى كه مورد اهتمام وعنايت امام راحل بود وحدت شيعه و سنى مى باشد لذا نبايد بگذاريم كه در جهان اسلام اختلاف ميان شيعه و سنى به مرحله اى برسد كه ابزارى براى نفوذ دشمنان شود.
بايد به اين نكته واقف گرديم كه دشمنان زمانى توانستند دولت بزرگ اسلامى را گسسته كنند كه دنياى اسلام به جاى توجه به وجه اشتراك به سمت نقاط اختلاف پيش رفت. احترام به مشتركات يكديگر از جمله ديگر عوامل در تحقق انسجام اسلامى و وحدت ملى خواهد بود. در همين زمينه بنظر مى رسد كه براى كاهش آسيب پذيرى انسجام اسلامى بايد به موارد زير توجه داشت:
- انتقال منازعات و اختلافات از ظاهر به باطن و از منسك به لايه هاى عقيدتى و بينشى و گفت گوى عالمان با هم.
- تاكيد بر مشتركات هر دو مذهب.
- توجه به ضرورت زمانى و مكانى وحدت بين فرق اسلامى. در مجموع بايد گفت كه با كاربردى ساختن شعار«اتحاد ملى و انسجام اسلامى» است كه بيش از پيش شاهد بيدارى و خيزش جهان اسلام خواهيم بود
مفاهیم و آموزه های قرآنی همواره تاکیداستواری بر اتحاد میان مسلمانان، دستور به وحدت و در برخورد با اختلاف در جامعه تا حدّ تهدید پیش می رود
.
خداوند در آیه ۴۶ سوره سبا می فرماید: "قُلْ اِنَّما اَعِظُکُمْ بِواحِدَهٍٔ اَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنی وَ فُرادی.، به آنان بگو: من تنها شما را به یک حقیقت پند می دهم: همه شما دو تا دوتا (جمعی) و یک یک (فردی) برای خدا قیام کنید
."
مصداق این آیه اتحاد ملت ایران است که در طول تاریخ و ملت بزرگ ایران در طی
...

logo-samandehi