تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پروژه تعاوني كشاورزيشناسه محصول: 1016042
موجود

پروژه تعاوني كشاورزي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پروژه تعاوني كشاورزي

نام فایل : پروژه تعاوني كشاورزي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 67

حجم : 222 کیلوبایت


مقدمه :
از جمله اهداف تعاوني ها تامين نياز اعضاء ايجاد ارزش افزوده و تحصيل در آمد متناسب مي باشد . نوعي از شركت هاي تجاري كه نه سرمايه و نه ضمانت شركاء در آن تاثير كلي دارد بلكه شركاء و كثريت آنها موثر است شركت تعاوني هستند .
در قبال احتياجات روز افزون افراد ضعيف مخصوصاً كشاورزان و كارگران ، جزء با كمك يكديگر نمي توانند مشكلات بزرگي را حل كنند يك فرد توانا شايد بدون كمك ديگران بتواند حوائج را بر آورد ولي بيشتر افرادي كه از جنبه مالي ضعيف اند كمك نكنند هرگز نمي توانند زندگي خوبي داشته باشد . يك نيروي ضعيف در جامعه ناچيز است و در مقابل احتياجي كه در اثر توسعه دائره تمدن هر ساعت اضافه مي شود نمي تواند وسائل راحتي خود را فراهم نمايد . پي اين نيروها هر قدر ضعيف باشند . اگر متمركز شوند قدرت بزرگي تشكيل مي دهند كه در سايه آن شركائي كه از آن بهره مند مي شوند به هر هدف اقتصادي كه مايل باشند خواهند رسيد .
تعريف شركت تعاوني :
الف ) شركت تعاوني شركتي است مركب از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضاء از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان

تشكيل مي شوند .
البته تعريف فوق از شركت تعاوني

تعريفي رسا و بي نقص نيست زيرا بزرگترين هدف شركت تعاوني حذف واسطه گري و دلالي و تامين خدمات شركاء از جمله مواد اوليه مستقيماً توسط شركت و با سرمايه گذاري و همكاري اعضاء مي باشند
شركت تعاوني كشاورزي و روستايي :
شركت تعاوني كشاورزي و روستايي

شركتي است كه با مشاركت كشاورزان باغداران ، دامداران ، دامپروران

پرورش دهندگان كرم ابريشم و زنبورداران و روستائيان شاغل در صنايع محلي روستايي و يا كاگران كشاورزي تشكيل مي شوند .
هدف شركتهاي تعاوني كشاورزي و روستايي :
خريد و تهيه مواد اوليه وسائل مورد احتياج مصرف شخصي و خانوادگي اعضاء همچنين تهيه وسائل و علوفه دامهاو خوراك طيور و وسائل ديگري از اين قبيل .
انجام عمليات جمع آوري ، نگهداري ، طبقه بندي و بسته بندي حمل و نقل و يا فروش محصول اعضاء .
انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه اي و يا زندگي اعضاء مانند تهيه ماشين آلات كشاورزي و استفاده شركت از آنها تهيه وسائل حمل و نقل براي استفاده اعضاء و تهيه مسكن ، تامين و توزيع آب مشروب و آب براي مصارف زراعي اعضاء ، با رعايت قانون ملي شدن منابع آب پيش بيني وسائل بهداشتي و آموزشي به منظور استفاده جمعي و مشترك تلقيح مصنوعي دامها و مبارزه با امراض و آفات نباتي و حيواني .
بهره برداري جمعي و مشترك از اراضي ملكي و يا استيجاري .
تامين اعتبارات و وامهاي مورد نياز اعضاء
ب ) شركت تعاوني روستايي با مشاركت زارعيني كه به موجب قوانين و مقررات اصلاحات ارضي صاحب زمين شده يا بشوند ، براي مقاصد مندرج در بند هاي ماده الف تشكيل مي شوند .
زارعين ديگري كه در حوزه عملي شركتهاي تعاوني روستايي به زراعت اشغال دارند و ميزان مالكيت و فعاليت زراعي آنان در حدود مالكيت و فعاليت زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي حوزه مربوط است نيز مي توانند به عضويت شركتهاي تعاوني روستايي آن حوزه در آيند .
ج )شركتهاي تعاوني و با روستايي كه از جمله مقاصد آنها رفع حوائج اعتباري اعضاء است . مي توانند با كسب اجازه از وزارت تعاون به نمايندگي تعاون كشاورزي حسابهاي سپرده براي اعضاء و غير اعضاء در حوزه فعاليت شركت باز مي كنند .
...

پروژه تعاوني كشاورزیشناسه محصول: 1016041
موجود

پروژه تعاوني كشاورزی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پروژه تعاوني كشاورزی

نام فایل : پروژه تعاوني كشاورزی

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 72

حجم : 236 کیلوبایت


مقدمه :
از جمله اهداف تعاوني ها تامين نياز اعضاء ايجاد ارزش افزوده و تحصيل در آمد متناسب مي باشد . نوعي از شركت هاي تجاري كه نه سرمايه و نه ضمانت شركاء در آن تاثير كلي دارد بلكه شركاء و كثريت آنها موثر است شركت تعاوني هستند .
در قبال احتياجات روز افزون افراد ضعيف مخصوصاً كشاورزان و كارگران ، جزء با كمك يكديگر نمي توانند مشكلات بزرگي را حل كنند يك فرد توانا شايد بدون كمك ديگران بتواند حوائج را بر آورد ولي بيشتر افرادي كه از جنبه مالي ضعيف اند كمك نكنند هرگز نمي توانند زندگي خوبي داشته باشد . يك نيروي ضعيف در جامعه ناچيز است و در مقابل احتياجي كه در اثر توسعه دائره تمدن هر ساعت اضافه مي شود نمي تواند وسائل راحتي خود را فراهم نمايد . پي اين نيروها هر قدر ضعيف باشند . اگر متمركز شوند قدرت بزرگي تشكيل مي دهند كه در سايه آن شركائي كه از آن بهره مند مي شوند به هر هدف اقتصادي كه مايل باشند خواهند رسيد .
تعريف شركت تعاوني :
الف ) شركت تعاوني شركتي است مركب از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضاء از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان

تشكيل مي شوند .
البته تعريف فوق از شركت تعاوني

تعريفي رسا و بي نقص نيست زيرا بزرگترين هدف شركت تعاوني حذف واسطه گري و دلالي و تامين خدمات شركاء از جمله مواد اوليه مستقيماً توسط شركت و با سرمايه گذاري و همكاري اعضاء مي باشند
شركت تعاوني كشاورزي و روستايي :
شركت تعاوني كشاورزي و روستايي

شركتي است كه با مشاركت كشاورزان باغداران ، دامداران ، دامپروران

پرورش دهندگان كرم ابريشم و زنبورداران و روستائيان شاغل در صنايع محلي روستايي و يا كاگران كشاورزي تشكيل مي شوند .
هدف شركتهاي تعاوني كشاورزي و روستايي :
خريد و تهيه مواد اوليه وسائل مورد احتياج مصرف شخصي و خانوادگي اعضاء همچنين تهيه وسائل و علوفه دامهاو خوراك طيور و وسائل ديگري از اين قبيل .
انجام عمليات جمع آوري ، نگهداري ، طبقه بندي و بسته بندي حمل و نقل و يا فروش محصول اعضاء .
انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه اي و يا زندگي اعضاء مانند تهيه ماشين آلات كشاورزي و استفاده شركت از آنها تهيه وسائل حمل و نقل براي استفاده اعضاء و تهيه مسكن ، تامين و توزيع آب مشروب و آب براي مصارف زراعي اعضاء ، با رعايت قانون ملي شدن منابع آب پيش بيني وسائل بهداشتي و آموزشي به منظور استفاده جمعي و مشترك تلقيح مصنوعي دامها و مبارزه با امراض و آفات نباتي و حيواني .
بهره برداري جمعي و مشترك از اراضي ملكي و يا استيجاري .
تامين اعتبارات و وامهاي مورد نياز اعضاء
ب ) شركت تعاوني روستايي با مشاركت زارعيني كه به موجب قوانين و مقررات اصلاحات ارضي صاحب زمين شده يا بشوند ، براي مقاصد مندرج در بند هاي ماده الف تشكيل مي شوند .
زارعين ديگري كه در حوزه عملي شركتهاي تعاوني روستايي به زراعت اشغال دارند و ميزان مالكيت و فعاليت زراعي آنان در حدود مالكيت و فعاليت زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي حوزه مربوط است نيز مي توانند به عضويت شركتهاي تعاوني روستايي آن حوزه در آيند .
ج )شركتهاي تعاوني و با روستايي كه از جمله مقاصد آنها رفع حوائج اعتباري اعضاء است . مي توانند با كسب اجازه از وزارت تعاون به نمايندگي تعاون كشاورزي حسابهاي سپرده براي اعضاء و غير اعضاء در حوزه فعاليت شركت باز مي كنند .
...

پروژه حسابداري- رسول خسرويشناسه محصول: 1016040
موجود

پروژه حسابداري- رسول خسروي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پروژه حسابداري- رسول خسروي

نام فایل : پروژه حسابداري- رسول خسروي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 44

حجم : 419 کیلوبایت


فصل اول
بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز
تعريف حقوق و دستمزد:
حقوق و دستمزد اوليه در مفهوم خدمات عمومي به مضابي اولين حقوق و دسمزدي است كه با تخصيص مستخدم در يكي از جداول رشته هاي خدمات شغلي به او پرداخت مي گردد بايد توجه داشت كه مشمول حقوق و دستمزد اوليه فقط بر مبناي اخذ يكي از مدارك تحصيلي صورت نمي گيرد بلكه پرداخت آن به افراد استخدام در خدمات كشوري بر مبناي تخصيصي آنان در يكي از رشته هاي شغلي و دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي در ارتباط با شغل مورد تصدي نيز صورت مي گيرد.
به اين ترتيب، حقوق و دستمزد اوليه در چهارچوب قانون حقوق و دستمزد در برگيرنده مفهوم وسيعتري است. هدف از مطالعه و بررسي ميزان حقوق و كسب اطلاعات و حقايق اساسي درباره ميزان پرداختهاي هر يك از مشاغل است.
حقوق و مزاياي رسمي دولتي
مستخدمين دولت در قبال كار و وظايف محوله از حقوق و مزاياي قانوني معيني بهره مند مي گردند. براساس قانون استخدام كشوري، حقوق ثابت ماهانه مستخدمين رسمي مطابق جدولي به نام جدول حقوق صورت مي گيرد. مستخدمين رسمي دولت علاوه بر حقوق ثابت ماهانه وجوهي نيز تحت عنوان فوق العاده، هزينه يا پاداش دريافت مي كنند. كه اين مبالغ مكمل ثابت ماهانه آنها خواهد بود.
نگاهي آماري بر وضعيت مستخدمين دولت
دولت با فعاليت هاي بيش از پيش فراگير خود عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، عمراني، فرهنگي و

را تحت پوشش قرار داده است و در نتيجه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف خود ناچار است سازمان هاي اداري مختلفي را ايجاد كند.
ايجاد اين سازمان ها نيز مستلزم استخدام تعداد قابل ملاحظه اي كارمند است. به همين جهت بدنه اصلي دولت را كاركنان او تشكيل مي دهد. در حال حاضر تعداد كاركنان دولت اعم از رسمي، غيررسمي و كارگر از دو ميليون تجاوز مي كند.
حدود 4/1 كاركنان دولت در پايتخت و بقيه در ساير استفاده ها اشغال دارند بررسي مفهوم مستخدم دولت
پيش از آشنا شدن با حقوق و تكاليف مستخدمين دولت بايد در ابتدا دانست كه مستخدم دولت كيست؟
تعريف مستخدم دولت براساس بودجه:
يكي از معيارهاي ارائه شده ايت است كه مستخدم دولت كسي است كه از محل بودجه عمومي كشور حقوق دريافت مي كند. اين معيار عليرغم اين كه حقوق بخش عظيمي از مستخدمين دولت از بودجه عمومي كشور تامين مي شود. چندان دقيق نيست و با واقعيت انطباق ندارد. اين عدم انطباق را مي توان به وضوح در مورد شركت هاي دولتي شاهد بود همان گونه كه مي دانيم شركت هاي دولتي بودجه خود را از ناحيه فعاليت هاي تجارتي و صنعتي تامين مي كنند و مشمول قانون استخدام كشوري نيستند ولي با اين حال كاركنان اين شركت ها را نمي توان مشتخدم دولت ندانست.»
در تعريف استخدام دولت ماده يك قانون استخدام كشوري مقرر مي دارد.
استخدام دولت عبارت است از پذيرفتن شخص به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه ها يا شركت ها يا موسسات دولتي است.
لزوم هماهنگي سازمان ها در زمينه حقوق و دستمزد با شوراي مربوط:
به منظور استقرار نظام هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي مستخدمين دولت شوراي حقوق و دستمزد تشكيل مي شود. وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند همچنين موسساتي مثل شهرداري ها و انجمن هاي بهداري و محلي مكلفند قبل از هر نوع در ميزان حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستخدمين خود موافقت شوراي مذكور را كسب نمايند.
از لحاظ هماهنگي حقوق و دستمزد، جداول حقوق ماهانه، ضويب حقوق و فوق العاده ها شغل ارتقاي گروه، بازنشستگي و وظيفه كه بار مالي دارنده دستگاههاي غير مشمول قانون استخدام كشوري تبعيت مي كنند و چنانچه وضعيت مشاغل در اين دستگاهها و به ويژه مقتضيات بازار كار اقتضا كند كه مبلغ اضافي به شاغلان آن پرداخت شود. بايد با در نظر گرفتن سطح حقوق و مزايا در مشاغل مشابه فعاليت هاي صنعتي، بازرگاني و كشا.رزي در بخش خصوصي عمل شود. شوراي حقوق و دستمزد برا براي اين سياست ها نظارت دارد.
انواع مستخدمين دولت:
عليرغم قصد قانونگذار جنسي بر اعمال مقررات استخدامي واحد( قانون استخدام كشوري) بر كليه كاركنان دولت، سازمان هاي مختلف دولتي بنا به دلايلي( دلايل فني و سياسي كه پيش از اين ذكر شد) قراردادهاي استخدامي گوناگوني با كاركنان خود منعقد كردند و عملا قانون استخدام كشوري را از شموليت خارج ساختند، قانون مذكور در نظر دارد كه مستخدمين دولت اساسا در گروه( مستخدمين رسمي) و استثنائا د گروه( مستخدمين پيماني) قرار داشته باشند، ليكن در عمل بنا به ضرورت انواع ديگري از مستخدمين دولت به رسميت شناخته شدند: مستخدمين روزمزد- مستخدمين خريد خدمتي حكمي. ذيلا به بررسي هر يك از انواع مستخدمين دولت مي پردازيم.
الف- مستخدم رسمي:
مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروههاي جدول حقوق موضوع ماده 30 براي تصديق يكي از پست هاي سازماني وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين انون استخدام شده باشد.
...

پروژه عمران . انعقاد و لخته سازي آقاي حسنيشناسه محصول: 1016039
موجود

پروژه عمران . انعقاد و لخته سازي آقاي حسني

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پروژه عمران . انعقاد و لخته سازي آقاي حسني

نام فایل : پروژه عمران . انعقاد و لخته سازي آقاي حسني

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 35

حجم : 712 کیلوبایت


دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين
موضوع:
انعقاد و لخته سازي
استاد مربوطه:
جناب آقاي محبي
تهيه و تنظيم :
مهدي حسني
كارشناسي ناپيوسته عمران
شماره دانشجويي : 851041234
بهمن ماه 1387
تقدير و تشكر:
با تشكر از استاد گرانقدر
جناب آقاي محبي
كه مرا در انجام اين پژوهش

ياري
داده اند.
فصل اول
مقدمه :
آب هاي سطحي عموما محتواي انواع مختلفي از ناخالصي هاي كالوئيدي هستندكه باعث كدورت و تاحدودي رنگ مي شوند. براي حذف كلوئيدها بايد ذرات مجراي كلوئيد با هم مجتمع و از نظر اندازه بزرگ شوند. براي اين كار مي توان از مواد شيميايي استفاده كرد. اين مواد نيروهايي را كه موجب پايداري ذرات كلوئيدي مي شوند خنثي مي كنند. به فرآيند ناپايدار سازي ذرات كلوئيدي انعقاد شيميايي مي گويند. سپس به ذرات ناپايدار شده درحالي كه به آرامي به هم زده مي شود زمان داده مي شود تا لخته ها ايجاد شوندكه به اين عمل فلوكولاسيون مي گويند. سرانجام آب از حوضچه ته نشيني رد مي شود و در آنجا مواد جامد لخته شده به وسيله ته نشيني حذف مي شوند.
تعاريف :
انعقاد علمي است كه طي آن با خنثي سازي بار ذرات آنها را به حالت ناپايدار و فاقد بار كرده و مانع دفع ذرات شده در نتيجه ذرات دركنارهم مجتمع مي شوند.
- لخته شدن (
Flocculation

...

پروژه عمران 20شناسه محصول: 1016038
موجود

پروژه عمران 20

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پروژه عمران 20

نام فایل : پروژه عمران 20

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 37

حجم : 11917 کیلوبایت


مقدمه:
تعريف و ريشه لغوي

وارد کردن آب به داخل يک سازه زمين شناسي را بوسيله

متدها و تاسيسات مختلف ، تغذيه مصنوعي گويند ومعادل لاتين آن
Artificial Recharge
مي باشد
.
قنات چگونه بوجود آمد ؟
به دنبال رگه هاي حيات
شايد اولين گام مردمان زحمتکش قديمي ، فقط جستجو براي يافتن آب در زير زمين بود ، و وقتي مقني ها در اعماق چاه بدنبال رگه هاي آب حرکت کردند اولين قدم را در راه ابداع قنات برداشتند .
آنها آنقدر بدنبال رگه آب در چاه حفاري کردند و پيش رفتند ، تا ديگر هم نفس کشدن مشکل شد و هم تخليه مواد حفاري سخت تر گرديد . در اين نقطه بود که يک چاه رو به بالا حفاري کردند و خود را به روي زمين رساندند .
هم راه تنفس باز شد و هم راه آساني براي تخليه مواد و آوار هاي کنده شده .
بله اينگونه قنوات ابداع شدند و ساليان درازي به بشر خدمت کردند .
هدفهاي تغذيه مصنوعي

تغذيه مصنوعي مي تواند با توجه به هدفهاي زير بکار

رود
:
1-
تغييردادن کيفيت آب (هم درجه حرارت آن را تنظيم کرد و همچنين پالايش

باکتري ها صورت مي گيرد.
...

پروژه عمران- آقاي اكبريشناسه محصول: 1016037
موجود

پروژه عمران- آقاي اكبري

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پروژه عمران- آقاي اكبري

نام فایل : پروژه عمران- آقاي اكبري

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 32

حجم : 5939 کیلوبایت


اجزاي تشكيل دهنده يك ساختمان بتني بشرح زير مي باشد:
1- پي
2- ستون
3- تيرهاي اصلي
4- سقف
5- ديوار
قسمت اول:
پي كه ممكن است از پي هاي نقطه ايي براي ساختمانهايي كه بار آن بطور متمركز به زمين منتقل مي شود ساخته گردد در اين صورت لايه هاي پي هاي تكي يا نقطه ايي به شرح زير است:
الف) زمين مناسب
ب) بتن مگر
ج) ميلگردهاي كف پي
د) بتن اصلي
هـ) ميلگروهاي ريشه
ارتفاع پي هاي نقطه ايي در هر مورد با توجه به بار وارده تعيين مي گردد. پي هاي نقطه اي تا ارتفاع 40 سانتيمتر را بايد يك پله اجراء نمود و از 40 سانتيمتر تا 25/1 متر را مي توان بصورت دو پله و از ارتفاع 25/1 متر به بالا را مي توان بصورت چند پله اجرا نمود.
قسمت دوم: ستون
قالب بندي- بتن ريزي- قالب برداري ستونها:
اگر ارتفاع ستون زياد باشد بهتر است بوسيله قيف و لوله سطح شيبدار ايجاد نموده و بتون را به ته قالب هدايت كرد. و بتدريج كه قالب را پر مي كنند مي توان با نواختن ضربه هاي ملايم و يكنواخت به بدنه قالب بتون را جابجا كرد تا بتون ريخته شده كرمو نباشد در مورد ستونها معمولا به محض آنكه بتن حالت رواني خود را از دست بدهد و بتواند شكل هندسي خود را حفظ كند قالب آنرا باز مي كنند و اين در حدود 48 ساعت بعد از بتون ريزي مي باشد زيرا در غير اينصورت آب دادن به بتون براحتي ميسر نيست و ممكن است بتون خشك شده و بسوزد.(شكل 1)
شكل 1
قسمت سوم: تير
تيرها قسمتي از ساختمان بتوني مي باشد كه بار سقف را به ستون منتقل نموده و ستون به پي و بالاخره پي به زمين منتقل مي نمايد در ساختمانهائي كه سقف آن تيرچه بلوك بوده و يا دال بتوني ريخته شده در محل مي باشد معمولا سقف و تير را يك پارچه بتون ريزي مي نمايد ولي در ساختمانهائي كه از سقف پيش ساخته استفاده مي نمايند. ابتدا تيرهاي اصلي را آرماتوربندي نموده و بتن ريزي مي نمايند آنگاه سقف را روي آن قرار مي دهند.
شكل
T
تيرهاي بتني اغلب با مقطع مربع و يا مستطيل مي باشد در ساختمانهاي بتني از تير نيز استفاده مي نمايند مقطع تيرها در ساختمانهاي بتني معمولي در تمام طول تير تغيير نمي كند ولي گاهي براي صرفه جوئي مقطع تير را در طول تير تغيير مي دهند و يا بصورت ماهيچه در نزديكي تكيه گاه سطح مقطع را اضافه مي نمايند ولي در هر حال تغيير سطح مقطع بايد بصورت تدريجي بوده و نسبت افزايش ارتفاع و يا عرض در طول تير از 1 به 3 تجاوز ننمايد.
تمام آرماتورهاي طولي بايد در محل تلاقي به آرماتورهاي عرضي بسته شوند اگر عرض تير از 35 سانتيمتر تجاوز كند حداقل قطر آرماتور عرضي 6 ميليمتر مي باشد و اگر ارتفاع از 60 سانتيمتر تجاوز كند حداقل قطر آرماتور عرضي 10 ميليمتر مي باشد. اگر براي پوشش تير يا سقفي در ساختماني از سقف كاذب استفاده مي شود بايد در موقع آرماتور بندي و قبل از بتن ريزي ميله گردهائي در آرماتور بندي پيش بيني نموده تا بعدا سقف كاذب را به آنها متصل نمائيم.(شكل 2)
شكل 2
...

پروژه معماريشناسه محصول: 1016036
موجود

پروژه معماري

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پروژه معماري

نام فایل : پروژه معماري

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 2

حجم : 20 کیلوبایت


پروژه معماري
هنرستان پاسداران
نام و نام خانوادگي : شهره محمدي
رشته معماري
سال سوم
نام و نام خانوادگي دبير :
سركار خانم طاهره فتح الله زاده
فهرست :
نقشه كشي سازه ها و تايل

پروژه نشر حافظشناسه محصول: 1016035
موجود

پروژه نشر حافظ

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پروژه نشر حافظ

نام فایل : پروژه نشر حافظ

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 1

حجم : 30 کیلوبایت


1- تاريخچه شركت :
شركت تعاوني حافظ رايانه در سال 1380 به شماره ثبت 504 تاسيس گرديد. اين شركت در ساختماني به مساحت 300 متر مربع و با حدود 20 پرسنل به كر خود ادامه مي دهد.
فعاليت هاي اين شركت در زمينه امور چاپ و صحافي مي باشد.
در اين شركت سه نفر به عنوان اعضاء هيئت مديره و يك نفر به عنوان بازرس به صورت زير مشغول به كار مي باشند:
1- محمد علي محمودي به سمت رئيس هيئت مديره
2- علي رضا محمودي به سمت نائب رئيس هيئت مديره
3- حميد رضا محمودي به سمت مديرعامل
4- فاطمه حيدري به سمت بازرس اصلي شركت
اين شركت علاوه بر بازار شهرستان سعي در گسترش خدمات خود به منطقه را نيز دارد كه هم اكنون با به كارگيري اصول جديد مديريتي از قبيل
benchmarking
و شش سيكما و غيره سعي در رسيدن به اهداف عاليه خود را دارا مي باشد.
اين شركت با ارگانهايي از قبيل اداره ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، اداره بازرگاني و ساير ارگانها در ارتباط مي باشد
خدمات اين شركت به صورت تك رنگ و چهار رنگ به بازار عرضه مي شودكه هدف ما از انجام اين پروژه اين است كه چه مقدار خدمات ارائه دهيم تا سود شركت ماكسيمم شود.
2- تعريف و تشريح مساله :
شركت تعاوني حافظ رايانه در زمينه امور چاپ فعاليت مي نمايد. كليه خدمات شركت در دو زمينه تك رنگ و چهار رنگ مي باشد. مراحل تكميل چاپ و صحافي عبارت است از ( كاغذ، چاپ و صحافي ).
براي توليد خدمات اين شركت مي توان حداكثر از قسمت كاغذ 800 ساعت ، قسمت چاپ 1000 ساعت و قسمت صحافي نيز 850 ساعت استفاده كرد. سود حاصل از خدمات در زمينه چاپ هاي تك رنگ و چهاررنگ و همچنين زمانهاي لازم براي خدمات هر چاپ به صورت زير آمده است:
سود هرخدمت
زمان براي هر واحد
مدل
صحافي
چاپ
كاغذ
40
2/0
2/0
...

پروژه کارآفرینیشناسه محصول: 1016034
موجود

پروژه کارآفرینی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پروژه کارآفرینی

نام فایل : پروژه کارآفرینی

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 4

حجم : 41 کیلوبایت


پروژه کارآفرینی
آرایش و پیرایش
نام : خدیجه
نام خانوادگی: آری
تلفن: 03636345553 -2444363
پست الکترونیکی
Username : 30210184
Passeord:30210184526

نوع فعالیتی که ما در جامعه انجام می دهیم خدماتی و راضی نگهداشتن مردم است فعالیتی همراه با تنوع زیاد- بوجود آمدن مشکلات جسمی بعد از اتمام کار- نبود امکانات و تخصصی مورد نظر پایین بودن قیمت- خدماتی که همیشه در دسترس است با نازلترین قیمت.
در مورد بازاریابی: ما باید سعی کنیم تمام قشر جامعه را راضی نگه داریم خانم های خانه دار و کارمند و دختران جوان به علت اهمیت بهداشت و زیبایی که لازمه یک انسان است تقریبا همیشه نیازمند آن است- رابطه تقریبا صمیمی تا مشتری احساس آرامش کند. از هر سن می باشند از جنس مونث گاهی زندگی مستقل.
تا زمان این صنعت اندازه ای داشته باشد که همیشه امکان بقای آن تا مدتهای زیاد ادامه پیدا می کند. و همه را راضی کند در تعیین سهم بازار و فروش آن باید تا آنجا که می توانیم خدمات در بازار تقریبا بیشتر از تقاضا باشد و برای ارزیابی بازار در آینده با تخصص بیشتر می توان سهم تقریبا زیادی را بدست آورد در زمینه های رقابت ها و حساسیت های شغلی و خطرات در کار- باید بگویم که کسانی که در زمینه کاری خود مشغول به فعالیت هستند تبلیغ بیشتر و امکانات بیشتر از نقاط قوت رقبا است و نداشتن تجربه کای از نقاط ضعیف است تقریبا همه همسطح مستقیم نشان دادن کار ارائه شده به صورت رایگان
در مورد قیمت گذاری باید بگویم که با توجه به زمانی که وقت برده و موادی که مصرف شده نرخ گذاری کرد.
با تخفیف ویژه که مشتری را راضی نگه داریم. بی انصافی در کار هم از نظر شرعی واز نظر اجتماعی کار درستی نیست در کار خودمان باید تبلیغات کرد تبلیغات درست از طریق مجلات بروشورهای تبلیغاتی – کارت ویزیت که بیشتر جنبه نوشتاری دارند. در مورد محصولات و خدمات خود از متخصصین خارج از شرکت هیچ وقت استفاده نکرده ام ولی از تجربه های آنها تقلید کردیم و استفاده برده ایم و تقریبا توانایی بیشتری در این زمینه ها دارند.
در مورد شیوه فروش خدمات را بیشتر خودمان ارائه می دهیم تبلیغ بیشتر و ارائه مستقیم به مشتری با توجه به نیاز روز و مد و سلیقه مشتری – با ارائه مستقیم- جویا شدن شکایات بطور مستقیم از طرف خود مشتریان بیان می شود.
درمورد توزیع: فروشندگان گاهی بصورت عمده فروش و گاهی بصورت خرده فروشی اقدام می کنند. گاهی وقت ها متعلق به خودمان می باشد. که به آن صورتی که مد نظر است چون محصولات و ارائه خدمات کمی با مشتریان تفاوت دارد. وتقریباً مقرون به صرفه نیست.
در کارها آرایشگران برای طرح و توسعه کارمان قبل از تولید و توزیع تحقیقات خود را بعمل آوریم چون برای ارائه خدمات بهتر نیاز به تحقیقات بیشتری است آموزش و فراگیری و تخصص های بیشتر و برای جانشینی و مکمل های محصولات خودمان را بیشتر ماشینی و مدرن تر کنیم.
در مورد قانون و عوامل اجتماعی و محیطی هم باید مجوز تاسیس – مجوز مدیریت و مربیگری- تاییده سازمانهای اماکن و بهداشت- داشته باشند. کار ما باید برای منافع اجتماعی و به نفع جامعه باشد دو مورد قوانین و مقررات زیست محیطی باید سعی شود. از موادی استفاده شود که به محیط زیست آسیب نرساند. در مورد برنامه عملیاتی و تولید و فن آوری و روش تولید مناسب تکنولوژی آمورشی و تکنیکی را انجام بدهیم . مراحل و روش تولید در ساخت محصولات و جریان ورود مواد اولیه اصلی تا مرحله اجرا خدمات ارائه شده قبلا آموزش داده شده و در اثر کار زیاد به حدی می رسیم که قابل ارائه باشد.
و همجنین در مورد مواد اولیه و بسته بندی آن باید دارای کیفیت زیاد و مقرون به صرفه باشد در اکثر فروشگاهها قابل دسترسی باشد. موادی که در اثر حرارت آسیب می بینند داخل یخچال و جاهای خنک قرار بگیرند و از مواد ضد عفونی برای استفاده مجدد استفاده شود.
نیروهای انسانی مورد نیاز باید طوری باشند که جوابگوی مشتری و مدیر آموزشگاه باشد. لااقل 2 نفر کمک دست زبردست در سطح بالا و با کیفیت بالا در خدمت مشتریان باشد. باید رابطه انسانی و دوستانه و صمیمی داشته باشد.
هزینه ها با توجه به توانائی مردم و نوع شغل و درآمد آنها در نظر گرفت حتی به اعتقاد من اگر کسی توانائی مالی نداشت بطور رایگان خدمان داده شود.
فضای مورد نیاز طرح باید حتی الامکان فضای دوست داشتنی و خوب باشد سالن تقریبا به مساحت 150 متر اتاق 3*4 برای بخش اداری و اتاقی به همین ابعاد برای رفاهی و کار کردن باشد زمین 200 متر متراژ – متراژ خریداری شده 150 متر نحوه خرید یا واگذاری – اجاره ای – بهای هر متر زمین 1000000 ریال بهای کل 15000000ریال و سایر هزینه ها دیگر مثل آب – برق – تلفن – گاز 15000000 پرداخت شده.
اداری و کارگاهی
تعداد
مشخصات فنی
...

پروژه کارورزيشناسه محصول: 1016032
موجود

پروژه کارورزي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پروژه کارورزي

نام فایل : پروژه کارورزي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 47

حجم : 918 کیلوبایت


1-1- مقدمه :
با در نظر گرفتن ماهیت پروژه ای بسیاری از فعالیت های غیر

دولتی، روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه که در جهت راهبری طرح های تولیدی توسعه

یافته اند، در آنها نیز به وسعت قابل استفاده می باشند. اساس این روش ها بر تجزی
ۀ

عملیات ضروری برای به انجام رساندن طرح مورد نظر، زمان بندی عملیات تعیین شده در

چارچوب نیاز های اجرائی، تخصیص منابع لازم اعم بر مالی، انسانی و تخصصی به آنان به

منظور پیشبرد شان مطابق برنام
ۀ
زمانی تهیه شده و نهایتاً بازبینی و ثبت پیشرفت کار

و ایجاد تغییرات اصلاحی از طریق اِعمال بازخور به مرحل
ۀ
برنامه ریزی فعالیت ها،

بنیان نهاده شده اند
.
مهمترین لازم
ۀ
آغاز چنین فرآیندی دستیابی به شناخت
...

پروژه گاوداریشناسه محصول: 1016031
موجود

پروژه گاوداری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پروژه گاوداری

نام فایل : پروژه گاوداری

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 20

حجم : 354 کیلوبایت


طرح توجیهی فنی اقتصادی گاوداری شیری
تهیه کننده: مهندس فاطمه کاظمی
فهرست صفحه
مقدمه 4
سوابق متقاضي 5
خلاصه پروژه 5
تقاضا
6
اهداف طرح 7
محل اجرای طرح
7

بازار یابی

8
مدیریت دامداری

8
جدول تاسيسات 9
جدول تجهيزات 11
وسیله نقلیه 12
سرمايه ثابت 12
هزينه خريد تلیسه

13
...

پروژه گلخانه مورشناسه محصول: 1016030
موجود

پروژه گلخانه مور

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پروژه گلخانه مور

نام فایل : پروژه گلخانه مور

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 30

حجم : 307 کیلوبایت


فصل اول
مقدمه
موقعيت جغرافيايي
نقشه
مقدمه:
گلخانه ها از گياهان در برابر سرما، باران و تگرگ محافظت مي كنند و در مقايسه با محيط باز شرايط محيطي مساعدتري براي كشت گياه فراهم مي آورند. در گلخانه ها مي توان توليدات خارج از فعال در سرتاسر سال و با كيفيت بالاتري نسبت به محيط كشت بار بدست آورد. علاوه بر آن در گلخانه ها مي توان محصولات جديدي كه معمولا در منطقه خاص به طور معمول كشت نمي شده را توليد كرد.
هدف از توليد كشت محصولات در گلخانه ها، افزايش تعداد فصول قابل كشت و حفاظت از محصولات در برابر شرايط ناهنجار محيطي از قبيل درجه حرارت بالا، تغييرات دما، آفات و بيماري هاي گياهي مي باشد. سازه هاي
گلخانه اي در واقع داربست هاي سبكي هستند كه توسط شيشه، فايبرگلاس و يا پلاستيك پوشيده. اين مواد براي جذب حداكثر نور و حفظ حرارت طراحي شده اند و از لحاظ غيرفيزيكي توانايي جذب محدوده اي خاص از انرژي نور خورشيد را دارند.
فن آوري جديد ابزار مديريتي بسيار ارزشمندي را براي توليد در اختيار گلخانه داران قرار داده است كه منجر به توليد محصولاتي با ارزش افزوده بيشتر و در محيطي با حفاظت بيشتر مي شود.
در واقع بيماري از اين محصولات به هنگام برودت هوا نيازمد مراقبت و كار فشرده و صرف انرژي بيشتر مي باشند. به همين دليل محصولات به هنگام برودت هوا نيازمند مراقبت و كار فشرده و صرف انرژي بيشتر مي باشند. به همين دليل توليدات گلخانه اي براي حصول بازگشت مناسب در قبال سرمايه گذاري صورت گرفته است و دستيابي به اينكه كيفيت مناسب احتياج به مراقبت گياهان در برابر آفات و مديريت در برابر بيماري ها مي باشند و علاوه بر آن توليدات گلخانه اي بايد از سطح قابل قبولي از زيبايي ظاهري برقرار باشند. صنعت توليدات گلخانه اي هم اكنون نسبت به آنچه كه تا پيش از جنگ جهاني دوم، به آن پرداخته مي شد، آسانتر به نظر مي رسد. دليل آن اين است كه در آن زمان گلخانه هاي پلاستيكي يا داراي مداد شفاف(براي عبور نور)، سيستم حرارت مركزي، محيط هاي كشت بدون خاك، پاستوريزه كردن محيط رشد ريشه، آبياري و كودهاي اتوماتيك(خودكار)، اتوماسيون وجود نداشت كه خوشبختانه اين مشكلات حل شده و شرايط مناسب تري براي كشاورزان براي كشت محصولات گلخانه ها مهيا شده است.
موقعيت جغرافيائي
كل زمين براي احداث طرح گلخانه 8000 متر مربع مي باشد كه مساحت 6000 متر مربع آن را به احداث گلخانه و 2000 متر مربع آن را براي احداث موتورخانه، نگهباني، انبار، خزانه يا شاسي و محوطه نيز اختصاص مي دهيم. زمين در اين طرح از سمت جنوب اصلي حدود 300 متر فاصله دارد و از سمت شمال به زمين مجاور متصل است و از سمت شرق و غرب هم به همين صورت به زمين هاي مجاور متصل است. به همين منظور ما در اطراف گلخانه ها راه هايي براي عبور و مرور در اطراف گلخانه قرار داده ايم. چاه مادر بغل گلخانه ها قرار دارد كه به وسيله برق فشار قوي كار مي كند و ساير قسمت ها مانند نگهباني و پست برق و موتورخانه و استخر آب و چاه آب در قسمت پايين يا جنوب گلخانه ها قرار دارند.
زمين جهت گلخانه ها نيز مسطح و زمين كشاورزي بوده نياز به تسطيح آن نمي باشد و مي توان اسكلت گلخانه را نيز در آن احداث كرده و زمين از هر نظر آمادگي و مشكلي جهت احداث گلخانه ندارد. استفاده از برق از تاباو سه فاز نيز در زمين قرار داده ايم كه جهت روشنايي در گلخانه ها و همچنين روشنايي در ساير قسمت ها استفاده مي شود. موتورخانه در بغل و جنوب گلخانه ها قرار گرفته كه آب به سهولت به گلخانه برسد و مسير طولاني طي نكند به دليل آبياري به همين دليل نزديك باشد بهتر است و اطراف زمين را با فنس كشي دور تا دور گرفته ايم.
فاصله گلخانه از مركز خدمات يك كيلومتر
جاده آسفالته يك كيلومتر
جاده خاكي 300 متر
فاصله گلخانه از مركز شهرستان
15 كيلومتر
جاده آسفالته 15 كيلومتر
نوع منبع آب:
از نوع آب چاه مي باشد
توضيحات:
گلخانه ها توسط فواصلي به عرض 2 متر از هم جدا مي شوند تا از به وجود آمدن سايه در نواحي رويش گياهان جلوگيري به عمل آيد.
ساختمان سرويس بايد داراي عرض 9/4 متر باشد تا بتوان از درهاي با عرض 7/3 و ارتفاع 2/4 استفاده كرد. چنين درهايي براي عبور تريلر و كاميون هايي كه براي تخليه مواد اوليه و همچنين محصولات لازم اند مناسب مي باشند.
نقشه
...

پروژه گلخانه موزشناسه محصول: 1016029
موجود

پروژه گلخانه موز

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پروژه گلخانه موز

نام فایل : پروژه گلخانه موز

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 33

حجم : 325 کیلوبایت


فصل اول
مقدمه
موقعيت جغرافيايي
نقشه
مقدمه:
گلخانه ها از گياهان در برابر سرما، باران و تگرگ محافظت مي كنند و در مقايسه با محيط باز شرايط محيطي مساعدتري براي كشت گياه فراهم مي آورند. در گلخانه ها مي توان توليدات خارج از فعال در سرتاسر سال و با كيفيت بالاتري نسبت به محيط كشت بار بدست آورد. علاوه بر آن در گلخانه ها مي توان محصولات جديدي كه معمولا در منطقه خاص به طور معمول كشت نمي شده را توليد كرد.
هدف از توليد كشت محصولات در گلخانه ها، افزايش تعداد فصول قابل كشت و حفاظت از محصولات در برابر شرايط ناهنجار محيطي از قبيل درجه حرارت بالا، تغييرات دما، آفات و بيماري هاي گياهي مي باشد. سازه هاي
گلخانه اي در واقع داربست هاي سبكي هستند كه توسط شيشه، فايبرگلاس و يا پلاستيك پوشيده. اين مواد براي جذب حداكثر نور و حفظ حرارت طراحي شده اند و از لحاظ غيرفيزيكي توانايي جذب محدوده اي خاص از انرژي نور خورشيد را دارند.
فن آوري جديد ابزار مديريتي بسيار ارزشمندي را براي توليد در اختيار گلخانه داران قرار داده است كه منجر به توليد محصولاتي با ارزش افزوده بيشتر و در محيطي با حفاظت بيشتر مي شود.
در واقع بيماري از اين محصولات به هنگام برودت هوا نيازمد مراقبت و كار فشرده و صرف انرژي بيشتر مي باشند. به همين دليل محصولات به هنگام برودت هوا نيازمند مراقبت و كار فشرده و صرف انرژي بيشتر مي باشند. به همين دليل توليدات گلخانه اي براي حصول بازگشت مناسب در قبال سرمايه گذاري صورت گرفته است و دستيابي به اينكه كيفيت مناسب احتياج به مراقبت گياهان در برابر آفات و مديريت در برابر بيماري ها مي باشند و علاوه بر آن توليدات گلخانه اي بايد از سطح قابل قبولي از زيبايي ظاهري برقرار باشند. صنعت توليدات گلخانه اي هم اكنون نسبت به آنچه كه تا پيش از جنگ جهاني دوم، به آن پرداخته مي شد، آسانتر به نظر مي رسد. دليل آن اين است كه در آن زمان گلخانه هاي پلاستيكي يا داراي مداد شفاف(براي عبور نور)، سيستم حرارت مركزي، محيط هاي كشت بدون خاك، پاستوريزه كردن محيط رشد ريشه، آبياري و كودهاي اتوماتيك(خودكار)، اتوماسيون وجود نداشت كه خوشبختانه اين مشكلات حل شده و شرايط مناسب تري براي كشاورزان براي كشت محصولات گلخانه ها مهيا شده است.
موقعيت جغرافيائي
كل زمين براي احداث طرح گلخانه 8000 متر مربع مي باشد كه مساحت 6000 متر مربع آن را به احداث گلخانه و 2000 متر مربع آن را براي احداث موتورخانه، نگهباني، انبار، خزانه يا شاسي و محوطه نيز اختصاص مي دهيم. زمين در اين طرح از سمت جنوب اصلي حدود 300 متر فاصله دارد و از سمت شمال به زمين مجاور متصل است و از سمت شرق و غرب هم به همين صورت به زمين هاي مجاور متصل است. به همين منظور ما در اطراف گلخانه ها راه هايي براي عبور و مرور در اطراف گلخانه قرار داده ايم. چاه مادر بغل گلخانه ها قرار دارد كه به وسيله برق فشار قوي كار مي كند و ساير قسمت ها مانند نگهباني و پست برق و موتورخانه و استخر آب و چاه آب در قسمت پايين يا جنوب گلخانه ها قرار دارند.
زمين جهت گلخانه ها نيز مسطح و زمين كشاورزي بوده نياز به تسطيح آن نمي باشد و مي توان اسكلت گلخانه را نيز در آن احداث كرده و زمين از هر نظر آمادگي و مشكلي جهت احداث گلخانه ندارد. استفاده از برق از تاباو سه فاز نيز در زمين قرار داده ايم كه جهت روشنايي در گلخانه ها و همچنين روشنايي در ساير قسمت ها استفاده مي شود. موتورخانه در بغل و جنوب گلخانه ها قرار گرفته كه آب به سهولت به گلخانه برسد و مسير طولاني طي نكند به دليل آبياري به همين دليل نزديك باشد بهتر است و اطراف زمين را با فنس كشي دور تا دور گرفته ايم.
فاصله گلخانه از مركز خدمات يك كيلومتر
جاده آسفالته يك كيلومتر
جاده خاكي 300 متر
فاصله گلخانه از مركز شهرستان
15 كيلومتر
جاده آسفالته 15 كيلومتر
نوع منبع آب:
از نوع آب چاه مي باشد
توضيحات:
گلخانه ها توسط فواصلي به عرض 2 متر از هم جدا مي شوند تا از به وجود آمدن سايه در نواحي رويش گياهان جلوگيري به عمل آيد.
ساختمان سرويس بايد داراي عرض 9/4 متر باشد تا بتوان از درهاي با عرض 7/3 و ارتفاع 2/4 استفاده كرد. چنين درهايي براي عبور تريلر و كاميون هايي كه براي تخليه مواد اوليه و همچنين محصولات لازم اند مناسب مي باشند.
نقشه
...

پست در ايرانشناسه محصول: 1016028
موجود

پست در ايران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پست در ايران

نام فایل : پست در ايران

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 4

حجم : 28 کیلوبایت


پست و ارسال پیام در دوران باستان
 یکی از قدیمی ترین اسناد و مدارک پستی دنیا یک ورق پاپیروس مربوط به سال 255 قبل از میلاد مسیح است که در ناحیه هیبه مصر پیدا شده و متضمن اطلاعاتی درباره طرز عمل و سازمان و تشکیلات پیکی و نامه رسانی در مصر قدیم میباشد . ضمن این سند یک مامور پست مصری در مورد ارسال نامه ها تعداد پیکها راههای ساخته شده نوع مرسولات و نام گیرندگان انها که بیشتر فرعون مصر و وزیر دارایی او هستند اطلاعاتی داده است خواندن این سند روشن میشود که پست و پیکهای ان دوران فقط در خدمت فراعنه و حکام مصر بوده و موسسات و افراد مردم ازان استفاده نکرده اند .پست ان زمان مصر با تمام کشور حتی نقاط بسیار دور جنوب مصر و سرزمین نوبیا ارتباط داشته و بهمین علت پیکهای پست بایستی برای راه پیمائیهای دور و دراز با پای پیاده قدرت و توانائی لازم را دارا می بودند .
 
پست در ایران باستان
 قدیمیترین سرویس پست رله(ایستگاهی) جهان (تحویل نامه یا مرسوله ازشخصی به شخص دیگر و ادامه عمل تا رسیدن به مقصد نهائی ) توسط کورش هخامنشی حکمروا و پادشاه امپراطوری پارس (ایران ) در 530 سال قبل از میلاد مسیح ایجاد گردید . هرودت مورخ یونان باستان (از 425 تا 484 ق.م) در کتاب های تاریخی خوش شرح مفصل و واضحی از این سیستم بیان می دارد که هیچ روشی سریعتر از طریق ارسال پیام ها که توسط پارسیان کشف شده بود وجود نداشت و آن بدین صورت بوده که پارسیان ایستگاه های مختلفی را در نظر گرفته و در آن افراد سوار کار با اسب منتظر رسیدن پیام بودند و فواصل ایستگاه ها را طوری در نظر گرفته بودند که از نظر زمانی فاصله آنها یک روز با یکدیکر فاصله داشتند ضمنا ایستگاهای مخصوصی برای مواقع برف و باران و سرما به منظور ارسال پیام در نظر گرفته شده بود و این پیام ها با حداکثر سرعت ممکن انجام پذیرفته است او می گوید نه برف نه سرما نه باران نه تاریکی شب مانع ارسال پیام نمی گردید. اولین پیک وارده پیام و بسته ها را تحویل دومین نفر می داد که او نیز بطریق اولی تحویل سوارکار می نمود و کار ادامه می یافت تا این که پیام ها به مقصد می رسیدند و در زبان پارسی باستان این روند تکرار یا رلیها به عنوان انکاریون شناخته می شد  این روند در طول تاریخ ایران در هر دوره ازسلسله  های پادشاهی ادامه یافت و در بعضی از مواقع بهتر و در پاره ای از زمان دچار رکود گشت و پست را نداشتند تا این که امیر کبیر در سال های اول صدارت خود همراه با سایر اصلاحاتی که در همه زمینه های سیاسی اجتماعی و مالی و قضائی مملکت بعمل آورد چون سه کسر اخبار ایالات و ولایات اهمیت بیسیار قائل بود برای ایجاد پست و چاپار خانه نیز دستوراتی صادر کرد و با این ترتیب ایجاد پست منظم برای عموم مردم و وضع مقررات قانونی برای آن ها سایر اصلاحاتی که برای اولین مرتبه در ایران صورت می گرفت یادگار و نتیجه فکر این وزیر با تدبیر است امیر کبیر مسئولیت چاپارخانه را به میرزا شفیع خان چاپارچی باشی واگذار نموده بودند که بعد از وی سال ها به این سمت مشغول بودند و گردش کار چاپارخانه با در نظر گرفتن زمان و وسیله موجود بسیار سریع و مرتب بود در سال 1290 ناصرالدین شاه همراه جمعی راهی اروپا شدند و او در کشور اطریش از پادشاه وقت آن کشور درخواست مستشار برای اداره امور پست نمود و شخصی که از کارمندان عالیرتبه آن کشور بود بنام گوستاوریه برای پایه ریزی پست جدید ایران انتخاب و اعزام گردید و بلافاصله اقدامات خود را شروع کرد و یکی از مهمترین کارهایی که انجام داد نظام نامه ای برای پست ایران تهیه نموده و جهت الحاق ایران به اتحادیه جهانی پست کوشش زیادی نمود و بالاخره بعد از مکاتبات بسیار ایران در سال 1877 میلادی به عضویت اتحادیه پستی پذیرفته شد و در همان سال خدمت گوستاوریه در ایران پایان پذیرفت
.
براسااس نوشته هاي گزنفون و هردوت تاسيس و ايجاد چاپارخانه توسط ايرانيان انجام شده است ، ايرانيان داراي شبكه منظم چاپار و پيك بود و اين شبكه در دوره اضكانيان و ساسانيان به شيوه اي منظم درآمد.
داريوش پادشاه بزرگ هخامنشيان چابك سواران دولتي را تربيت كرده بود كه نوشته هاي دولتي را ايستگاه به ايستگاه برده بچاپار بعدي برسانند.
اين پادشاه ايراني جمله معروفي دارد كه مي گويد: ؛ نه برف نه باران نه گرما و نه تاريكي شب نمي تواند پيكهاي تندرو را از حركت بازدارد ؛ امروزه اين جمله در بالاي سر در ساختمان اداره پست نيويورك بچشم مي خورد.
اين تشكيلات بيشتر در خدمت فرماانها و دستورات دولتي بود و در واقع وظيفه پنهان و ثاني آنها خبرگيري و خبرچيني بود.
با روي كار آمدن صوفيه در ايران و استقرار حكومت فراگير مركزي بنا به ضرورت اداره پست به طور منظم و مرتب با نام چاپار انجام وظيفه مي كرد.
با روي كار آمدن سلسله قاجاريه و تاثيرگرفتن از فرهنگ غرب، فكر تاسيس پست جديد در زمان فتحعلي شاه مطرح شد اما به دلايلي مسكوت گذاشته شد.
در سال 1285 هجري قمري تمبر پستي در كشور چاپ و رواج گرديد، در سال 1297 هجري قمري وزارت پست تاسيس شد و در دوره پهلوي با تاسيس راههاي شوسه و وسايل نقليه مختلف تشكيلات پست توسعه فراوان يافت .
با تاشكيل اتحاديه جهاني در سال 1875 ميلادي در شهر برن سويس بوجود آمد و دولت ايران نيز در سال 1877 به عضويت اين اتحاديه درآمد.
 

پست مدرنيسمشناسه محصول: 1016027
موجود

پست مدرنيسم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پست مدرنيسم

نام فایل : پست مدرنيسم

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 23

حجم : 130 کیلوبایت


پست مدرنيسم
 مترجم:ميلاد حامي‌‌‌احمدي
پروفسور مري كلاجز، دانشيار بخش انگليسي دانشگاه كلورادو         
پست مدرنيسم واژه يا به بيان دقيقتر، مجموعه عقايد پيچيده اي است كه به عنوان حيطه‌‌‌‌اي از مطالعات آكادميكي از اواسط دهه 80 پديدار گشته‌‌‌است. توصيف پست مدرنيسم دشوار به نظر مي‌‌‌‌رسد، زيرا مفهومي است كه در انواع گسترده‌‌‌‌‌اي از ديسيپلين‌‌‌‌ها و حيطه‌‌‌‌هاي مطالعالتي از قبيل:هنر معماري، موسيقي، فيلم، ادبيات، جامعه‌‌‌شناسي، ارتباطات، مد و تكنولوژي نمايان شده‌‌‌است. دشوار است كه اين مفهوم را در زمان يا تاريخ خاصي جاي دهيم، زيرا زمان دقيق ظهور پست مدرنيسم مشخص نيست. شايد آسانترين راه براي آغاز انديشيدن در مورد پست مدرنيسم، انديشيدن در مورد مدرنيسم باشد، جنبشي كه بنظر مي‌‌‌رسد پست مدرنيسم، از آن ظهور كرده‌‌‌است. مدرنيسم، دو گونه تعريف دارد كه اين دو جنبه به درك پست مدرنيسم، مرتبط مي شود. اولين جنبه يا تعريف از مدرنيسم، از يك جنبش زيبايي شناختي كه بطور كلي مدرنيسم ناميده‌‌‌مي‌‌شد، نشات مي‌‌‌‌گيرد. اين جنبش تماما با انديشه‌‌هاي غربي قرن بيستم در مورد هنر همسان است. (گويا علائم در حال ظهور آن را، مي‌توان در قرن نوزدهم هم يافت)همان طور كه مي‌‌دانيد، مدرنيسم جنبشي است در هنرهاي تجسمي، موسيقي، ادبيات، و نمايشنامه‌‌‌‌نويسي كه معيارهاي سنتي را در پاسخ به اين پرسش كه ((هنر چگونه بايد شكل بگيرد، استفاده گردد، و چه معنايي داشته‌باشد؟)) ناديده مي‌گيرد.
در دوران اوج گيري مدرنيسم يعني بين سالهاي 1910 تا 1930 چهره‌‌هاي شاخص ادبيات مدرن مانند وولف، جويس، اليوت، استيونز، پروست، مالارمه و رايك، به عنوان پايه‌‌‌گذاران مدرنيسم قرن بيستم، به توصيف مجدد اين امركه «شعر و داستان بايد چگونه باشد و چه كاري مي‌‌تواند انجام دهد؟»، كمك شاياني نموده‌‌اند.
از ديدگاه ادبي ويژگيهاي شاخص مدرنيسم عبارتند از:
1ـ تاكيد برامپرسيونيسم (تأثرگرايي)
*
و ذهنيت در نوشتار و هنرهاي تجسمي و تاكيد بيشتر بر چگونگي وقوع امر ديدن يا خواندن يا حتي ادارك در ذات خود، تا تاكيد بر روي آنچه ادراك مي‌‌گردد. نمونه اين امر مي‌‌تواند، جريان سيال ذهن در نوشتن باشد
2ـ جنبشي به دور از واقع‌‌‌نگري آشكار كه توسط راوي سوم شخص داناي كل و ديدگاههاي روايي ثابت و جايگاههاي مشخص اخلاقي پديد مي‌‌آيد. داستانهاي ويليام فاكنر كه داراي چند راوي هستند نمونه‌‌‌اي از اين گونه مدرنيسم هستند.
3ـ تمايز ژانرهايش مبهم است، بنابراين شعر بيشتر نثروار (مانند آثار تي اس اليوت يا اي كامنيگز) و نثر بيشتر شعر گونه است (مانند آثار وولف و جويس)
4ـ تاكيد بر روي اشكال مجزا، روايتهاي ناپيوسته و كولاژهايي
*
از موضوعات مختلف كه اتفاقي به نظر ميرسد
5- گرايشي به سمت انعكاس‌‌‌‌پذيري يا ناخود‌‌‌آگاه كه مرتبط با محصول آثار هنري است. بنابراين هر قطعه توجه ما را به جايگاه خاص خودش به عنوان يك دستاورد يا مانند چيزي كه توسط روشهاي گوناگون ساخته شده و بكار مي‌رود، جلب مي‌‌كند.
6ـ رد زيبايي شناختي  بسيط رسمي، به جانبداري از طرحهاي
مينيماليستي
*
(كمينه‌‌‌‌اي) مانند اشعار ويليام كارلوس ويليامز و رد تئوريهاي رسمي زيبا‌‌شناختي در مقياسي گسترده به جانبداري از كشف و شهود در خلق اثر.
7- رد تمايزات ميان فرهنگهاي والا و پايين و عامه‌‌‌پسند در گزينش موادي كه سابقاً هنر را شكل مي‌‌داد و هم در روشهاي نمايش، توزيع و كاربر هنر.
پست مدرنيسم هم مانند مدرنيسم از بيشتر اين عقايد پيروي مي‌كند در حاليكه منكر مرز‌‌‌بندي ميان اشكال والا و پايين هنر و تمايزات ثابت ژانري است و تاكيدش بر تقليد *، نقيضه*، كنايه و فكاهي بودن است. هنر و انديشه پست مدرن از انعكاس‌‌‌پذيري، ناخود‌‌آگاهي، از هم گسيختگي و ناپيوستگي (به خصوص در ساختار‌‌‌ هاي روايي)، ابهام و تقارن زماني حمايت كرده و بر موضوعاتي عاري از مفاهيم انساني و فاقد ساختار و ثبات تاكيد مي‌‌ورزد.
اين گونه بنظر ميرسد كه پست مدرنيسم در اين روشها بسيار شبيه مدرنيسم است، با اين حال درباب نگرش , مدرنيسم با بسياري از اين گرايشات متفاوت است.به عنوان مثال مدرنيسم به اين سو گرايش دارد كه نمايي پراكنده از ذهنيت انسان و تاريخ نشان دهد («زمين هرز » ‌‌‌اليوت يا  «به سوي فانوس دريايي»  وولف را به خاطر بياوريد)، اما اين پراكندگي را به عنوان امري تراژيك مينماياند، چيزي كه به عنوان يك نقصان، بايد بر آن تاسف خورد و برايش سوگواري كرد..
بسياري از آثار مدرن در تلاشند تا از اين ايده دفاع كنند كه آثار هنري مي‌‌تواند سبب ايجاد وحدت، انسجام و معنا در زندگي گردد، امري كه در زندگي مدرن امروز، بيش از هر چيزي گم شده‌‌است و هنر همان كاري را مي‌‌كند كه بسياري از نهادهاي انساني قادر به انجامش نيستند.
در مقام مقايسه، پست مدرنيسم از ايده پراكندگي و موقتي بودن و فقدان انسجام حسرت نميخورد بلكه بيشتر آن را مي‌‌‌ستايد:«جهان بي‌‌معناست؟ پس بياييد وانمود نكنيم كه هنر ميتواند بدان معنا بخشد، بياييد تنها با چرنديات بازي كنيم!». شيوه ديگر نگريستن به رابطه ميان مدرنيسم و پست مدرنيسم به آشكار شدن تعدادي ازاين تمايزات كمك مي‌كند، بر طبق نظريه فردريك جيمسون، مدرنيسم و پست مدرنيسم اشكالي فرهنگي هستند كه مراحل خاصي از سرمايه‌‌داري را دنبال مي‌كنند
.مرحله اول، سرمايه‌‌داري كه از قرن هيجدهم تا اواخر قرن نوزدهم در كشورهاي اروپاي غربي، انگلستان و ايالات متحده (و تمام حيطه‌‌هاي تحت نفوذشان) به وقوع پيوست. اولين مرحله به گونه‌اي خاص به پيشرفتهاي تكنولوژيكي يعني موتور بخار و زيبا‌شناختي يعني رئاليسم مرتبط مي‌‌باشد.
...

پسماندهاي شهريشناسه محصول: 1016026
موجود

پسماندهاي شهري

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پسماندهاي شهري

نام فایل : پسماندهاي شهري

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 7

حجم : 46 کیلوبایت


از جمع آوري زباله هاي غذايي تا پسماندهاي شهري ... 

ايران صدا : کلان شهرهاي دنيا با گسترش جغرافيايي و افزايش جمعيت، معضلات فراواني را پيش رو دارند که از اهم آنها ميتوان به رشد روز افزون توليد زباله اشاره نمود، مشکلي که گاه به شکل يک تهديد جدي، سلامت جامعه را به خطر انداخته و در صورت عدم توجه دست اندرکاران امور شهري ، فجايع زيست محيطي جبران ناپذيري در پي خواهد داشت .../ گروه دانش و فناوري 
براي اولين بار در سال 1346 ، اولين واحد توليد کمپوست از زباله توسط بخش خصوصي و به صورت نيمه صنعتي در شهر اصفهان احداث گرديد و در پي آن در سال 1348 شهرداري تهران طي قراردادي با يک شرکت انگليسي کارخانه کمپوست تهران را در صالح آباد ، محلي در جنوب شهر تهران ، احداث نمود تا بخش عمده زباله شهر تهران به کود گياهي تبديل گرديده تا علاو ه بر جلوگيري از انتشار آلودگي ناشي از زباله در محيط زيست، کود توليد شده نيز در کشاورزي مورد استفاده قرار گيرد.
در اين راستا اداره کل کود گياهي شهرداري تهران تشکيل و مسئوليت راهبري کارخانه کمپوست به اين اداره محول گرديد.
پس از انقلاب شکوهمند اسلامي و با توجه به گسترش شهر تهران و افزايش جمعيت به منظور نظارت عاليه بر کليه امور و فعاليت هاي مرتبط با دفع زباله، اداره کل کود گياهي به سازمان بازيافت و تبديل مواد تغيير نام يافته و در سال 1370 با تصويب وزارت کشور به عنوان متولي مديريت مواد زايد جامد شهر تهران شناخته شد.
اين سازمان در مسير رشد و توسعه در سال هاي گذشته همگام با انجام مطالعات گسترده و بهره برداري از منابع علمي و تجارب کشـورهاي ديگر در زمينه دفع و پردازش زباله، طرح ها و شيــوه هاي نوين دفع بهينه و بازيافــت مواد را به اجــرا در آورده که اهم آنها عبارتند از احداث کارخانه هاي کمپوست، کارخانه هاي بازيافت کاغذ و پلاستيک، اجراي شيوه هاي بهداشتي دفن زباله، استحصال گاز متان از مرکز دفن زباله و ساير طرح ها و پروژه هايي که به آنها اشاره خواهد شد.
و اکـنون پس از سال ها تلاش کارشناسـان اين سازمان و کسب تجارب بسيار ارزنده که مــي توانـــد در زمينـه هاي حفـظ محيــط زيســت، ارتقــاء سطـح بهـداشت جامعــه و بهره برداري مناسب از منابع و کسب در آمد، مورد استفاده کليه شهرهاي کشور قرار گيرد تا با به کارگيري روش هاي بهينه مديريت مواد زائد جامد، در سراسر کشور شاهد شکوفايي و بالندگي باشيم.
پسماند يا زباله چيست؟
پسماند يا زباله به مواد جامد، مايع و گاز( غير از فاضلاب) گفته مي شود که بطور مستقيم يا غير مستقيم حاصل فعاليت انسان بوده و از نظر توليد کنــنده زايد تلقي مي گردد.
پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:
1- پسماندهاي عادي : به پسماندهايي گفته مي شود که به صورت معمول از فعاليت هاي روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آْنها توليد مي شود. از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني.
2- پسماندهاي پزشکي : به کليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها، مراکز بهداشتي، درماني ، آزمايشگاههاي تخصصي طبي و ساير مراکز مشابه گفته مي شود.
3- پسماندهاي ويژه : به کليه پسماندهايي گفته مي شود که به دليل بالا بودن حداقل يکي از خواص خطرناک از قبيل سمي بودن، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد.
4- پسماندهاي کشاورزي: به پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي توليدي در بخش کشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات، لاشه حيوانات، محصولات کشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف.
5- پسماندهاي صنعتي : به کليه پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و معدني، پسماندهاي پالايشگاهي، صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها، سرريزها و لجن هاي صنعتي.
با مروري بر انواع پسماندها متوجه مي شويم که پسماندهاي عادي و در راس آنها زباله خانگي مهم ترين بخش مورد نظر و مرتبط با شهرونـــــدان است و مي کوشيم تا نقش شهروندان در توليد و دفع بهينه زباله را تبيين و اهداف ذيل را تعقيب نماييم.
1- کاهش توليد زبالــــــه
2- بازيافت و استفاده مجدد از پسمانـــــــدها
3- دفع اصولي و همگن با محيط زيست
اثرات بهداشتي و زيست محيطي زباله:
عدم کنترل زباله هاي شهري و روستايي، اعم از مواد زايد انساني، حيواني و گياهي در محيط، به علت وجود انواع مختلف پسماندهاي غذايي با رطوبت و حرارت مناسب و پناهگاه هايي که همواره در توده هاي زباله وجود دارد ، از عوامل اصلي و مولد بسياري از بيماري هاي انسان و حيوانات است .
انتشار زباله هاي بيمارستاني در محيط و پراکندگي مواد زايد خانگي و صنعتي از يک سو و تداوم فصول گرم سال با توجه به کثرت بيماري هاي عفوني و طولاني شدن زمان برداشت زباله از معابر و اماکن عمومي از سوي ديگر ، از جمله عواملي هستند که محيط مناسبي را براي تکثير و رشد سريع بسياري از باکتريها، انگل ها و ... فراهم مي آورند.
به عنوان مثال مگس با انتقال فيزيکي بسياري از باکتري ها و انگل ها موجب ابتـلاي انسـان به تراخـم، اسهـال و بيماريهاي قارچي و مسموميت غذايي و ... مي شود. همچنين گربه ها و سگ هاي ولگرد که همچون موش و مگس از سفره رنگين غذايي و پسماندهاي زباله هاي شهري تغذيه مي کنند، نيز عوامل بسياري از بيماريهاي عفوني و انگلي هستند که البته با برنامه ريزي صحيح و قابل کنترل مي باشند. طبق گزارش محافل بهداشتي، بيش از 118 نوع از عوامل بيماريهاي ويروسي، انگلي و ميکروبي که در انسان شناخته شده است که به حيوانات از جمله سگ نسبت داده مي شود. علاوه بر بيماريهاي مذکور، عدم کنترل زباله هاي شهري در حد بسيار وسيعي موجب آلودگي آب، خاک و هوا مي شود.
مشکلات ناشي از عدم رعايت مسائل بهداشتي و زيست محيطي زباله:
...

پشم گوسفندان ايرانيشناسه محصول: 1016025
موجود

پشم گوسفندان ايراني

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پشم گوسفندان ايراني

نام فایل : پشم گوسفندان ايراني

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 9

حجم : 85 کیلوبایت


پشم گوسفندان ايراني

نگاهي به پشم نژادهاي مختلف
گوسفندان
ايران با تاكيد بر نزادهاي خراساني
 
واژگان كليدي
:گوسفند
بلوچي ، كردي ،جعد ،پشم بهاره ،پشم پاييزه ،پشم نيم شور ،پشم ناشور
چكيده مقاله :
حدود %70 مواد اوليه مصرفي قالي ايران پشم است. از ضرورت هاي اوليه ارتقاي كيفيت قالي ايراني توجه به پشم مصرفي آن است .در طول در طول دو دهه اخير بلحاظ عدم توجه به پشم ضربات جبران ناپذيري بر پيكره قالي ايران وارد شده است . در اين مقاله تلاش گرديده است با مطالعه موردي انواع پشم
گوسفندان
استان خراسان جايكاه آن در قاليبافي ايران از جهات مختلف مورد بررسي قرار گيرد. شناسايي ويژگي هاي پشم
گوسفندان
ايراني و مزيت نسبي آنها در استفاده در قالي ايران از ديگر اهداف نگارش مقاله بوده وتامل بيشتري در مورد نژادهاي خراساني بعمل امده است.
مقدمه: يقينا يكي از مهمترين دلايل توسعه قاليبافي د رمناطق كوهستاني وجود اصلي ترين ماده اوليه مورد نياز اين هنر و صنعت همانا پشم بوده است . نگاهي به
فرش
مناطق مختلف ايران در طول تاريخ نيز نشانگر صحت اين نظر مي باشد كه قاليبافي در مناطقي از توسعه كمي و كيفي برخور دار بوده است كه اصولاً در آن مناطق پرورش
گوسفند
وجود داشته و
گوسفندان
آن مناطق داراي پشم قابل توجه و كيفي مي باشند. اگر بنا به نظر محقق بزرگوار سياووش آزادي مبدا اوليه
فرش
بافي در ميان عشاير بوده و از آنجا به روستا و سپس به شهر و حتي به دربار راه يافته ، مهمترين دليل آن وجود پشم
گوسفندان
...

پل و ساختار آنشناسه محصول: 1016023
موجود

پل و ساختار آن

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پل و ساختار آن

نام فایل : پل و ساختار آن

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 11

حجم : 89 کیلوبایت


 
مقدمه :
اين مقاله به بحث و بررسي پيرامون انواع پل ها و ساختارشان پرداخته است. شما در اين مقاله با انواع پل هاي تيري, پل هاي قوسي, پلهاي زيرقوسي و پل هاي معلق آشنا خواهيد شد. به علاوه اين كه نيروهايي را كه بر پلها تاثير مي گذارند را خواهيد شناخت. و نيز عكس هايي را از پلهاي معلق, پلهاي تيري و پل هاي قوسي و زير قوسي را تماشا خواهيد كرد. اين مقاله با زباني ساده و قابل فهم به بررسي پلها مي پردازد. اميد است مورد رضايت شما قرار گيرد.بدون شك تا به حال پلي را ديده ايد و يا به احتمال زياد از روي يكي از آنها عبور كرده ايد. حتي اگر شما تخته يا كنده درخت را براي جلوگيري از خيس شدن خود بر روي آب قرار دهيد در واقع شما يك پل ساخته ايد. حقيقتاً پل ها در همه جا وجود دارند و در واقع يك بخش طبيعي و بديهي از زندگي روزمره ي ما را تشكيل مي دهند. يك پل مسيري را بر روي مانع ايجاد مي كند كه اين موانع مي تواند رودخانه, دره, جاده, خطوط راه آهن و ... باشد.در اين مقاله ما سه نوع اصلي از پل ها را مورد مطالعه و بررسي قرار خواهيم داد

كه شما مي توانيد بفهميد كه هركدام چگونه كار مي كنند. نوع پل بكار رفته در يك مكان به نوع مانع موجود در آنجا بستگي دارد. معيار اصلي در تعيين نوع پل وسعت و گستردگي آن مانع مي باشد. چه مسافتي ميان طرفين مانع وجود دارد؟ اين مسئله, فاكتور اصلي در تعيين نوع پلي است كه قرار است در آن محل احداث شود. با سپري شدن زمان و  مطالعه اي مقاله علت آن را متوجه خواهيد شد.  
 
پل قوسي
يك پل قوسي سازه اي است به شكل نيم دايره كه در هر طرف آن نيم پايه  (پايه هاي جناحي) قرار دارد. طراحي قوس طوري است كه به طور طبيعي وزن عرشه پل را به نيم پايه ها منتقل و منعطف مي كند.
فشار
پلهاي قوسي همواره تحت فشار قرار گرفته اند. نيروي فشاري همواره در امتداد قوس و به سمت نيم پايه ها وارد مي شود.
كشش
كشش در يك قوس ناچيز و قابل اغماض است. خاصيت طبيعي خميدگي قوس و توانايي ان در پخش نيرو به بيرون, به طور قابل ملاحظه اي  تاثيرات كشش را در قسمت زيرين قمس كاهش مي دهد. هرچند با زياد شدن زاويه ي خميدگي ( بزرگتر شدن نيمدايره قوس) تاثيرات نيروي كششي نيز در آن افزايش مي يابد.
 
همانطور كه اشاره شد, شكل قوس به تنهايي موجب مي شود كه وزن مركز عرشه پل به پايه هاي جناحي منتقل شود. مشابه پلهاي تيري محدوده ي اندازه پل در مقاومت پل تاثير گذاشته و در نهايت بر ان چيره خواهد گشت.
*** سه نوع اصلی از پلها موجودند:
پل تیري پل قوسي پل معلق

تفاوت عمده ي اين سه پل در فاصله دهانه ي پل است. دهانه, فاصله اي است بين پايه هاي ابتدايي و انتهايي پل, اعم از اينكه آن ستون, ديوارهاي دره يا پل باشد. طول پل تيري مدرن امروزه از 200 پا (60متر) تجاوز نمي كند. در حالي كه يك پل قوسي مدرن به 800 تا 1000 پا (240 تا 300 متر) همو مي رسد. پل معلق نيز تا 7000 پا طول دارد.چه عاملي سبب مي شود كه يك پل قوسي بتواند درازاي بيشتري نسبت به پل تيري داشته باشد؟ و يا يك معلق بتواند تقريباً تا 7 برابر طول پل قوسي را داشته باشد. جواب اين سوال زماني بدست مي آيد كه بدانيم چگونه انواع پلها از دو نيروي مهم فشاري و كششي تاثير مي پذيرند.
نيروي فشاري :
نيرويي است كه موجب فشرده شدن و يا كوتاه شدن چيزي كه بر روي آن عمل مي كند مي شود.
نيروي كششي :
نيرويي است كه سبب افزايش طول و گسترش چيزي كه بر روي آن عمل مي كند, مي گردد
.

در اين زمينه مي توان از فنر به عنوان يك مثال ساده نام برد. زماني كه آن را روي زمين فشار مي دهيم و يا دو انتهاي آن را به هم نزديك مي كنيم, در واقع ما آن را را متراكم مي سازيم. اين نيروي تراكم يا فشاري موجب كوتاه شدن طول فنر مي شود. و نيز اگر دو سر فنر را از يكديگر دور سازيم, نيروي كششي در فنر ايجادشده, طولفنر را افزايش مي دهد.نيروي فشاري و كششي در همه پل ها وجود دارند و وظيفه طراح پل اين است كه اجازه ندهد اين نيروها موجب خمش و يا گسيختگي گردد. خمش زماني اتفاق مي افتد كه نيروي فشاري بر توانايي شئ در مقابله با فشردگي غلبه كند. بهترين روش در موقع رويارويي با اين نيروها خنثي سازي,پخش و يا انتقال آنهاست. پخش كردن نيرو يعني گسترش دادن نيرو به منطقه وسيع تري است چنانكه هيچ تك نقطه مجبور به متحمل شدن بخش عمده ي نيروي متمركز نباشد. انتقال نيرو به معني حركت نيرو از يك منطقه غير مستحكم به منطقه مستحكم است, ناحيه اي كه براي مقابله با نيرو طراحي شده و منظور گرديده است. يك پل قوسي مثال خوبي براي پراكندگي است حال آنكه پل معلق نمونه اي بارز از انتقال نيروست.  
...

پلهشناسه محصول: 1016022
موجود

پله

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پله

نام فایل : پله

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 11

حجم : 52 کیلوبایت


پله
انواع پله‌ها
ـ پله‌هاي موزائيكي
اين نوع پله‌ها به دو صورت پيش‌ساخته و يا در جا به كار رفته و از دو قسمت تشكيل مي‌شوند:
الف:  قسمت زيرين كه از بتن رده 35
C
(عيار 400 كيلوگرم سيمان) باشد.
ب:   قشر رويي مانند قشر رويي موزائيك بوده و در صورتي كه طول پله‌هاي بتني از يك متر بيشتر باشد، بايد در آن ميلگرد فولادي به كار رود. در ساختمانهاي عمومي و پر رفت و آمد، بايد لبه پله‌ها به نبشيهاي آهني (داراي شاخك در بتن) يا نبشي آلومينيومي آجدار مخصوص پله كه در بتن جاسازي و نصب شده و يا با پله ريخته مي‌شود، مجهز باشد. پله‌ها ممكن است با زاويه قائمه و يا با زاويه صاف و يا لبه‌دار ساخته شوند. براي جلوگيري از سر خوردن بخصوص در فضاي باز مي‌توان در كف پله چند شيار (چفت) ايجاد نمود. ممكن است بدين منظور از نوارهاي مخصوص استفاده شود. عرض كف پله و ارتفاع آن، بايد متناسب و برابر مشخصات معماري باشد. دستگاه نظارت در هر صورت، بايد زاويه، عرض، طول، ارتفاع، چگونگي قفل و بست و سوار شدن پله‌ها بر روي هم را مشخص و به پيمانكار ابلاغ نمايد.
ـ پله‌هاي سنگي
سنگهايي كه براي پله به كار مي‌رود، به شرح زير است:
الف:  سنگهاي يكپارچه كه دست‌تراش بوده و يا به وسيله ماشين تهيه مي‌شوند.
ب:   سنگهاي پلاك به ضخامت 2 تا 10 سانتيمتر شامل كف پله و سنگ قرنيز.
سنگهايي كه در فضاي باز و يا پر رفت و آمد به كار مي‌رود، بايد از نوع سخت و مقاوم بوده و كف پله‌ها تيشه‌اي يا كلنگي شود. در داخل و يا خارج ساختمان اگر كف پله تيشه‌اي نمي‌شود، بايد حداقل سه رديف شيار (چفت) در پله تعبيه شود تا مانع سر خوردن گردد و يا بدين منظور نوارهاي مخصوص، تهيه و چسبانده شود. سنگ پله (كف و قرنيز) مي‌تواند قائم، زاويه‌دار و يا لبه‌دار باشد كه در هر حال دستگاه نظارت بايد شكل و مشخصات آن را تعيين كند.
ـ ساير انواع پله
پله ممكن است از چوب، آهن، آلومينيوم و يا ساير مصالح بنايي نظير آجر ساخته شود، پله بايد در هر حال برابر نقشه و مشخصات اجرا گردد. بنا به دستور دستگاه نظارت مي‌توان براي پوشش كف از موكت، پلاستيك، چوب‌پنبه و مانند آن و براي نبش پله‌ها از نبشيهاي لاستيكي مخصوص پله كه با چسب مخصوص چسبانده مي‌شوند استفاده نمود.
نصب پله
الف:  زيرسازي و نصب پله
       در صورتي كه پله‌ها در طبقات باشد، نصب به چند طريق صورت مي‌گيرد. يكي آن كه طاق پله‌ها قبلاً با تيرچه و بلوك، تيرآهن و طاق ضربي و يا دال بتن‌آرمه اجرا شده باشد كه در آن صورت ديوار جانبي كنار طاق پله بين كف تا پاگرد يا بين دو پاگرد را بايد با ملات گچ و خاك يا ملات ماسه سيمان به ارتفاع حدود 50 سانتيمتر اندود نموده و سپس خط پله‌ها را روي آنها پياده و پس از كنترل، مبادرت به نصب پله‌ها نمود. اگر پله‌ها سيماني و موزائيكي پيش‌ساخته است، بايد مطابق ابعاد تعيين شده از سمت پايين به بالا نسبت به نصب آنها اقدام نمود، در اين حالت پله‌ها بايد طوري نصب شوند كه كف پله كمي به سمت جلو و حدود (1%) شيب داشته باشد. فضاي بين طاق و پله، بايد با ملات ماسه سيمان و بتن كاملاً پر شود. به هيچ‌وجه براي نصب پله در پشت كار، نبايد از گچ استفاده نمود. چنانچه براي نصب از گچ استفاده شده، بايد بعداً آن را كاملاً تميز و جمع‌آوري نمود.
در صورتي كه از موزائيك درجا استفاده شود، بايد به نحوي كه در قسمت مصالح ذكر شده، ابتدا زيرسازي آن با بتن، انجام و سپس قشر رويي موزائيك شود. نصب نبشي و طرز سائيدن و صيقل دادن و بطانه كردن پله عيناً همان است كه در قسمت موزائيك شرح داده شده است. در صورتي كه از سنگ ريشه‌دار استفاده مي‌شود، نصب آن عيناً مطابق پله موزائيكي پيش‌ساخته خواهد بود.
       چنانچه كف و قرنيز پله از سنگ پلاك و تكيه‌گاه آن طاق ضربي باشد، پس از خط‌كشي پله روي ديوار، نصب از پايين به سمت بالا انجام مي‌شود. ابتدا قرنيز را كار گذاشته و پشت آن را با ملات ماسه سيمان (دوغاب) پر كرده و براي اينكه قرنيز جابه‌جا نشود، از كمي گچ در پاي آن استفاده مي‌كنيم، پس از گيرش ملات گچ، بايد به طور كامل جمع‌آوري و تميز شود. قرنيز پله بايد كاملاً قائم و تراز باشد. آنگاه سنگ كف پله روي ملات ماسه سيمان به ضخامت حداقل 3 سانتيمتر نصب مي‌شود. سنگ پله بايد كمي به جلو شيب داشته باشد، حدود (1%) و كاملاً روي ملات قرار گيرد. سنگ كف پله مي‌تواند حداكثر 3 سانتيمتر نسبت به سطح قرنيز خروجي داشته باشد. مي‌توان جلوي پله را گرد نمود كه تيزي آن برطرف شود و يا در سنگ 2 تا 3 چفت تعبيه نمود. در صورت لزوم بايد زير سنگ در قسمت خروجي، آبچكان تعبيه نمود. پله‌هاي بعدي به ترتيب اجرا و نصب خواهد شد. بهتر است سنگهاي كف پله يك تكه باشد و اگر دستگاه نظارت اشكالي در استفاده از دو يا چند تكه سنگ در كف پله نمي‌بيند، بايد به نحو متقضي نسبت به يكنواختي درزها عمل شود.
       در صورتي كه روي پله، پاركت، چوب‌كاري، كفپوش لاستيكي و يا پلاستيكي، موكت و مانند آن به كار مي‌رود، ابتدا بايد پله‌ها طبق خط‌كشي دقيقاً آجرچيني شده و سپس اندود ماسه سيمان شامل آستر و رويه اجرا شود و آنگاه پس از خشك شدن ملات، طبق دستورالعملهاي ذكر شده مبادرت به كفپوش شود.
       اگر پله به صورت بتن‌آرمه و همراه با دال اجرا مي‌گردد، در آن صورت پس از آرماتورگذاري و قالب‌بندي، بتن‌ريزي به صورت پله‌اي اجرا مي‌شود و بسته به اينكه روي بتن چه نوع پوششي اجرا مي‌شود، بايد پيش‌بينيهاي لازم به عمل آيد. در صورتي كه نصب پله در مكاني غير از طبقات و در فضاي باز يا سرپوشيده باشد، مي‌توان پله‌ها را از جنس موزائيك، سنگهاي ريشه‌دار و يا سنگ پلاك انتخاب نمود، در اين موارد دستورالعملهاي قبل لازم‌الاجرا است. براي كارگاهها و پله‌هاي فرار ساختمانها و مانند آن معمولاً از پله‌هاي فلزي مارپيچ و يا خطي استفاده مي‌نمايند كه بايد طبق نقشه و دستورات دستگاه نظارت اجرا گردد. براي اجراي پله‌هاي مارپيچ، پله‌هاي با اسكلت چوبي و يا نصب پلاكهاي سنگي روي اسكلت فلزي و مانند اينها، بايد مطابق نقشه و دستورات دستگاه نظارت اقدام نمود.
ب:   حفظ و مراقبت پله‌ها تا حصول مقاومت لازم
       ـ در مورد پله‌هاي بتن‌آرمه بايد برابر دستورالعملها، عمل شود و پس از كسب مقاومت لازم، بارگذاري و ساير عمليات صورت گيرد.
       ـ در صورتي كه پله موزائيكي پيش‌ساخته است، بايد پس از گذشت 28 روز مبادرت به حمل و نصب شود. پس از نصب حداقل تا 3 روز، نبايد روي پله‌ها رفت و آمد شود.
...

پمپ حرارتيشناسه محصول: 1016021
موجود

پمپ حرارتي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پمپ حرارتي

نام فایل : پمپ حرارتي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 5

حجم : 96 کیلوبایت


بررسي اثر پمپ حرارتي در کاهش مصرف انرژي برج هاي جداساز
C2
مقادير زيادي از انرژي براي پالايش اولفين هاي سبک، مثل اتيلن، در جداسازي محصولات پليمري با نقطه جوش نزديک به هم مصرف مي شود. از آنجا که جداسازي اتيلن از اتان از نظر نيازهاي حرارتي و فني از مشکل ترين جداسازي هاست. جاي زيادي براي بهبود اقتصادي فرايند اتيلن وجود دارد. هدف اين مقاله، ارايه يک طرح صنعتي قابل اجرا براي برج هاي تقطير يکپارچه حرارتي
(
HIDiC
)
براي جداسازي اتيلن از اتان با به کارگيري پمپ حرارتي است. در اين مقاله، روشي براي ترکيب حرارتي برج ها به وسيله پمپ هاي حرارتي برقي؛ که بين مراحل مياني غني سازي و عاري سازي برج کار مي کنند ارايه مي شود. براي اين کار از يک سيکل پمپ حرارتي در ميانه برج استفاده شده است تا هزينه کل برق مصرفي را کاهش دهد. در اين بهينه سازي از مدول معادلاتي
Aspen Plus
بهره گرفته شده است و در تابع هدف تشکيل شده به تاثير مفاهيم پنالتي حرارتي و تاثير گلوگاهي افزايش جريان بخار در بهينه سازي توجه و حالت بهينه آن انتخاب شده است
در بهينه سازي سيستم هاي حرارتي، عموماً به يك مدل كامل از سيستم و استفاده از روشهاي عددي نياز است.در اين مقاله، بهينه سازي اگزرژي- اقتصادي سيكل سرمايش تراكمي تبخيري مورد استفاده در سرمايش ساختمان بر پايه نظريه هزينه اگزرژي (
Exergetic

cost
) بكار رفته است. برمبناي اين نظريه، هزينه تمام جريانهاي داخلي و محصولات سيستم محاسبه مي گردند و يك تابع هدف كه مجموعه هزين ههاي سرمايه گذاري اوليه براي تجهيزات، هزينه هاي كاركرد، هزينه هاي تعمير و نگهداري و انهدام اگزرژي مي باشد، معرفي شده است. سپس پارامترهاي طراحي سيكل سرمايش در حالت حداقل هزين هها، محاسبه و ارائه شد هاند. اين پارامترها شامل بازده موتور الكتريكي، بازده كمپرسور، بازده حرارتي كندانسور و اواپراتور مي باشند.
چگونگي انتقال حرارت و ضريب عملكرد در اينگونه از سيست مها به روشهاي تحليلي و

تجربي محاسبه شده است . سيال عامل در پمپ حرارتي ، به محض تبخيرشدن، حرارت را از

منبع حرارتي گرفته و با ميعان خود، آن را به جريان آب موجود در سيستم گرمايش منطقه

اي تحويل م يدهد. در اين بررسي ضمن مرور ادبيات، در مسير بازخواني و تكميل مطالعات

قبلي اگزرژي كه در اغلب موارد، ريشه در احصاء برگشت ناپذير يها دارد؛ يك برنامة

رايانه اي به منظور محاسبات اگزرژتيكي تهيه گرديده است. اين بررس ي، تمام
...

logo-samandehi